Zoek resultaten

Voice Dialogue

Duur: drie dagen

Waarom Voice Dialogue? Stel je voor dat je zelf aan het roer staat van een groot jacht. Op de woelige zee van het leven. Soms kan de kapitein het schip niet meer houden en twijfelt aan zijn keuzen.

Startdatum 13-09-2024
Annuleren uiterlijk op 13-09-2024
Prijs per persoon € 435
Lestijden 10:00 - 17:00
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Psychosociale begeleiding
Categorie van de scholing therapeutische vorming Filosofie en levenskunst, Psychosociale kennis
Soort scholing Vakinhoudelijk, Module (=onderdeel van de opleiding hypnotherapie - PSBK)
Instapniveau Algemene kennis en/of ervaring als zorgverlener vereist
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 25
Percentage praktijk 75
NBVH 18 punten
KTNO accreditatie Ja
Aantal dagen 3
Dag 1 13 september 2024
Dag 2 14 september 2024
Dag 3 15 september 2024
Elementen positieve gezondheid Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen, Dagelijks functioneren, Lichaamsfuncties
Toetsing Indruk van de docent op de module beheersing, Inzet/betrokkenheid
Doelgroep Hypnotherapeuten (i.o), Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten, Psychosociaal therapeuten/hulpverleners, GGZ werkers
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

 

KENNEN - NIV. 1

Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen

De theoretische basis, protocol en standaardvragen.

Weten waar het over gaat en hoe het werkt en waar het toe dient.

Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt

Verslag

KENNEN - NIV. 2

Inzicht, begrijpen

 

Het protocol kennen van de techniek van Voice dialogue.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

KUNNEN - NIV. 3

Toepassen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 3

Het toe kunnen passen en weten wanneer wel en wanneer niet (rode vlaggen)

Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

KUNNEN - NIV. 4

Evalueren

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 4

Schriftelijk het protocol beschrijven en praktisch uitvoeren onder toezicht

Geef aan hoe NIV.4 getoetst wordt

Verslag

ZIJN - NIV. 5

Alchemistisch niveau

 

De student zorgt voor een intuïtief rapport waardoor de cliënt zich veilig voelt en zich open kan stellen. Door het creatief en intuïtief werken is de student in staat om weerstanden van de cliënt om te buigen.

Geef aan hoe NIV.5 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Ik (k)en mijn ikken
ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue
Karin Brugman
9789462723153
€ 27,99

Aanbevolen literatuur

Thuiskomen in jezelf  van Hal en Sidra Stone

Visie, Missie en beroepssituatie

Voice dialogue is een techniek om met onze innerlijke delen/stemmen in gesprek te gaan. Deze techniek is ontwikkeld door Hal en Sidra Stone in 1972 en is door hen bij een groot publiek bekend geworden en vormt een onderdeel van vele therapeutische opleidingen.

Voice dialogue hanteert de visie dat wij als mens met meerdere persoonlijkheidsdelen te maken hebben. De missie hierin is om mensen daarvan bewust te maken en delen beter op elkaar af te stemmen.

De doelgroep is hypnotherapeuten, psychotherapeuten, praktijkondersteuners en iedereen die met mensen werkt op therapeutisch gebied of persoonlijk zou willen groeien. Deze lesmodule draagt namelijk bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut.  Dat versterkt de therapeut om met diepere en zware emotionele problematiek te kunnen werken.  We leren met de techniek van Voice Dialogue onze eigen overlevingsmechanismen goed kennen en herkennen. De therapeut krijgt met deze tool de mogelijkheid om ook emotionele balans in zichzelf te herstellen waar nodig. De therapeut kan met Voice Dialogue evenwicht ervaren en laten ervaren. Uitgangspunt is dat er bij elke problematiek ook een tegenhanger bestaat, een krachtige deel dat de cliënt ondersteunt en in kan zetten. Het doel van deze training is om de technieken te leren kennen waarmee de cliënt zich op een veilige manier bewust wordt en zich veilig voelt als al zijn delen zich uitspreken. Daarbij kan de therapeut meer delen in zichzelf ontdekken en met elkaar in overeenstemming brengen, soms op verrassende wijze.

 

Beschrijving van de lesstof

 

De scholing bestaat uit drie dagen waarbij de theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en veel oefenen zodat de deelnemers de stof integreren.

Mensen bestaan uit vele onstoffelijke delen. Wanneer we geboren worden ontwikkelen deze zelfdelen (innerlijke ikken) met ons mee. Die delen worden ook wel “de Zelven” genoemd. Er zijn minimaal 52 basiszelven, die elk een andere kracht en macht kan uiten. Om ermee te werken wordt een aantal sterke standaardvragen gehanteerd. De deelnemers leren communiceren met de Zelven van cliënten, met inbegrip van de primaire zelven, de secondaire zelven en de overlevingsdelen.

Daarnaast leren de deelnemers op hun eigen intuïtie af te gaan en hun communicatieve vaardigheden in te zetten en te vergroten. Ook wordt er aandacht besteed aan het werken met kinderen. Hierbij komen de specifieke leeftijden aan bod. 

Deskundigheidsbevordering

Door de bewustwording van wat er in elk mens vanuit de verschillende delen aanwezig kan en zijn en het leren openstaan voor diepgaande communicatie zonder oordelen kan de therapeut in diepere lagen werken met de cliënt, waarbij voorheen verborgen delen naar boven komen, de cliënt zichzelf beter leert kennen en therapeutische processen kan ondergaan zodat de delen beter samenwerken. Tevens leert therapeut zichzelf beter kennen, waardoor deze een verdieping in het persoonlijke ontwikkelingsproces doormaakt en van daaruit beter aanwezig kan blijven bij cliënten met zwaardere problematiek en ook bij deze doelgroep op passende wijze kan bijdragen aan het therapeutische proces.

HBO competenties

Brede professionalisering en bewustwording
De studenten zijn in staat om zelfstandig een diepgaand contact met de cliënt op te bouwen en te onderhouden, door het grotere bewustzijn in de vorm van interoceptie, proprioceptie en zelfreflectie. De student zorgt voor een intuïtief rapport waardoor de cliënt zich veilig voelt en zich open kan stellen. Door het creatief en intuïtief werken is de student in staat om weerstanden van de cliënt om te buigen. De student maakt op een adequate manier gebruik van de techniek Voice dialogue om op een therapeutische manier een positieve transformatie te bewerkstelligen. De actuele kennis en vaardigheid wordt in de opleiding tot facilitator opgebouwd. De student is in staat om de onderliggende motieven van de zelven, die aanleiding zijn tot negatieve overtuigingen, naar boven te halen. De student maakt hierbij gebruik van hypnotherapeutische en communicatieve vaardigheden.

Methodisch en reflectief denken en handelen
De student leert reflecteren op het (beroepsmatig) handelen op basis van de verbale en non-verbale respons van de cliënt. En let op responsen die wijzen op overdracht en tegenoverdracht, bij de cliënt en bij zichzelf.

