Bestuur

Andine Dijkman (voorzitter)

Richard van Kasteren (penningmeester)

Harry Vos (secretaris)

Ellen Crooijmans

Contact

Onderwijscommissie

Toon Verberne

Maryanne Schlosser

Carla Verkeste

Andrea Luijten

Contact

Klachtencommissie

Huub Mertens

Hillie Princen

Klachtenformulier