HypenZo is een erkend en gerenommeerd instituut dat een hoogwaardig pakket deeltijd-beroepsopleidingen op HBO-niveau verzorgt op het gebied van hypno- en psychotherapie. Het primaire doel van HypenZo is het opleiden van hooggekwalificeerde professionals die (willen) werken in de therapeutische zorg en/of hulpverlening. Door het warme en veilige leerklimaat en de aandacht voor individuele processen, zijn de opleidingen ook bijzonder geschikt als trajecten voor persoonlijke ontwikkeling.

De HypenZo-opleidingen zijn praktijk- en ervaringsgericht, worden gegeven door gespecialiseerde vakdocenten uit de praktijk en sluiten steeds aan bij de actuele behoeften en uitdagingen van het vakgebied. Na afronding van de opleidingen is er blijvende nazorg in de vorm van (modulaire) na- en bijscholing.

Kenmerkend en uniek voor HypenZo is de combinatie van een stevig en degelijk studietraject met begripvolle souplesse bij de inrichting daarvan. Zo zijn er aangepaste programma’s mogelijk en maatwerk met betrekking tot bijvoorbeeld tempo, toetsvormen en toetsmomenten.

De HypenZo-opleidingen zijn geaccrediteerd en diploma’s worden erkend door de beroepsverenigingen. Consulten en behandelingen door HypenZo-gediplomeerden worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

HypenZo (voorheen NVTH) bestaat al meer dan dertig jaar en is vanaf het prille begin pionier in het vakgebied en voortdurend bezig met het vernieuwen van het aanbod.

Contact

Hier zijn de contact- en zakelijke gegevens van Hypenzo Opleidingen te vinden.

Ga naar contact

Veelgestelde vragen

Hier zijn de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop te vinden.

Ga naar veelgestelde vragen

Organisatie

Hier is een overzicht van de structuur van de organisatie te vinden, en een beschrijving van de visie en missie van Hypenzo Opleidingen.

Ga naar organisatie

Docenten

Hier is een overzicht te vinden van het docenten die het onderwijs bij Hypenzo Opleidingen verzorgen.

Ga naar docenten

Regelingen en statuten

Hier zijn alle regelingen, reglementen en statuten van Hypenzo te vinden.

Ga naar regelingen en statuten

Erkende kwaliteit


crkbo

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs houdt een Register Instellingen bij.

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. NVTH Opleidingen is een CRKBO geristreerde instelling en brengt zodoende geen BTW in rekening over lesgelden.

cpion

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder over aantoonbare psychosociale basiskennis (PSBK) beschikken, om in aanmerking te komen voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Het CPION is belast met het toetsen van basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.

De opleiding psychosociale basiskennis die door NVTH Opleidingen wordt aangeboden is geaccrediteerd door CPION.

nbvh

De NBVH is de toonaangevende beroepsorganisatie voor hypnotherapeuten, het is de oudste en grootste belangenorganisatie van het vakgebied in Nederland.

De beroepsopleiding hypnotherapie die wordt aangeboden door NVTH Opleidingen wordt door de NBVH erkend (HBO-niveau). Daarnaast zijn de cursussen en bijscholingen die NVTH aanbiedt over het algemeen ook geaccrediteerd bij NBVH.

skb

De SKB verzorgt registratie en kwaliteitstoetsing van beroepsopleidingen en bij- en nascholingen op het gebied van de complementaire zorg, met name gericht op de psychosociale zorg.

Het doel van het register van SKB is het onafhankelijk toetsen en registreren van onderwijs binnen de psychosociale gezondheidszorg en een waarborg bieden naar de overheid, zorgverzekeraars, koepels, beroepsverenigingen en potentiële studenten.