Creativiteit en complexiteit in handelen
De student is in staat om gebruik te maken van de kennis, principes en technieken van de Voice dialogue. De student is in staat aanwezig te zijn en te blijven bij wat er zich aandient tijdens het contact met de cliënt en kan zich daar met precisie op afstemmen, verbaal en non-verbaal, om zo bij te dragen aan de bewustwording en transformatie van negatieve destructieve zelven van een cliënt. (bijvoorbeeld de innerlijke criticus, of een suïcidaal zelfdeel).

Locatie Locatie
Specialisatie Transformatie Van Trauma En Innerlijke Overtuigingen

Duur: één avond

Wat is hypnotherapie?

Wat kan je ermee en voor wie werkt het? Deze avond geeft je een idee over wat hypnotherapie is, hoe het werkt en wat je er mee kan. Met hypnotherapie maak je gebruik van je onderbewuste om je welzijn en gezondheid te verbeteren en allerlei klachten bij de oorzaak aan te pakken.

Startdatum 19-09-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Jungiaanse Therapie 1 Zicht Op Het Onbewuste

Duur: drie dagen

Jungiaanse therapie komt voort uit de dieptepsychologie, waarvan Sigmund Freud en Carl Gustav Jung de grondleggers zijn. In de visie van Jung is de zin van het leven ‘te worden wie je in wezen bent'.

Startdatum 22-09-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 325
Lestijden 10:00 - 17:00
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Psychosociale begeleiding
Categorie van de scholing therapeutische vorming Anamnese / diagnostiek
Soort scholing Vakinhoudelijk, module (=onderdeel van de opleiding hypnotherapie - PsBK)
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 50
Percentage praktijk 50
Aantal dagen 3
Dag 1 22 september 2024
Dag 2 29 september 2024
Dag 3 30 november 2024
Elementen positieve gezondheid Mentaal welbevinden, zingeving
Toetsing De toetsing bestaat uit het maken van een reflectieverslag aan de hand van een aantal vragen met een kennisdeel en een reflectiedeel. Zo wordt getoetst of de student zich de theorie heeft eigen gemaakt én in hoeverre hij die kennis heeft begrepen en doorgewerkt in relatie tot de eigen psyche en de rol als therapeut. De docent geeft iedere student schriftelijke feedback zodat de beoordeling van het reflectieverslag tevens een bron is om een vervolg leerplan voor zichzelf op te stellen. Om een goede manier van toetsing te borgen zijn het toetsbeleid (bron) en het toetsreglement (bron) van HypenZo van toepassing.
Doelgroep Professionals in de geestelijke gezondheidszorg, psychotherapeuten, vaktherapeuten, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers, professionals in de complementaire zorg, hypnotherapeuten, regressietherapeuten, coaches, andere hulpverleners die zich willen verdiepen in de invloed van het onbewuste op de psyche en het lichaam van de mens
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

De student heeft inzicht in -het doel van Jungiaanse therapie - individuatie - en wat dat inhoudt -de psyche van de mens en de grote invloed van het onbewuste -de inhouden van het persoonlijk en het collectief onbewuste -de symbooltaal van het onbewuste en de werking van archetypen -de afweermechanismen en overlevingssystemen -de psyche in de levensloop van de mens De student kan een globaal beeld schetsen van wat er speelt in het eigen onbewuste, met helderheid over -de ik-sterkte -de persona -de schaduw en de archetypische energieën die aan het werk zijn -overlevingsmechanismen en onderliggende pijn c.q. traumatisch deel

Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

De kleine Freud - Arthur Eaton
ISBN 9789045049076
Indicatieve prijs € 12,50

De psychologie van Jung Calvin.S. Hal
ISBN 9789061005742
Indicatieve prijs € 18,20

Reader, Dromen
Reader, Jungiaanse basis begrippen

Aanbevolen literatuur

Macht als gevaar. Guggenbuhl. A
Prentenboek van de Geest, beeldtaal in psychotherapie. Inger van Lamoen.
Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste Gregg M.Furth
Herinneringen,dromen, gedachten. C.Jung
De weg naar het Zelf Claire Dunne
De held met duizend gezichten. Joseph Campbell
Godinnen in elke vrouw, Godinnen in elke man. Jean Shinoda Bolen

Beschrijving van de lesstof

De cursus is gericht op het verwerven van inzicht in de werking van het bewuste en het onbewuste en in het ontwikkelingsproces naar ‘worden wie je in wezen bent’. Een belangrijk aspect daarvan is symboliek en symbolisch bewustzijn. De student krijgt antwoorden op vragen als: wat is het onbewuste, wat is het verschil tussen het persoonlijke en het collectieve onbewuste, wat is het effect van het onbewuste op de psyche en welke mogelijkheden biedt kennis van het onbewuste voor psychische ontwikkeling? Dan volgt de vertaling naar de persoonlijke situatie: hoe is het onbewuste in de eigen psyche aan het werk?
Dit is een voorwaarde om emotionele reacties op de cliënt (tegenoverdracht) te kunnen herkennen en duiden.

 1. Historisch perspectief dieptepsychologie en Carl Gustav Jung
 2. De psyche van de mens vanuit Jungiaans perspectief -Bewustzijn, persoonlijk onbewuste en collectief onbewuste -Archetypen; ego en zelf, persona en schaduw, anima en animus
 3. Jungiaans mens- en wereldbeeld -Individuatie; de reis van de held(in); synchroniciteit -Zingeving en doel therapie; causaal en finaal
 4. Symbolisch bewustzijn
 5. De werking van bewuste en onbewuste -Ontstaan bewustzijn; evolutie mens(heid) -Psychodynamiek -Gedissocieerd bewustzijn en complexen
 6. Het individuatieproces en de levensloop -Geboorte -Ontwikkelen sociale identiteit -Midlife: de kanteling -Her-verbinden met de ziel -Wedergeboorte
Deskundigheidsbevordering

Dieptepsychologie is als een duik naar de bodem van de oceaan en het ontdekken van een intrigerende wereld die bestaat naast de bekende werkelijkheid boven het wateroppervlak. De cursus Jungiaanse therapie biedt studenten zicht op de onbekende wereld van het onbewuste en de effecten die het onbewuste heeft op hoe we ons voelen en gedragen. De student leert door de objectieve en subjectieve werkelijkheid heen te kijken en te zien wat daaronder verborgen ligt. De student krijgt inzicht in de dynamische werking van het bewuste en het onbewuste - persoonlijk en collectief - en op het toepassen van die inzichten teneinde te komen tot balans, heelwording en zelfontwikkeling.

HBO competenties

In de cursus komen de volgende HBO-kerncompetenties aan bod. Brede professionalisering De student beschikt over globale kennis van de dieptepsychologie en de analytische (Jungiaanse) therapie, teneinde aspecten ervan toe te passen in de eigen therapeutische praktijk. De kwaliteit van de therapie is afhankelijk van de mate waarin de therapeut zichzelf ontwikkeld heeft in het eigen individuatieproces. Het is meer gericht op therapeutisch aanwezig zijn en van daaruit interveniëren, dan het aanleren van vaardigheden, technieken en methoden. Multidisciplinaire integratie De student leert het onderscheid tussen een therapeutische aanpak gericht op het verhelpen van klachten en symptomen en therapie gericht op individuatie. De essentie van Jungiaanse therapie is dat alle kennis, interventies en houdingen behoren tot hetzelfde vakgebied. En daarnaast wordt dat vakgebied gevoed door allerlei zaken die behoren tot het collectief cultuurerfgoed, bijvoorbeeld kunst, literatuur, mythen, religie, Oosterse en Westerse filosofie. Toepassing van de wetenschap De student leert de inzichten en concepten toe te passen -Herkent zichzelf en cliënten in de aangeleerde theorieën -Past de theorieën en inzichten door praktische opdrachten toe -Wordt uitgedaagd de theorieën te bediscussiëren De student kent de verschillen in visie en aanpak van de Jungiaanse therapie en de reguliere geestelijke gezondheidszorg en kan deze benoemen naar cliënten en anderen. Creativiteit en complexiteit in handelen Het uitgangspunt van de Jungiaanse therapeut is dat de vraag waarmee de cliënt binnenkomt vrijwel nooit het probleem is waar het omgaat. Met andere woorden: het probleem is nooit op voorhand duidelijk. Het gaat er juist om zicht te krijgen op wat er speelt waardoor de symptomen zijn ontstaan. De student is in staat om verbanden te leggen tussen symptomen, zichtbaar aan de buitenkant, en wat er van binnen speelt, de onderdrukte psychische energie in de schaduw. De student doorziet schaduw- en complexwerking op een dieper therapeutisch niveau. De student kan een globaal plan van aanpak maken.

Voorbereiding les

Geen voorbereiding nodig

Locatie Locatie
Eigen Praktijk

Duur: één avond

Dichter bij jezelf blijven én verbinding met de ander
Verbindend communiceren, ofwel Geweldloze communicatie is de welbekende methode van Marshall Rosenberg

‘Intimiteit is het tegenover elkaar tot uitdrukking brengen van authentieke gevoelens en behoeften zonder deze te censureren.’  
Vrij naar Eric Berne

Hoe doe je dat samenwerken, samenleven, omgaan met verschillende wensen en belangen? Tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen en de verbinding houden met de ander?

 

Startdatum 26-09-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Seksueel Geweld En Trauma

Duur: twee dagen

Wat leeft er in je over het onderwerp “seksueel geweld en trauma”?
Binnen het kader van seksualiteit wordt aandacht besteed aan het voortdurend bewustzijn van de eigen innerlijke boodschappen en motieven, de verbinding met de cliënt en het respectvol en betrokken waarderen van diens (non-)verbale reacties. Hierbij draait het om het vermogen om vanuit zijnsenergie te werken en bewust te blijven van de effecten van overdracht en tegenoverdracht. Kennis en kunde dragen bij aan een groeiend zelfvertrouwen bij het werken op het gebied van seksualiteit en geweld.

Startdatum 28-09-2024
Annuleren uiterlijk op 28-09-2024
Prijs per persoon € 325
Lestijden 10:00 - 17:00
Percentage theorie 0 - 25%
NBVH 12 punten
PSBK 12 punten
Aantal dagen 2
Doelgroep Hypnotherapeuten
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

Je leert:

 • Vormen van seksueel geweld en van trauma als gevolg van seksueel geweld herkennen en benoemen.
 • Inhoud en impact van seksueel geweld inzichtelijk maken en het ontstaan van trauma begrijpelijk uitleggen.
 • Met het juiste inzicht en doelgericht geleerde technieken en processen gevarieerd, creatief, intuïtief en kundig toe te passen op de diversiteit van traumabeelden.
 • Bedoelingen, inzet van kennis en kunde en resultaat van handelen kritisch overzien, zo nodig bijstellen en een waarde toekennen aan eigen handelswijze en gevonden oplossingen.
 • Professioneel verbonden met de bestudeerde materie, met empathie het belang van de cliënt dienen door de aangereikte theorieën en technieken adequaat toe te passen t.b.v. het herstel en de eigenheid van de cliënt.
Voorbereiding les

Om vooraf over na te denken – rondvraag:

 • Wat leeft er in je over het onderwerp “seksueel geweld en trauma”?
 • Wat verwacht je van dit opleidingsonderdeel?
 • Studie van de begrippen seksualiteit, seks, geaardheid, veiligheid, seksueel geweld, de zin van therapie.
Locatie Locatie
College Student 3500990 1280

De opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) heeft als doel de (toekomstige) psychosociale therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire werkveld, te voorzien van gedegen basiskennis.

 

Startdatum 01-10-2024
Sluitingsdatum 31-12-2024
Prijs per persoon € 2.000
Lestijden 10:00 - 17:00
SBU klassikaal 90
SBU toetsing en examen 12
Totale studiebelasting 328
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Psychosociale begeleiding
Categorie van de scholing therapeutische vorming Anamnese / diagnostiek, Filosofie en levenskunst, Beroepsethiek, Medische kennis, Psychosociale kennis
Categorie van de scholing anders namelijk Medische basiskennis, Psychosociale basiskennis
Soort scholing Basisopleiding
Instapniveau Geen voorkennis vereist
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 70
Percentage praktijk 30
Dag 1 Zie het jaarlijks curriculum
Elementen positieve gezondheid Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Dagelijks functioneren, Lichaamsfuncties
Toetsing Thuisopdracht (met verslag), Verslag, Mondeling, Praktijk/vaardigheid, Presentatie, Indruk van de docent op de modulebeheersing en inzet
Doelgroep Psychosociaal therapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten, (Kinder) coaches, (Huis)artsen, Verpleegkundigen of POH, Paramedici, Andere doelgroepen zoals: maatschappelijk werk, coaches b.v.
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

 

KENNEN - NIV. 1

Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen

Korte beschrijving van kennen – niveau 1:

Kennis op doen over het complementaire veld en de gezondheidszorg in Nederland. Kennis over psycho-sociale en medische thema’s. Kennis van communicatiemethode en psychopathologie. Kennis van psychologie van de levensloop van de mens.

Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

KENNEN - NIV. 2

Inzicht, begrijpen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 2

Begrip van psycho-sociale problematiek. Dwarsverbanden kunnen leggen. Weten wanneer doorverwijzing aangewezen is. Rapport kunnen maken in de communicatie en herkennen van non-verbale signalen en deze kunnen interpreteren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

KUNNEN - NIV. 3

Toepassen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 3

Rapport maken en verbreken, waarbij de eigen visie en mening geparkeerd kunnen worden. Toepassen van kennis en daarop kunnen aansluiten met de aanpak en therapeutische interventie.

Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

KUNNEN - NIV. 4

Evalueren

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 4

Kunnen reflecteren op eigen handelen en vervolgens verbeteren waar nodig. Evalueren van therapeutische relatie en van interventies.

Geef aan hoe NIV.4 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

ZIJN - NIV. 5

Alchemistisch niveau (zijnsniveau)

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 5

Op intuïtief niveau, gebaseerd op kennis en waarden in combinatie met eigen diepere weten vanuit het onderbewuste inzetten wat nodig is binnen het therapeutisch traject en keuzes maken met oog op vervolgbehandeling, eventueel doorverwijzing.

Geef aan hoe NIV.5 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

 

Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Zie het jaarlijkse curriculum
De totale additionele kosten van de verplichte literatuur zijn voor rekening van de student en bedragen voor de totale opleiding ongeveer € 330

Leerjaar 1: € 115
Leerjaar 2: €   50
Leerjaar 3: € 165
Leerjaar 4: €      0

Aanbevolen literatuur

Zie curriculum

Visie, Missie en beroepssituatie

De opleiding psychosociale basiskennis beoogt verbetering van de kwaliteit van zorg die complementaire psychosociale hulpverleners bieden, zodat zij nog beter in staat zijn medische en psychosociale signalen op te merken die aanleiding kunnen geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener.
Een uitgebreide beschrijving hiervan is vastgelegd in de afzonderlijke lesplannen van de lesmodules.

Deskundigheidsbevordering

Een uitgebreide beschrijving hiervan is vastgelegd in de afzonderlijke lesplannen van de lesmodules.

HBO competenties

Zie de afzonderlijke lesplannen behorend bij de lesmodules.

Klik voor een overzicht van de HBO-competenties: https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf

Locatie Locatie
Ademwerk Verdieping

Duur: één avond

Herken je jezelf in het volgende: deadlines op je werk en veel stress, of misschien een rustige kantoorbaan waarbij je de hele dag zit, drukte thuis en je denkt vaak: nog snel even… Wil je sportprestaties verbeteren of heb je wel eens last van hyperventilatie? 

Kortom, wil je meer energie, rust en balans in je leven brengen? Hypenzo biedt je de gelegenheid om kennis te maken met een van de krachtigste instrumenten om dit voor elkaar te krijgen: je eigen ademhaling.

Startdatum 03-10-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Hypnose

Duur: drie dagen

In deze driedaagse maak je kennis met de basis van wat hypnotherapie is en hoe we werken met trance.
Vragen als: Wat is Trance? Hoe werkt het onderbewuste? Wat doet taal met jouw programmering en hoe kunnen we toegang krijgen tot het onderbewustzijn? komen aan bod. Je leert hoe je een therapeutische sessie kan geven met de basistechnieken van hypnotherapie. De module bestaat uit theorie, een demonstratie en ruim de tijd om te oefenen wat je net hebt geleerd.

Startdatum 04-10-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 435
Lestijden 10:00 - 17:00
ECTS 1
SBU klassikaal 18
SBU toetsing en examen 3
Totale studiebelasting 31
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Psychosociale begeleiding
Categorie van de scholing therapeutische vorming Beroepsethiek
Subthema's Psychopathologie
Niveau van de scholing Geen voorkennis vereist
Percentage theorie 50%
Percentage praktijk 50%
Aantal dagen 3
Dag 1 4 oktober 2024
Dag 2 5 oktober 2024
Dag 3 6 oktober 2024
Toetsing Praktijk/vaardigheid, indruk van de docent op de modulebeheersing en inzet
Doelgroep Hypnotherapeuten, Psychosociaal therapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten, (Kinder) coaches, Verpleegkundigen of POH, Paramedici
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

Na drie dagen Basishypnose moeten de studenten begrijpen en kunnen toepassen:

Hoe het onderbewuste werkt en hoe je daar invloed op kunt hebben. Wat je praktisch kunt doen om iemand in een staat van trance te brengen en te verdiepen. Bekend zijn met gebruik van in de trance en met het sturen en leiden (pacing en leading).
Als afronding krijgen de studenten een opdracht om een bruikbare visualisatie te schrijven en in te spreken voor een medestudent op basis van een werkelijke klacht.

KENNEN - NIV. 1

Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen

Korte beschrijving van kennen – niveau 1:

Weten wat de staat van Hypnose is

Weten wat trancefenomenen zijn

Weten wat een suggestie is en hoe je die opbouwt

Weten hoe een totale hypnose sessie in elkaar zit

Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt

Observatie van de docent op de module beheersing

KENNEN - NIV. 2

Inzicht, begrijpen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 2

Begrijpen hoe het onderbewuste en het bewuste zich verhouden tot elkaar

Inzicht in de binnenwereld van cliënten

Ervaren wat rapport is

Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

KUNNEN - NIV. 3

Toepassen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 3

Iemand in een trance kunnen brengen

Iemand uit een trancestaat kunnen halen

Trance kunnen verdiepen

Een suggestie kunnen maken op een probleem

Korte intake kunnen houden op een gedragsprobleem

Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

KUNNEN - NIV. 4

Evalueren

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 4

Opdracht om een A4 te schrijven over een klacht van een medestudent en een bruikbare visualisatie te maken en in te spreken

Geef aan hoe NIV.4 getoetst wordt

Opdracht

Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Handboek Hypnotherapie - Jos Olgers (prijsindicatie € 49,95)
Mijn stem gaat met je mee – Milton Erickson, 228 p. (prijsindicatie € 21,90)
Hypnose als hulpmiddel bij psychotherapie – J.M. Cladder 237 p. (prijsindicatie € 53,25)
Beelden bij behandeling, metaforen in de GGZ - Lucie van den Eertwegh 304 p.  (prijsindicatie € 28,75)

Reader 40 p.

Totaal: 1159 p.

Visie, Missie en beroepssituatie

Visie: We bieden hoogwaardige hypnose-trainingen aan, gebaseerd op jarenlange ervaring en vakinhoudelijke kennis, met als doel therapeuten en medische specialisten te ondersteunen in hun professionele groei en bewustzijnsgroei.

Missie:
Van 'betovering' naar 'ont-tovering'
De module Basishypnotherapie van Hypenzo brengt je daarom van 'betovering' naar 'onttovering', ofwel het demystificeren van hypnose. Het eerste leerjaar prikkelt je tot het eigen maken van een mooi vak waar je je in kunt blijven ontwikkelen bij het inzetten ervan op psychosociaal en/of medisch vlak. Je dient je daartoe een heel andere wijze van denken, gedrag, taalgebruik en vooral zintuiglijk, scherpzinnige waarneming eigen te maken.

Beschrijving van de lesstof

Onderwerpen:

 • Laten toenemen van een veranderd bewustzijn
 • Het zien, horen en versterken van responsen
 • Het laten toenemen van flexibiliteit en associatief denken
 • Therapeutisch gebruiken van suggestibiliteit

Het creëren van een 'hypnotische loop' waarin de cliënt zichzelf in de richting van herstel helpt bewegen

Deskundigheidsbevordering

Doel is de aanstaand therapeut te leren hoe zich af te stemmen op een cliënt en diens klacht.
Daarbij gebruikmakend van hypnotherapeutische technieken om zo tot de onderbewuste programmering van de klacht te komen. Studenten kunnen aan het einde van deze driedaagse een volledige hypnotherapeutische sessie geven, gebaseerd op ontspanning.

HBO competenties

I. Brede professionalisering
De student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, alsmede aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld, teneinde zich te kwalificeren voor:

 • het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar;
 • de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep

II. Multidisciplinaire integratie
De integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden (van verschillende vakinhoudelijke disciplines) vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen.
De student werkt aan multidisciplinaire integratie van de geleerde lesstof.

 • Leert de aangeboden disciplines onafhankelijk van elkaar te gebruiken en te integreren;
 • Onderzoekt en herkent verbanden tussen de verschillende onderdelen en studieonderwerpen teneinde ze te integreren vanuit het perspectief van het toekomstig beroepsmatig handelen;
 • Leert de verkregen kennis toe te passen en te integreren binnen praktische leersituaties;
Voorbereiding les

 

Locatie Locatie
Specialisatie Trance En Verdieping

Duur: één avond

Door een (familie)opstelling te doen, kan zichtbaar worden wat er in het systeem, waarvan je deel uit maakt, aan de hand is. Het is wonderbaarlijk hoe jouw klachten (lichamelijk, emotioneel, mentaal, gedragsmatig of spiritueel) verband kunnen houden met iets wat ooit eerder gebeurd is in je (familie)systeem. Je kunt over alles een vraag stellen waar je in je leven tegenaan loopt, en de opstelling zal, voor zover mogelijk, helder maken waar het vandaan komt. Ik schrijf familie tussen haakjes, omdat er ook andere systemen zijn waar iets vandaan kan komen of waar naar gekeken kan worden. Denk aan een organisatie of een klas bijvoorbeeld.

Startdatum 10-10-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Specialisatie Trauma En Emoties

Duur: één avond

Kom uit je hoofd!
Ben jij wel eens onrustig? Goed in piekeren? Vaak vermoeid? Of heb je een drukke agenda en te weinig ruimte voor jezelf?

Neem deel aan ‘Vitaal in Body & Mind’.
Ideaal voor mensen die meer balans willen in doen, denken en voelen. In de visie van Hypenzo werken we holistisch. Dan zien we een mens als meer dan zijn lichaam, maar biedt juist het lichaam toegang tot dat wat ons werkelijk bezielt en beweegt. De wijze waarop het leven ons heeft gevormd is terug te zien in onze lichaamshouding: de wijze waarop we ons als kind staande hebben moeten houden bijvoorbeeld. We kunnen hierop vastlopen. Dit merken we in lichamelijke blokkades, eenzijdige denkrichtingen en emoties. Via beweging kan deze laag opnieuw vrijkomen en kan er weer ruimte ontstaan voor creativiteit, speelsheid en vitaliteit.

Startdatum 17-10-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Ademwerk Basis

Duur: één avond

Angst de baas en grip op je stress
Wat maakt dat je soms veel heftiger reageert dan je zou verwachten? Hoe komt het dat je soms gaat piekeren en maar geen oplossing voor je problemen vindt? Wij worden voor het grootste gedeelte bepaald door ons onderbewuste. De introductieworkshop ‘De helende kracht van je emoties’, geeft handvatten voor daadwerkelijke persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt inzicht in en ervaart hoe je problemen zelf bij de oorzaak kunt aanpakken, zodat je vanuit je vrije wil keuzes kunt maken en richting te geven aan je leven.

 

Startdatum 31-10-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Sociaal Panorama

Duur: één avond

Als je met anderen samenleeft of samenwerkt krijg je onvermijdelijk te maken met verschillende inzichten of uiteenlopende belangen en behoeften die je niet zomaar opzij wilt zetten. Hoe overbrug je die verschillen als je geen halfzachte compromissen wilt sluiten, waar eigenlijk niemand tevreden mee is?

Zet je creativiteit in om tot win-win situaties te komen!

Startdatum 07-11-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Ericksoniaanse Hypnotherapie

Duur: twee dagen

Wanneer je de toepassingen van hypnose in de 18e eeuw bestudeert, leer je over de bijdragen van Mesmer. Wanneer je hypnose in de 19e eeuw bestudeert, leer je over Braid, Leibault, Bernheim en Charcot. Pierre Janet bracht hypnose naar de 20e eeuw. En in de 20e eeuw domineerde Milton H. Erickson M.D. het werkveld van de klinische hypnose. Zijn therapeutisch werk is tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor het geven van kortdurende therapie.

Startdatum 09-11-2024
Prijs per persoon € 390
Opleiding-ID 1010O5055
Scholings-ID 1010O5055_23032024
Lestijden 10:00 - 17:00
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Psychosociale begeleiding
Categorie van de scholing therapeutische vorming Psychosociale kennis
Soort scholing Vakinhoudelijk, Module (=onderdeel van de opleiding hypnotherapie - PSBK)
Instapniveau Zorgverleners met minimaal MBO-niveau en enige kennis van basishypnose
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 50
Percentage praktijk 50
KTNO accreditatie Ja
Aantal dagen 2
Dag 1 9 november 2024
Dag 2 10 november 2024
Toetsing Het leerresultaat wordt bewaakt door observatie tijdens de lessen en evaluatie
Doelgroep Zorgverleners die de impact van hun gesprekstechnieken willen vergroten met enige kennis van basishypnose. Hypnotherapeuten.
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

 

Je leert:

 • Achtergronden Ericksoniaanse therapie
 • Wie was Milton Erickson?
 • Kenmerken van Ericksoniaanse hypnotherapie, waaronder:
  • Indirecte suggestie
  • Heroriëntatie
  • Utilisatie
 • Houdingsaspecten
 • Ericksoniaanse inductie(s)
 • Het gebruik van taalpatronen
 • Het gebruik van metaforen
 • Het geven van (therapeutische) taken

De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen die in complexiteit toenemen. Met als doel het kunnen toepassen van de gepresenteerde theorie.

KENNEN - NIV. 1
Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen
Korte beschrijving van kennen – niveau 1:
 • Wie was Milon H. Erickson?
Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt Wordt niet getoetst
KENNEN - NIV. 2
Inzicht, begrijpen
 
Korte beschrijving van kennen – niveau 2
  
 • Kenmerken van Ericksoniaanse hypnose en zijn psychotherapeutische strategieën
 • Ericksoniaanse inductie(s)
 • Het gebruik van taalpatronen
 • Het gebruik van metaforen
 • Het geven van (therapeutische) taken
   
Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt Indruk van de docent op de module beheersing
KUNNEN - NIV. 3
Toepassen
 
Korte beschrijving van kennen – niveau 3
 • Ericksoniaanse inductie
 • Gebruik van taalpatronen (kunstig vaag) in trance
 • Gebruik van metaforen in trance
Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt Praktijk/vaardigheid
KUNNEN - NIV. 4
Evalueren
 
Korte beschrijving van kennen – niveau 4
Evalueren tijdens de uitvoering van de oefeningen
Geef aan hoe NIV.4 getoetst wordt Indruk van de docent op de module beheersing
Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Reader; wordt gratis ter beschikking gesteld door docent.

Aanbevolen literatuur

Uijtenbogaardt, B. C. (2016).
Handboek Moderne Hypnotherapie; Basistechnieken, methoden en toepassingen.
Amsterdam: Gopher BV.
Hfdst 11 p. 154-168

Visie, Missie en beroepssituatie

Visie: het onderbewuste zit vol met hulpbronnen die geactiveerd kunnen worden als ze op de juiste manier worden aangesproken.
Missie: het bevorderen van de therapeutische impact ten behoeve van autonomie van cliënten.
Beroepssituatie: geschikt voor zorgverleners die te maken hebben met cliënten met belemmerende emotionele en gedrags- en denkpatronen.

