Scholingen in modules - Techniek

Als professional is het belangrijk om je kennis en vaardigheden op peil te houden of uit te breiden. Zo blijf je sterk in wat je doet en ben je in staat om je cliënten zo effectief mogelijk te helpen.

HypenZo biedt hiervoor interessante bijscholingen en specialisaties om nieuwe technieken zoals systemisch werken, verbindend communiceren, ademwerk en voice dialogue te leren.

Vrijwel al onze bijscholingen en specialisaties zijn geaccrediteerd door KTNO en NBVH.

Ademwerk

Ademwerk Verdieping

Duur: drie dagen

Deze module maakt duidelijk hoe groot de invloed van ademen is op lichaam en geest. Het merendeel van de mensen ademt disfunctioneel. Functioneel ademen leidt tot balans, veerkracht en focus.

Ademen is essentieel om te leven.

Toch staan we er niet zo vaak bij stil omdat het automatisch gaat. Het volgen van deze module zal je kijk op ademhaling voor altijd veranderen. Deze module maakt duidelijk hoe groot de invloed van ademen is op lichaam en geest. Het merendeel van de mensen ademt disfunctioneel. Disfunctioneel ademhalen kan leiden tot allerlei klachten terwijl functioneel ademen leidt tot balans, veerkracht en focus. Je leert wat functioneel ademen inhoudt en hoe je dat als therapeut of coach kan inzetten als onderdeel van het therapeutisch proces. Ook disfunctionele adempatronen komen aan de orde. De signalen hiervan ga je herkennen, je kan de negatieve gevolgen voor je cliënt benoemen en je krijgt technieken aangereikt die je direct kan inzetten om adempatronen te verbeteren.

Ademen

Je doet het zo’n 25.000 keer per dag, maar je staat er eigenlijk weinig bij stil. Het is een proces dat automatisch gaat en essentieel om te kunnen leven. Maar wist je dat het een van de weinige beïnvloedbare processen in je lichaam is? En wist je dat dit proces invloed heeft op zo ongeveer alle andere processen in je lichaam? Ademen! Naar schatting ademt 90% van de mensen disfunctioneel; ze ademen dan op een manier die het lichaam op dat moment niet helpt. Ze ademen te veel, te snel, chaotisch of een combinatie hiervan. Dat heeft negatieve effecten op fysieke, fysische en mentale processen wat er toe leidt dat het lichaam in een constante vlucht- of vechtstatus gaat verkeren. Stress, spierpijn, slaapproblemen, darmklachten, vaatvernauwing, verminderde concentratie, het kan allemaal te maken hebben met een verkeerde manier van ademen. Maar het mooie is, functioneel ademen kan je leren! Hiervoor krijg je verschillende instrumenten aangereikt.

Wat leer je in deze module ademwerk

In deze module krijg je in een dag inzicht in hoe de ademhaling werkt en hoe de ademhaling verschillende processen in het lichaam beïnvloedt. Deze dag gaat over het vinden van balans door ademen. Na deze dag ken je het verschil tussen functioneel en disfunctioneel ademen. Je leert technieken om ademhaling te verbeteren en wanneer je deze in kan zetten. Daarvoor onderzoek je onder andere je eigen ademhaling. Je leert de drie belangrijkste ademhalingsgebieden kennen en wat ze representeren. Dat helpt je in het ‘lezen’ van de ademhaling van je client: wat zegt de wijze van ademhalen mogelijk over de persoon die tegenover je zit?

Startdatum 09-03-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 520
Opleiding-ID 1009O7760
Scholings-ID 1009O7760_10062023
Lestijden 10:00 - 17:00
Soort scholing Bij- of nascholing
Instapniveau Geen voorkennis
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 50
Percentage praktijk 50
NBVH 6 punten
PSBK 6 punten voor leden NBVH
KTNO accreditatie Ja
Aantal dagen 3
Dag 1 9 februari 2024
Dag 2 10 februari 2024
Dag 3 12 april 2024
Aanbevolen literatuur

Ademhaling: de grote genezer van Patrick McKeown
ISBN9789464431100

Het nieuwe ademen van James Nestor
ISBN9789402706291

Dagindeling/lesplan

Zie tabblad Programma

Visie, Missie en beroepssituatie

Bewustwording creëren over de invloed van ademhaling op fysiek, mentaal, spiritueel niveau. Die bewustwording kunnen inzetten om door middel van ademhaling een bepaalde fysieke, mentale, spirituele toestand kunnen bereiken.

Beschrijving van de lesstof

De lesstof gaat in op hoe de ademhaling werkt en op welke niveaus de wijze van ademen kan doorwerken. Door middels van actieve oefeningen wordt het geleerde meteen in de praktijk gebracht om zo ook het proces van de student te ondersteunen omdat het geleerde meteen geïntegreerd wordt in de eigen beleving. Dit vergroot het inzicht bij de student waarom kennis hebben van en het kunnen beïnvloeden van de ademhaling zo belangrijk is.

Deskundigheidsbevordering

Goed kijken naar de ademhaling ondersteunt de zorgverlener in het beter leren kennen van de cliënt via signalen van het autonome zenuwstelsel dat de adem stuurt. Op basis hiervan kan de zorgverlener ademhalingstechnieken aanreiken aan de cliënt waardoor het proces van de cliënt op de diverse vlakken geholpen worden.

HBO competenties

Multidisciplinaire integratie
De student werkt zelfstandig: kan zelfstandig een verbonden ademhaling begeleiden. Weet om te gaan met wat er (onverwachts) naar boven komt bij een verbonden ademhalingssessie.
De student kan de ademhaling van een cliënt analyseren en op basis daarvan een ademhalingstechniek aanreiken, die erop gericht is om de cliënt te ondersteunen. Dit ondersteunt de student in het doorzien van de persoonlijkheidsstructuur en biedt daarmee een extra instrument in een accurate begeleiding. De ademanalyse helpt daarnaast de therapeut om de cliënt op basis van de analyse een ademhalingstechniek aan te reiken, die erop gericht is om de cliënt te ondersteunen in het groeiproces. De student werkt aan multidisciplinaire integratie van de lesstof: de student kan de geleerde lesstof inzetten bij therapeutische begeleiding en moderne hypnose.

Locatie Locatie
Doelgroep Hypnotherapeuten (i.o), Psychologen, (Huis)artsen en verpleging, Paramedische beroepsbeoefenaars
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

KENNEN - NIV. 1
Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen 
Kennen van het ademsysteem en hoe dat te beïnvloeden. De drie ademhalingsniveaus kunnen benoemen en weten wat deze representeren.

KENNEN - NIV. 2
Inzicht, begrijpen
Inzicht in hoe ademhaling werkt op het sympathische en parasympathische zenuwstelstel. Inzicht in de effecten van een verbonden ademhaling.

KUNNEN - NIV. 3
Toepassen
Startniveau ademhaling kunnen vaststellen, ademanalyse kunnen uitvoeren, verbonden ademhaling kunnen begeleiden.

KUNNEN - NIV. 4
Evalueren

ZIJN - NIV. 5
Alchemistisch niveau (zijnsniveau)
De ademhaling zo aanwenden dat een reactie ontstaat op fysiek, emotioneel, geestelijk en op spiritueel niveau.

Klik op de naam of foto voor meer informatie over Desiree Bastin

HypenZo is aangesloten bij: