Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Is je vraag niet te vinden bij de veelgestelde vragen? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Op onze leslocatie is over het algemeen voldoende parkeerruimte.

 

Financieel

Omdat HypenZo een particulier opleidingsinstituut is, kun je geen studiefinanciering aanvragen.

Het lesgeld is inclusief koffie, thee

De informatie daarover kun je opvragen bij de Belastingdienst in jouw regio.

Om de lerarenbeurs te kunnen aanvragen moet de opleiding geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Het CROHO-register is een register van door de overheid gesubsidieerde en door de NVAO geaccrediteerde opleidingen, die bovendien toegang geven tot studiefinanciering voor die studenten die daar recht op hebben. Hypenzo Opleidingen wordt niet door de overheid gesubsidieerd.

Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden (zie voorwaarden aftrek studiekosten op www.belastingdienst.nl) zijn uw studiekosten en andere scholingsuitgaven fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld lesgeld en studieboeken. (zie aftrekbare studiekosten op www.belastingdienst.nl)

Stichting Hypenzo Opleidingen is niet BTW plichtig. Je zult dus facturen zonder BTW ontvangen.

Je kunt op het inschrijfformulier je betalingswijze aangeven. Je kunt in 1, in 2 of in 12 termijnen betalen. Voor betaling in 2 termijnen berekenen wij een opslag van 2,5%, voor betaling in 12 termijnen berekenen wij een opslag van 6,5%.
Onze penningmeester is bereikbaar per email administratie@hypenzo.nl
Additionele administratiekosten bij betaling in termijnen: € 50,00

Het kostenoverzicht van de opleidingen, cursussen en bijscholingen kun je hier nalezen.

 

Opleidingen

Je aanwezigheid is elke lesdag nodig om aan het vereiste aantal contacturen te komen en voor de af te leggen toetsen. Mocht je een lesdag niet kunnen komen, dan kun je in overleg met de coördinator op een ander moment inhalen. Meestal is het mogelijk te switchen naar een andere lesgroep in dezelfde opleiding, lukt dat niet dan kun je in een volgende opleidingscohort lessen inhalen.

De vooropleiding zegt iets over je niveau van kennis opnemen en verwerken, maar zegt niet alles. Een goede motivatie en een gedegen studieplan met bijbehorende discipline zijn zeker zo belangrijk. Om te bepalen of je met de opleiding mee kunt doen kan je contact met ons opnemen (telefonisch of per mail).

In de meeste gevallen wel! Je moet alleen de opleiding niet onderschatten: het is erg veel thuisstudie. Indien je vroegtijdig met de thuisstudie start, verlaag je de studiedruk aanzienlijk, wat je kans van slagen zonder al te veel stress doet toenemen. We proberen de lesdagen zoveel mogelijk in de weekenden te plannen. Elk studiejaar zal wel een beperkt aantal lesdagen op de vrijdag hebben.

Na het definitief worden van je inschrijving krijg je de mogelijkheid je aan te melden als geregistreerde gebruiker van onze website. Op de website vind je in de digitale leeromgeving al het beschikbare lesmateriaal.

Nadat je je (voorlopig) hebt ingeschreven, volgt altijd een kennismakingsgesprek met de coordinator van de opleiding. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt een goede inschatting gemaakt van je vooropleiding, werkervaring en houding om je te kunnen adviseren over het starten met de opleiding.

Daarnaast is het altijd mogelijk om in overleg met de coordinator een of enkele lesdagen bij te wonen om kennis te maken met de lesstof en de sfeer.

Hypenzo Opleidingen geeft geen diplomagarantie. Wij doen er alles aan om onze studenten zo goed mogelijk te begeleiden naar een succesvolle afronding van hun studie, maar geloven ook dat het uiteindelijk aan de student is.

Ja, het is altijd mogelijk een lesdag bij te wonen om kennis te maken met de opleiding. Als je interesse hebt in het bijwonen van een specifieke lesdag, laat het ons dan weten via info@hypenzo.nl of via dit formulier

Ja je kunt je les inhalen dit in overleg met de coördinator

Dit doorsturen naar de coördinator, deze zal het verder uitzoeken en met de desbetreffende leerkracht kortsluiten

Soms stuurt de leerkracht die door maar in principe staat alles op de online leeromgeving. Is dit niet het geval neem dan contact op met je coördinator.

Op de online leeromgeving vindt je je lesrooster.

Als de leerkracht heeft afgesproken dat het naar zijn of haar huisadres moet stuur je het daar naar toe. Heb je de gegevens niet meer mail dan even naar info@hypenzo.nl. Alle andere opdrachten dien je via de website in.