Deze module is een introductie in Ericksoniaanse hypnose. Je leert:

 • Wie was Milton H. Erickson M.D.
 • Kenmerken van Ericksoniaanse hypnose
 • Zijn psychotherapeutische strategieën
 • Ericksoniaanse inducties
 • Het gebruik van taalpatronen
 • Tranceverschijnselen
 • Trancefenomen
 • Gebruik van metaforen

Deskundigheidsbevordering

Deze scholing bevordert de vaardigheid van zorgverleners om cliënten te helpen vanuit een ander perspectief nieuwe mogelijkheden voor herstel te zien. Met als uiteindelijk doel de effectiviteit van hun therapie te vergroten.

HBO competenties

Brede professionalisering

 • De student is in staat om diepergaand contact met de cliënt op te bouwen en te onderhouden;
 • Is in staat om weerstanden van de cliënt te gebruiken of te doorbreken.

Creativiteit en complexiteit in handelen

 • De student doorziet symbolieken, analogieën en verbanden;
 • Is in staat om analogieën te herkennen en te gebruiken;
 • Is in staat om gebruik te maken van metaforen;
 • Is in staat verbanden in verschillende patronen en gebeurtenissen te herkennen, duidelijk te maken en te gebruiken;

Probleemgericht werken

 • De student kan gericht op de hulpvraag hulpverlenen
 • Gebruikt de aangeleerde technieken om toe te passen;
 • Weet wanneer welke techniek geschikt is;
 • Kan gebruikte technieken verantwoorden.
Voorbereiding les

Neem ter voorbereiding de reader door en neem deze (digitaal of op papier) ook mee naar de les.

Locatie Locatie
Verlieskunde

Duur: twee dagen

We krijgen allemaal te maken met rouw en verlies. Echt allemaal. Het hoort bij het leven.  Toch is het in Nederland nog steeds een taboe en vinden we het vaak lastig om erover te praten.
We leren niet hoe we om kunnen gaan met verlies.
Dat we het niet op hoeven lossen, niet eens op kunnen lossen.
Dat het iets is wat je met je meedraagt in de rest van je leven.
Dat het heel normaal is.

"Rouw is een normale reactie van normale, evenwichtige mensen", aldus Manu Keirse.

 

Startdatum 09-11-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 310
Opleiding-ID 1010O4780
Scholings-ID 1010O4780_22042023
Lestijden 10:00 - 17:00
NBVH 12 punten
PSBK deels
KTNO accreditatie Ja
Aantal dagen 2
Dag 1 9 november 2024
Dag 2 10 november 2024
Locatie Locatie
Gebruikersprofiel

Duur: één avond

Ieder mens is uniek. We hebben allemaal verschillende talenten en valkuilen. Soms ontmoet je iemand die je meteen mag en bij een ander voel je juist enorme weerstand. Hoe kant dat toch?

Het antwoord op deze vraag kun je vinden in jouw Human Design. Jouw blauwdruk of gebruiksaanwijzing. Daarin kun je zien hoe je bent ontworpen om zo soepel mogelijk door het leven te koersen. Hoe je in jouw lijf kunt voelen wat juist is voor jou.

Startdatum 14-11-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Wet En Ethiek Voor Hulpverleners

Duur: één dag

Kennis van Wet en ethiek voor hulpverleners helpt de hulpverleners keuzes te maken om goede zorg te bieden. Wel of geen medicatie toedienen? Iemand helpen bij dagelijkse ...

Startdatum 16-11-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 125
Lestijden 10:00 - 17:00
Aantal dagen 1
Toetsing

Bij deze module hoort een schriftelijke toetsopdracht die je thuis kan maken.

 1. In de toetsopdracht beschrijf je een levensechte cliëntsituatie waarin een van de dilemma's van toepassing is die je vindt in de literatuurbijlage "professionele dilemma's". Je beschrijft dit dilemma en geeft helder aan waarom het voor jou een dilemma is.
 2. Je legt uit hoe je ethisch-methodische handelen er in deze situatie uitziet, waarbij je motiveert welke theoretische uitgangspunten je in de praktijk toepast.
 3. Vervolgens benoem welke algemene richtlijnen en welke wet- en regelgeving van toepassing zijn in de door jouw geschetste situatie.
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau
 1. De student is in staat om te gaan met verschillende ethische en professionele dilemma’s
 2. De student is in staat aan de hand van een ethisch en professioneel dilemma passende interventies te bedenken
 3. De student is in staat zijn methodische handelwijze aan te passen op elk ethisch en professioneel dilemma.
 4. De student is in staat om eigen grenzen aan te geven
 5. De student is in staat om de grens van cliënt te handhaven

In PLATO-eindtermen voor deze module:

Niveau inzicht:

 • (Ethische) gedragscodes (meldcode en beroepscode) (Gewicht 1)

Toepassen:

 • Huidige wetgeving in de gezondheidszorg in actuele ontwikkelingen (zoals BIG, WKKGZ en AVG). (Gewicht 2)
 • Algemene praktijkrichtlijnen inclusief bedrijfsvoering praktijk. (Gewicht 2)
 • Praktijkvoering (komt ook in andere module aan de orde)

Evalueren:

 • Ethische vraagstukken (voorbeelden en handelingsopties) (Gewicht 3)
Voorbereiding les

Neem voor aanvang van de lesdag de documenten uit de downloads door zodat je een algemeen beeld hebt van wat er in de les behandeld zal worden

Locatie Locatie
Basis Hypnotherapie

Duur: één avond

Spel is een middel dat lucht en plezier kan geven, wat in een therapeutische setting een mooie tegenhanger kan zijn voor de toch wel vaak zwaardere problematiek.

In deze workshop maak je kennis met de beginselen van (rollen)spelen. Welke basisvaardigheden zijn nodig om (rollen)spel op een juiste manier in te zetten? Waar maak je in een (rollen)spelsituatie gebruik van en hoe? Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe zet je (rollen)spel in in een therapiesetting? Deze avond ga je alvast proeven van de speloefeningen en je krijgt een inkijkje in de eendaagse scholing waarin je je verder kunt verdiepen en nog veel meer ervaren. 

Startdatum 21-11-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Specialisatie Trauma En Emoties

Duur: twee dagen

Kom uit je hoofd!
Ben jij wel eens onrustig? Goed in piekeren? Vaak vermoeid? Of heb je een drukke agenda en te weinig ruimte voor jezelf? 

Neem deel aan ‘Vitaal in Body & Mind’.
Ideaal voor mensen die meer balans willen in doen, denken en voelen. In de visie van Hypenzo werken we holistisch. Dan zien we een mens als meer dan zijn lichaam, maar biedt juist het lichaam toegang tot dat wat ons werkelijk bezielt en beweegt. De wijze waarop het leven ons heeft gevormd is terug te zien in onze lichaamshouding: de wijze waarop we ons als kind staande hebben moeten houden bijvoorbeeld. We kunnen hierop vastlopen. Dit merken we in lichamelijke blokkades, eenzijdige denkrichtingen en emoties. Via beweging kan deze laag opnieuw vrijkomen en kan er weer ruimte ontstaan voor creativiteit, speelsheid en vitaliteit.

Startdatum 22-11-2024
Annuleren uiterlijk op 31-05-2024
Prijs per persoon € 290
Lestijden 10:00 - 17:00
Aantal dagen 2
Dag 1 22 november 2024
Dag 2 29 november 2024
Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.Locatie Locatie
Kennismaken Met NLP

Duur: één avond

NLP, Neurolinguïstisch Programmeren, geeft je inzicht in relaties, thuis en op het werk.

