250,00

Wis selectie

Duur

Dit is een tweedaagse cursus die wordt afgesloten met een thuis te maken toets.

Locatie

De leslocatie voor deze cursus is Petunialaan 26 5582 HA Waalre

 

Klik hier voor een routebeschrijving

Niveau

Deze cursus heeft een introductie niveau en is voor iedereen te volgen.

 

Lees meer over niveaus

Docent

De docent voor deze cursus is mevrouw Jacqueline Siksma.

 

Lees meer over deze docent

Omschrijving

In de module Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden komen alle PLATO-eindtermen bij elkaar die zich richten op gespreksvaardigheden en houdingsaspecten, die voor een therapeut van groot belang zijn, zoals bijvoorbeeld verbaal en non-verbaalgedrag, parafraseren, doorvragen, samenvatten, rapportvaardigheden en ook empathie, congruentie en acceptatie. Deze gespreksvaardigheden en de houdingsaspecten worden in deze module praktisch toegepast binnen het kader van de Cognitieve gedragstherapie.

Het is binnen de CGT belangrijk om goed zicht te krijgen op de problemen, hun onderlinge samenhang en de situaties waarin de problemen voorkomen. Dit wordt in een functie-analyse gedaan. Dat houdt in dat er een nauwkeurige analyse wordt gemaakt van specifiek gedrag in de specifieke context, met al datgene wat aan het gedrag vooraf gaat en wat er op volgt. Bij een cognitieve functie-analyse, de betekenis-analyse komen daar de zelfopvattingen en de cognitieve schema’s die iemand hanteert nog bij. Functie-analyse en betekenisanalyse dragen bij aan de individuele casusconceptualisatie. Een alternatief voor het ABCmodel is het G-schema, dat hetzelfde doel dient, namelijk gebeurtenis -gedachten – gevoelensgedrag- gevolgen in kaart te brengen. Een hulpverlenersgesprek dient een logische opbouw te hebben en ook een ontwikkeling na te streven die in drie fasen aan te duiden is: probleemverheldering, probleemnuancering en probleembehandeling.

Binnen de module communicatieve en therapeutische basisvaardigheden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de PLATO-eindtermen Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg

Doelgroepen

- De psychosociale therapeut in het complementaire werkveld
- Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
- Hypnotherapeuten
- Maatschappelijk werkers

Accreditaties

CPION 3,7 ECTS

NBVH 12 studiepunten

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

Resultaat

Non-verbaal gedrag, non verbaal gedrag, verbaal volgen, gebruik stiltes, samenvatten, feedback, doorvragen, reflecteren, concretiseren, interpretatie, confrontatie, eigen
voorbeelden geven, terugkoppelen naar doelen, situatie verduidelijken en afsluiten van gesprek.

Therapeutische basisvaardigheden

Empathie, congruentie, onvoorwaardelijke acceptatie, en attitude therapeut.

Basisvaardigheden m.b.t cognitieve gedragstherapie (CGT)

Eenvoudige functie-analyse en betekenisanalyses en cognitieve technieken

Lesprogramma dag 1

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Lesprogramma dag 2

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze cursus? Laat het ons weten via ons contactformulier.

250,00

Wis selectie