Door u in te schrijven bij Hypenzo gaat u een overeenkomst met de opleiding aan voor langere tijd. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat u precies weet wat u van de opleiding mag verwachten en de opleiding van u als student. De afspraken zijn hieronder op een rijtje gezet. Door u in te schrijven verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Toelating

1. Aan deelname aan de opleiding PSBK en de opleiding Hypnotherapie gaat een toelatingsgesprek vooraf.

2. Door zich in te schrijven voor een opleiding of cursus stemt de student in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de opleiding door het onderhavige instituut, zoals is weergegeven in betreffende informatie van de gekozen opleiding.

Inschrijving

3. Na ontvangst van de inschrijving is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief:

a. wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende opleiding te laten doorgaan;
b. wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende opleiding;
c. door voldoening van de factuur, en;
d. indien van toepassing, bij gebleken geschiktheid tijdens het verplichte toelatingsgesprek.
e. Na inschrijving heeft de student een bedenktermijn van 14 dagen waarin kosteloos kan worden afgezien van deelname aan de opleiding of cursus.
Als blijk van definitieve inschrijving ontvangt de student een bewijs van inschrijving;

4. Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een opleiding of cursus vol is, kan de aspirant-student op verzoek worden ingeschreven voor een cohort waarbinnen wel plaats is. De inschrijving voor dat cohort gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke opleiding.

5. Inschrijving voor de opleiding PSBK of de opleiding Hypnotherapie geschiedt voor de volledige opleiding respectievelijk een volledig studiejaar.

6. Het opleidingsinstituut voert de administratie in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

Betaling

7. Examengeld is bij het lesgeld inbegrepen, herexamens worden apart in rekening gebracht.

8. Het lesmateriaal (readers en dergelijke) wordt eigendom van de student indien het lesgeld volledig is betaald. Het auteursrecht blijft bij de opleiding. Het is niet toegestaan om lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

Wijzigingen

9. Het bestuur behoudt zich het recht voor een opleiding voor de aanvang af te gelasten. Tijdens de opleiding of cursus worden de lestijden in beginsel niet gewijzigd. Indien een wijziging noodzakelijk is, wordt dit in overleg met de studenten gedaan. In geval van afgelasting ontvangen studenten het reeds betaalde lesgeld terug. Voor door de student verzuimde lessen vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Studenten dienen zich bij verhindering van tevoren telefonisch dan wel schriftelijk af te melden bij het secretariaat of de docent. De student dient minimaal 80% van de docent contact-uren aanwezig te zijn om in aanmerking te komen voor de aan de opleiding of cursus verbonden studiepunten.

9.a De gevallen waarin een cursus, module of opleiding geannuleerd kan worden zijn de volgende:

– Er zijn onvoldoende inschrijvingen;
– De docent is ziek of anderszins verhinderd;
– De module is niet tijdig geaccrediteerd door de relevante organisaties.

Toetsing

10. Opleidingsjaren van de opleiding Hypnotherapie worden afgesloten met een toetsing van vaardigheden en theoretische kennis welke dat jaar aan de orde zijn geweest.
In overleg met de studenten wordt een afstudeerdatum (scriptie en eindgesprek) vastgesteld.
Er kan afgestudeerd worden als de student de toetsen met een voldoende heeft afgesloten en geen betalingsverplichtingen meer heeft aan Hypenzo.

11. Als tijdens de opleiding blijkt dat de student niet voldoende vooruitgang maakt, heeft Hypenzo het recht om de student (tijdelijk) te schorsen van deelname aan de opleiding. Deze schorsing zal in een persoonlijk gesprek toegelicht worden en er zal advies gegeven worden.

Klachten

12. Klachten over de opleiding, docenten of anderszins, kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.