Je begrijpt hierdoor hoe informatie die op je afkomt, van binnen wordt verwerkt en welke betekenissen je eraan geeft. Het geeft je handvaten om beter te communiceren. Want succesvolle communicatie is zeker aan te leren. Het vergroot je zelfvertrouwen en versterkt je relatie. Niet alleen met anderen in je privé- en werkomgeving, maar vooral met jezelf!

Startdatum 28-11-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Specialiteit Oog Voor Seksualiteit

Duur: drie dagen

De medische hypnotherapie slaat een brug tussen de complementaire en reguliere zorg, zodat we aanvullend met elkaar kunnen werken. Daarnaast laat deze training je de holistische kant van medische klachten bekijken en benaderen.

Startdatum 06-12-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 490
Lestijden 10:00 - 17:00
ECTS 3.5
SBU klassikaal 18
SBU toetsing en examen 9
Totale studiebelasting 99: Hoorcollege/lesdagen; 1 werkelijk uur = 1,5 SBU. Het bestuderen van literatuur; licht 8 pagina’s = 1 SBU, normaal 6 pagina’s = 1 SBU, hogere moeilijkheidsgraad 4 pagina’s = 1 SBU, praktijkliteratuur met integratie in de praktijk = 1 pagina = 1 SBU Het schrijven van verslagen en andere werkstukken; 1 geschreven pagina = 8 SBU.
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Lichaamsgerichte therapieën, energetische geneeswijzen
Categorie van de scholing therapeutische vorming Medische kennis, psychosociale kennis
Subthema's Psychopathologie
Instapniveau Specialistische kennis en/of ervaring als zorgverlener vereist
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 50
Percentage praktijk 50
Aantal dagen 3
Dag 1 6 december 2024
Dag 2 7 december 2024
Dag 3 8 december 2024
Elementen positieve gezondheid Mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, lichaamsfuncties
Toetsing Thuisopdracht (met verslag) (ong. 9 uur), praktijk/vaardigheid, indruk van de docent op de modulebeheersing en inzet
Doelgroep Hypnotherapeuten, psychosociaal therapeuten, psychologen, psychotherapeuten, (kinder)coaches, (huis)artsen, verpleegkundigen of POH, paramedici
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

De studenten kunnen na deze driedaagse creatief diverse interventies inzetten om reguliere klachten te helpen verminderen. Vanuit een intake kan de klacht gefilterd worden en de keuze gemaakt worden welke interventie nodig is. Men is in staat in een kort behandelplan een route uit te stippelen voor het verbeteren van de klacht en daarop de sessies aan te passen.

KENNEN - NIV. 1

Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen

Korte beschrijving van kennen – niveau 1:

Kennis van medische hypnose, inducties en technieken

Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt

Observatie van de docent op de module beheersing

KENNEN - NIV. 2

Inzicht, begrijpen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 2

Hypnotherapeutisch behandelen van klachten

Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

KUNNEN - NIV. 3

Toepassen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 3

Toepassen diverse interventies op Medische hypnose klachten en uitvoeren van sessies

Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt

Opdracht

Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Verplichte literatuur*: Brandon Bays, de helende reis. ISBN: 9789022555835. € 19.95. 212 blz
Simonton. Carl. Op weg naar herstel. ISBN: 9789026617393. € 28,00 218
Jos Olgers. Medische hypnotherapie ISBN: 9789077478424 776 blz. (schatting € 40,50)

Visie, Missie en beroepssituatie

Visie: hypnotherapie geeft een bredere kijk op reguliere medische klachten en ALK/SOLK waardoor we een bredere mogelijkheid hebben om de mens als totaal te behandelen.

Missie: door middel van hypnotherapie het beste uit jouw gezondheid te kunnen halen en dat te kunnen toepassen op cliënten met medische klachten.

Beschrijving van de lesstof

We starten met het werkveld waarin we ons begeven en laten je zien waar je met medische hypnose allemaal aan kunt werken. Daarna gaan we klassikaal met groepsoefeningen oefenen hoe je de juiste klachten uit een intake kan halen.
Vervolgens leren we je diverse interventies op het gebied van:
Darmklachten ( PSDS, ziekte van Crohn)
Hoge bloedruk en hartproblemen
Kanker
Allergieën en huidaandoeningen
Astma
Auto-immuunziektes
Stress, Burn-out en overspannenheid
Celhealing
Aan het einde van deze drie dagen heb je een goed besef van hoe holistisch de mens in elkaar zit en wat we met hypnotherapie kunnen doen.

Deskundigheidsbevordering

De medische hypnose slaat een brug tussen de complementaire en reguliere zorg zodat we aanvullend met elkaar kunnen werken. Daarnaast laat deze training je de holistische kant van medische klachten bekijken en benaderen.

HBO competenties

I. Brede professionalisering
De student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, alsmede aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld, teneinde zich te kwalificeren voor:
• het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar;
• de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

II. Multidisciplinaire integratie
De integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden (van verschillende vakinhoudelijke disciplines) vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen.
De student werkt aan multidisciplinaire integratie van de geleerde lesstof
• Leert de aangeboden disciplines onafhankelijk van elkaar te gebruiken en te integreren;
• Onderzoekt en herkent verbanden tussen de verschillende onderdelen en studieonderwerpen teneinde ze te integreren vanuit het perspectief van het toekomstig beroepsmatig handelen;
• Leert de verkregen kennis toe te passen en te integreren binnen praktische leersituaties.

Locatie Locatie
Eenzijdig Relaties Verbeteren ERV

Duur: één avond

Wil je het kind in jezelf wakker maken? Heb je altijd al eens toneel willen spelen, maar is het er nooit van gekomen? Zou je graag eens toneel spelen, maar durf je niet goed? Hou je van toneel spelen maar wil je niet optreden? Zou je je  vrijer willen gaan voelen van binnen? Heb je er behoefte aan om uit je hoofd en in je lijf te kruipen? Kom naar de introductie-avond waarin je kan proeven van Speel je vrij! en wie weet smaakt het naar meer!

Startdatum 12-12-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 10
Lestijden 20:00 - 22:00
Aantal dagen avondworkshop
Locatie Locatie
Structuur Van De Gezondheidszorg

Duur: één dag

Een verkenning

Een goed aanbod en een goede organisatie van de zorg in Nederland lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. De stelselwijziging in 2015 waarbij nieuwe wetten in het leven werden geroepen (Jeugdwet, Wet Langdurige zorg.

Startdatum 14-12-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 125
Lestijden 10:00 - 17:00
Aantal dagen 1
Toetsing

De dag van de module maken we gezamenlijk een routekaart in de gezondheidszorg. Dit gebeurt op basis van het principe van "the wisdowm of the growth". Elke student wordt beoordeeld op inzet en bijdrage aan de routekaart.

Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

De student heeft zicht op de structuur van de gezondheidszorg (Somatisch en psychisch) en weet hoe de financieringsstromen hier in lopen, hoe de onderlinge verhoudigen hierin liggen

 1. De student kent de eigen (on)mogelijkheden in het zorgveld
 2. De student heeft kennis over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het zorgveld en de eigen rol hier in
 3. De student kent de sociale kaart van de samenwerkende organisaties 
 4. De student is op basis daarvan in staat samen met de cliënt een keuze te kunnen maken voor mogelijke doorverwijzing.
Locatie Locatie
Water 8654652 1280

Duur: 1 jaar (25 lesdagen)

We zien dat professionals in een vakgebied zich verder willen ontwikkelen door het vergroten van hun kennis en vaardigheden.

Onze 4 jarige opleiding tot hypnotherapeut is niet voor iedereen de juiste stap, maar de inhoud ervan zou velen vooruit kunnen helpen. We proberen ons vakgebied met relevante kennis en tools toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk professionals. Daarom lanceert HypenZo deze 1 jarige verdiepingsopleiding.

Startdatum 10-01-2025
Annuleren uiterlijk op 09-03-2024
Prijs per persoon € 2.950
Lestijden 10:00 - 17:00
Instapniveau Voltooide MBO-opleiding in een gerelateerd vakgebied, HBO- of WO-opleiding of BIG-registratie
KTNO accreditatie Ja
Aantal dagen 1 schooljaar
Dag 1 Zie tabblad programma
Toetsing Toetsing van de lesstof vindt plaats door observatie door de docenten per lesmodule. De docent geeft toepasselijke feedback, zodat de studenten hun vaardigheden verbeteren. Er is veel gelegenheid voor oefening. Aan het einde van de lesmodule maakt de docent een beoordeling op basis van observatie tijdens de eindoefeningen die dienen als examen. Indien de student voor alles lesmodules een voldoende resultaat heeft behaald, dan kwalificeert deze zich voor het diploma Lichaamsgericht hypnosecoach. Indien de student onvoldoende resultaat behaalt krijgt deze een herkansing, eventueel in combinatie met opnieuw volgen van een of meerdere lesmodules.
Doelgroep Coaches, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners, psychologen, complementair therapeuten, geïnteresseerden
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau
KENNEN - NIV. 1
Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen
Korte beschrijving van kennen – niveau 1:
Betekenis van basisbegrippen/terminologie die betrekking hebben op de vaardigheden van hypnosecoach.
Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt Observatie van de docent op de modulebeheersing
KENNEN - NIV. 2
Inzicht, begrijpen
 
Korte beschrijving van kennen – niveau 2
Onderliggende principes m.b.t. de hulpvraag van de cliënt vanuit een holistisch perspectief.
Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt Indruk van de docent op de modulebeheersing
KUNNEN - NIV. 3
Toepassen
 
Korte beschrijving van kennen – niveau 3
Holistische visie in de psychosociale therapie – diverse werkvormen die worden aangereikt en de samenhang tussen deze werkvormen in relatie tot de hulpvraag van de cliënt.
Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt Indruk van de docent op de modulebeheersing
KUNNEN - NIV. 4
Evalueren
 
Korte beschrijving van kennen – niveau 4
Voortgang in de groei/leerproces/toegevoegde waarde voor de cliënt – Effect en toegevoegde waarde van de behandeling.
Geef aan hoe NIV.4 getoetst wordt Indruk van de docent op de modulebeheersing
ZIJN - NIV. 5
Alchemistisch niveau (zijnsniveau)
 
Korte beschrijving van kennen – niveau 5
Het kunnen ondersteunen van cliënten op een wijze dat de cliënt zijn/haar eigen ontwikkelingstraject loopt. Het ontwikkelingstraject van de cliënt staat centraal, de therapeut is voldoende in staat om te kunnen werken zonder verstoringen in het ontwikkelingstraject van de cliënt door eigen projecties/overdrachten/tegenoverdrachten. Daarbij leert de zorgverlener zijn technieken en vaardigheden te combineren met zijn/haar intuïtie, om de cliënt te bieden wat op dat moment accuraat is.
Dagindeling/lesplan

Zie tabblad programma en tabblad beschrijving

Visie, Missie en beroepssituatie
 • Het opleiding van lichaamsgericht hypnosecoaches die voldoen aan de door de beroepsgroep erkende opleidingseisen voor specifieke modules. Het vergroten van het aantal hypnosecoaches in Nederland. Het vergroten van interesse voor het vakgebied van hypnotherapie
 • Impact vergroten binnen gesprekstechnieken en interventies, o.a. door middel van hypnotherapeutische methodieken en door leren werken op niveau van meesterschap. Hierdoor kan adequaat de juiste techniek, taal en interventie worden toegepast die aansluit bij de betreffende cliënt en het moment. Ook worden klachten aangepakt bij de bron voor een duurzaam resultaat.
 • Het vergroten van samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg (om bovenstaande punten te bevorderen) o.a. middels Positieve Gezondheidsprincipes.
Beschrijving van de lesstof

Zie tabblad beschrijving

Deskundigheidsbevordering

De 1-jarige opleiding lichaamsgericht hypnosecoach op HBO-niveau, leert je om als Lichaamsgericht hypnosecoach aan de slag te gaan om mensen effectief te helpen, verbreedt en verdiept de vaardigheden in het oorspronkelijke vakgebied (zie doelgroep), waardoor de impact van de sessies vergroot.   
Het aanleren van de techniek en taal van de hypnotherapeutische aanpak staat centraal in de opleiding. Door aandacht voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en lichaamsgerichte aanpak kan de zorgverlener meer vanuit intuïtief meesterschap gaan werken en de cliënt maatwerk bieden.

HBO competenties
 • De student doorziet persoonlijkheidsstructuren op een dieper en therapeutisch niveau
 • Is in staat onderliggende en sturende overtuigingen op te sporen
 • Maakt gedachtereeksen en denkfouten verdergaand helder en inzichtelijk
 • Is in staat trauma’s en hangover-ladingen te onderscheiden en te behandelen
 • Is in staat om via het onbewuste inzage te krijgen in de hulpvraag van de cliënt
 • De student doorziet symbolieken, analogieën en verbanden
 • Is in staat om analogieën te herkennen en te gebruiken
 • Is in staat om gebruik te maken van metaforen
 • Is in staat verbanden in verschillende patronen en gebeurtenissen te herkennen, duidelijk te maken en te gebruiken
 • De student beheerst en gebruikt, naast de al aangeleerde coaching-technieken, ook de verdergaande therapeutische technieken
 • De student werkt aan multidisciplinaire integratie van de geleerde lesstof
 • De student kan de kennis in verschillende situaties toepassen
 • Door gebruik te maken van casussen
 • Leert door verschillende beroepsrollen aan te nemen de kennis toe te passen en in te zetten
 • Evalueert zijn sterke en zwakke kanten
 • De student kan gericht op de hulpvraag hulpverlenen
 • Gebruikt de aangeleerde technieken om toe te passen
 • Weet wanneer welke techniek geschikt is
 • Kan gebruikte technieken verantwoorden.
 • In staat zijn om zelfstandig, naast het behandelplan voor het eigen vakgebied, aanvullend effectieve behandelplannen te kunnen maken waarin hypnotherapeutische vaardigheden worden verwerkt voor cliënten
 • Te kunnen samenwerken met andere zorgverleners, w.o. hypnotherapeuten
Locatie Locatie

HypenZo is aangesloten bij: