Samen

Opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) 2023/2024

01-10-2023 - 31-07-2024
€ 2.000

De opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) heeft als doel de (toekomstige) psychosociale therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire werkveld, te voorzien van gedegen basiskennis.

 

Ademwerk Verdieping

Ademwerk

13-01-2024 10:00 -17:00
€ 520

Duur: drie dagen

Deze module maakt duidelijk hoe groot de invloed van ademen is op lichaam en geest. Het merendeel van de mensen ademt disfunctioneel. Functioneel ademen leidt tot balans, veerkracht en focus.

Verbindend Communiceren Basis

Verbindend communiceren

13-01-2024 10:00 -17:00
€ 520

Duur: drie dagen

Verbindend communiceren helpt je om steviger in relaties te staan, om te zeggen wat je wilt én om te horen waar het de ander werkelijk om gaat.

Ericksoniaanse Hypnotherapie

Ericksoniaanse hypnotherapie

13-01-2024 10:00 -17:00
€ 325

Duur: twee dagen

Milton H. Erickson was een meester in hypnotherapie. Hij heeft veel geschreven en er zijn veel boeken en artikelen geschreven over hem en zijn manier van werken, met name omdat zijn benadering zo effectief was dat het soms wel magie leek.

Emotioneel Lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk

23-03-2024 10:00 -17:00
€ 325

Duur: twee dagen

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. In deze module leer je wat kan een therapeut met emotioneel lichaamswerk kan bereiken.

Voice Dialogue

Voice Dialogue

31-05-2024 10:00 -17:00
€ 435

Duur: drie dagen

Waarom Voice Dialogue? Stel je voor dat je zelf aan het roer staat van een groot jacht. Op de woelige zee van het leven. Soms kan de kapitein het schip niet meer houden en twijfelt aan zijn keuzen.

Regressietherapie En Trauma

Regressietherapie en trauma

29-06-2024 10:00 -17:00
€ 290

Duur: twee dagen

In de scholing Regressietherapie & trauma ga jij je deskundigheid en vaardigheden rondom hypnotische regressietherapie opfrissen en vergroten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan trauma en heling van trauma.

Samen

Opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) 2024/2025

01-10-2024 - 31-07-2025
€ 2.000

De opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) heeft als doel de (toekomstige) psychosociale therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire werkveld, te voorzien van gedegen basiskennis.

 

Communicatieve Basisvaardigheden

Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden

n.n.b.
€ 275

Duur: twee dagen

De scholing bestaat uit gespreksvaardigheden en houdingsaspecten, die voor een therapeut van groot belang zijn, zoals: verbaal en non-verbaalgedrag, parafraseren, doorvragen, samenvatten, rapportvaardigheden en ...

Kennismaken Met NLP

Kennismaken met NLP

n.n.b.
€ 560

Duur: zes dagen

Waarom als Psychosociale hulpverlener Kennismaken met NLP? Binnen NLP houden we ons bezig met ‘Hoe’ mensen informatie verzamelen, interpreteren, verwerken en omzetten tot een interne voorstelling.

Medische Basiskennis En Farmacologie

Medische Basiskennis en farmacologie

n.n.b.
€ 560

Duur: vijf dagen

In het werkveld van de psychosociale hulpverlener wordt steeds duidelijker dat een minimale medische basiskennis onmisbaar is. Kennis over gezondheid en ziekten is zinvol voor de psychosociale ...

Seksueel Geweld En Trauma

Seksueel geweld en trauma

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

Wat leeft er in je over het onderwerp “seksueel geweld en trauma”? Wat verwacht je van dit opleidingsonderdeel? Studie van de begrippen seksualiteit, seks, geaardheid, veiligheid, seksueel geweld, de zin van therapie.

Eigen Praktijk

Eigen praktijk

n.n.b.
€ 240

Duur: twee dagen

Waarom de module 'Eigen praktijk hypnotherapie'. Als psychosociaal hypnotherapeut zijn we ook ondernemer. Daarmee hebben we ook de verantwoordelijkheid voor het goed draaien van de bonte kermis die we onderneming noemen.

NLP In Trance

NLP in trance

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

In de tweedaagse lesmodule NLP in trance leer je om NLP-technieken en trancewerk als therapeut te integreren met als doel om verandering bij je cliënt op gang ...

Basis Hypnotherapie

Basis Hypnotherapie

n.n.b.
€ 435

Duur: drie dagen

Basis hypnose leert dat de hypnotherapeut weet dat er zowel een bewust alsook een onbewust niveau is waar te nemen en werkt op beide niveaus. De woorden die de hypnotherapeut ...

Regressie En Reincarnatie

Basis regressie en reïncarnatie

n.n.b.
€ 175

Duur: één dag

Regressie betekent niks anders dan teruggaan in de tijd met je cliënt. Dit doe je om te ontdekken waar een klacht vandaan kan komen en wat er nodig is om de klacht bij de wortel aan te pakken.

Innerlijk Kindwerk

Innerlijk kindwerk

n.n.b.
€ 425

Duur: twee dagen

In deze 2 dagen ga je aan de hand van de ontwikkelingsfasen en de kernverlangens die we in elk van die fasen ervaren, onderzoeken of en hoe deze ...

Verborgen Verleidingen In Overdracht En Tegenoverdracht

Erotiek in de zorgpraktijk

n.n.b.
€ 290

In deze scholing onderzoeken we de bronnen van opkomende persoonlijke aantrekkingskracht tussen therapeut en cliënt en de invloed daarbij van overdracht en tegenoverdracht. Tevens ontwikkelen we methoden om daar binnen de gestelde normen mee om te gaan, waardoor de veiligheid in de therapiepraktijk voor beide partijen gewaarborgd blijft.

Levensloop Psychologie

Levensloop psychologie

n.n.b.
€ 475

Duur: drie dagen

Psychologie houdt zich bezig met de psyche en het gedrag van mensen. Psychologen willen het menselijke gedrag verklaren door de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag.

Intake Anders

Intake anders

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

Waarom de intake anders doen? De intake is voor een cliënt erg belangrijk en vaak een spannend gebeuren. De intake vormt de eerste indruk die een cliënt van jou als therapeut krijgt.

Regressietherapie En Trauma

Regressietherapie en trauma

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

In de scholing Regressietherapie & trauma ga jij je deskundigheid en vaardigheden rondom hypnotische regressietherapie opfrissen en vergroten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan trauma en heling van trauma.

Mindfulness Voor Therapeuten

Mindfulness voor therapeuten

n.n.b.
€ 525

Duur: vijf dagen

Een belangrijke factor voor succesvolle therapie is de kwaliteit aandacht en het empathisch vermogen van de therapeut op specifieke momenten. Mindfulness voor therapeuten ondersteunt dit doordat je ..

Verlieskunde

Verlieskunde

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

We krijgen allemaal te maken met rouw en verlies. Echt allemaal. Het hoort bij het leven.  Toch is het in Nederland nog steeds een taboe en vinden we het vaak lastig om erover te praten.

Kleurendiagnostiek Verdieping

Kleurendiagnostiek verdieping

n.n.b.
€ 175

Duur: één dag

Deze dag is bedoeld voor degene, die al eerder kennis gemaakt heeft met de methode kleurendiagnostiek en bekend is met zowel het boek Kleur je leven in balans als de kaart set Kleurpraat.

Kleurendiagnostiek Basis

Kleurendiagnostiek basis

n.n.b.
€ 325

Duur: twee dagen

Kleurendiagnostiek als diagnostisch instrument in de anamnese. In deze tweedaagse scholing zal de nadruk liggen op de diagnostiek en ontdek je wat de kleurendiagnostiek kan betekenen voor jouw praktijk.

Emotionele Balans

Emotionele balans

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

Je ratio is een manier om weg te blijven van ongemakkelijke gevoelens. Als therapeut is het belangrijk dat je je eigen pijnlijke thema’s in je leven bent aangegaan.

Structuur Van De Gezondheidszorg

Structuur van de Gezondheidszorg: een verkenning

n.n.b.
€ 125

Duur: één dag

Een goed aanbod en een goede organisatie van de zorg in Nederland lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. De stelselwijziging in 2015 waarbij nieuwe wetten in het leven werden geroepen (Jeugdwet, Wet Langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de zorgverzekeringswet) heeft het zorglandschap er niet eenvoudiger op gemaakt. De lesmodule Structuur van de Gezondheidszorg gaat in op de consequenties van deze stelselwijziging voor de zorg en voor de mensen die hiermee te maken krijgen.

Regressietherapie Basis

Regressietherapie basis

n.n.b.
€ 345

Duur: twee dagen

De functie van regressietherapie in hypnotherapie. Hypnose of trance is een proces met daarbinnen een reeks fluctuerende variabelen in de vorm van spontane tranceverschijnselen. Vandaar het belang ...

Emotioneel Lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk

n.n.b.
€ 325

Duur: twee dagen

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. In deze module leer je wat kan een therapeut met emotioneel lichaamswerk kan bereiken.

Regressietherapie Voor Ervaren Hypnotherapeuten

Regressietherapie voor ervaren hypnotherapeuten

n.n.b.
€ 345

Duur: twee dagen

Voor hypnotherapeuten met enige tot ruime ervaring vormt deze module als nascholing op sommige aspecten een uitbreiding, en op andere punten een grondige opfrissing van de kennis en kunde.

Jungiaans Analytische Psychologie 1

Jungiaans analytische psychologie 1

n.n.b.
€ 325

Duur: drie dagen

Het centrale begrip in de analytische psychologie is individuatie. De Jungiaans analytische psychologie is een psychotherapeutische benadering in de traditie van de psychoanalyse en de psychodynamische theorie.

Voice Dialogue

Voice Dialogue

n.n.b.
€ 435

Duur: drie dagen

Waarom Voice Dialogue? Stel je voor dat je zelf aan het roer staat van een groot jacht. Op de woelige zee van het leven. Soms kan de kapitein het schip niet meer houden en twijfelt aan zijn keuzen.

Jungiaanse Therapie 1 Zicht Op Het Onbewuste

Jungiaanse therapie 1 - zicht op het onbewuste

n.n.b.
€ 325

Duur: drie dagen

Jungiaanse therapie komt voort uit de dieptepsychologie, waarvan Sigmund Freud en Carl Gustav Jung de grondleggers zijn. In de visie van Jung is de zin van het leven ‘te worden wie je in wezen bent'.

Jungiaanse Therapie 2 Binnenkomen In Het Onbewuste

Jungiaanse therapie 2 - binnenkomen in het onbewuste

n.n.b.
€ 325

Duur: drie dagen

Om binnen te komen in het onbewuste maakt de therapeut met een Jungiaanse therapie gebruik van verschillende archetypische rollen. De belangrijkste is de trickster, een archetypische figuur ...

Jungiaanse Therapie 3 Werken Met De Schaduw

Jungiaanse therapie 3 - werken met de schaduw

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

Het tweede blok ging over de therapeutische relatie en de werking van de schaduw daarin. Ook hebben  we geoefend met de manier van vragen om achter ...

Moderne Hypnose

Moderne Hypnotherapie

n.n.b.
€ 345

Duur: drie dagen

Bij hypnose of hypnotherapie denkt de leek al gauw aan de dwingende ogen van de therapeut die middels concrete opdrachten een verandering in denken en gedrag teweegbrengt. Dit is de eerste mythe die doorbroken wordt in de opleiding. 

Werken Met Verslavingen

Werken met verslavingen

n.n.b.
€ 290

Duur: twee dagen

Ken jij iemand in je omgeving die een verslaving heeft? Die kans is heel groot, want in Nederland kampen meer dan 1,7 miljoen mensen met een vorm van verslaving.

Ademwerk Basis

Ademwerk

n.n.b.
€ 520

Duur: drie dagen

Deze module maakt duidelijk hoe groot de invloed van ademen is op lichaam en geest. Het merendeel van de mensen ademt disfunctioneel. Functioneel ademen leidt tot balans, veerkracht en focus.

Verbindend Communiceren Basis

Verbindend communiceren

n.n.b.
€ 520

Duur: drie dagen

Verbindend communiceren helpt je om steviger in relaties te staan, om te zeggen wat je wilt én om te horen waar het de ander werkelijk om gaat.

Methodisch Werken Als Therapeut

Methodisch werken als therapeut

n.n.b.
€ 125

Duur: één dag

Als therapeut werk je vanuit je praktijk of organisatie met cliënten binnen de wettelijke en professionele kaders. Dat betekent ook werken aan je professionaliteit en dat vraagt om een ...

Wet En Ethiek Voor Hulpverleners

Wet en Ethiek voor hulpverleners

n.n.b.
€ 125

Duur: één dag

Kennis van Wet en ethiek voor hulpverleners helpt de hulpverleners keuzes te maken om goede zorg te bieden. Wel of geen medicatie toedienen? Iemand helpen bij dagelijkse ...

HypenZo is aangesloten bij: