325,00

Wis selectie

Duur

Dit is een driedaagse cursus.

Locatie

De leslocatie voor deze cursus is Petunialaan 26 5582 HA Waalre

 

Klik hier voor een routebeschrijving

Niveau

Deze cursus heeft een verdiepings niveau. Volg voordat je deze cursus volgt de cursus Jungiaanse therapie.

 

Lees meer over niveaus

Docent

De docent voor deze cursus is mevrouw Myriam Hellings.

 

Lees meer over deze docent

Omschrijving

In deze module leert u werken met inzichten uit de Jungiaanse therapie, specifiek gericht op het stellen van de diagnose en het bepalen van de (eerste stap in de) therapeutische aanpak. Bij de diagnose gaat het om het beoordelen van de ik-sterkte, het ontdekken van het thema achter de klacht en het waartoe (de betekenis van de klacht voor de individuatie), en om het duiden van de schaduw en de complexwerking. Hiertoe maken we gebruik van observatie en het beschouwen van de levensfase van de cliënt, van een bepaalde manier van vraagstelling en van ‘symbolisch’ kijken en luisteren: welke archetypische energie is aan het werk? Wat in het onbewuste wil gezien worden, in het licht gezet? Op basis van de diagnose kom je tot een aanpak. We gaan niet alleen in op de doelen, bijvoorbeeld het versterken van de ik-kracht, maar ook hoe je dat doet, welke van de methoden uit je rugzak je daarvoor kunt inzetten en welke je juist niet moet gebruiken.

Doelgroepen

  • Hypnotherapeuten
  • psychotherapeuten
  • psychologen
  • psychiaters
  • geestelijk verzorgers.

Bij deelnemers worden de basale begrippen uit de jungiaanse therapie zoals die behandeld worden in onze inleidende module jungiaanse therapie als bekend verondersteld.

Accreditaties

NBVH 18 studiepunten in aanvraag

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

Resultaat

De student kan een globale diagnose stellen waarin helderheid is over
– De ik-sterkte van de cliënt
– Het thema achter de vraag of klacht
– De schaduw en complexwerking
– Het onderliggende onbewuste trauma en de zielsthematiek
De student kan op basis van de diagnose een globaal plan van aanpak opstellen waarin
hij/zij aangeeft wat de doelen zijn en welke methoden worden ingezet.

Lesprogramma dag 1

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Lesprogramma dag 2

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze cursus? Laat het ons weten via ons contactformulier.

325,00

Wis selectie