Scholingen in modules - Techniek

Als professional is het belangrijk om je kennis en vaardigheden op peil te houden of uit te breiden. Zo blijf je sterk in wat je doet en ben je in staat om je cliënten zo effectief mogelijk te helpen.

HypenZo biedt hiervoor interessante bijscholingen en specialisaties om nieuwe technieken zoals systemisch werken, verbindend communiceren, ademwerk en voice dialogue te leren.

Vrijwel al onze bijscholingen en specialisaties zijn geaccrediteerd door KTNO en NBVH.

Regressietherapie en trauma

Onderbewuste

Duur: drie dagen

Zoek in agenda voor actuele lesdata

In de scholing Regressietherapie & trauma ga jij je deskundigheid en vaardigheden rondom hypnotische regressietherapie opfrissen en vergroten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan trauma en heling van trauma.

In de tweedaags scholing Regressietherapie & trauma ga jij je deskundigheid en vaardigheden rondom hypnotische regressietherapie opfrissen en vergroten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan trauma en heling van trauma. 

Regressietherapie is een belangrijk instrument om klachten bij de oorzaak aan te pakken, in het verleden. Daarbij kom je al gauw uit bij trauma. Trauma is een Grieks woord en betekent wond. De mate van ernst kan enorm variëren. Als je met regressietherapie gaat werken kun je ook bij ernstig trauma uitkomen. Het kan gaan om een enkele of meerdere indringende gebeurtenissen zoals misbruik of bijvoorbeeld om een gebrek aan veilige bedding gedurende een langere periode.

De volgende aspecten van Hypnotische regressietherapie worden behandeld:

 • Voorbereiding van de cliënt
 • Veiligheidsankers
 • Regressietechnieken voor het ontdekken van de oorzaken van het trauma:
       - Wanneer en waardoor is het trauma ontstaan (eerste gevoeligheid en installatie van patroon als coping)
 • Werken met en heling van trauma:
      - Technieken voor heling en omzetten van beperkende naar bekrachtigende overtuiging
 • Onderbewust leren van nieuwe reactiepatronen
     - Herprogrammeren
 • Afronding

Je breidt je kennis en kunde uit naar een dieper niveau van rapport maken met je cliënt, waarbij je tegelijk oefent met goed rapport houden met jezelf, zodat je kunt werken vanuit een dieper intuïtief weten (zijnsniveau). Op basis hiervan kun je de interventies inzetten die bijdragen aan heling en autonomie voor de cliënt.

Aandacht zal besteed worden aan diverse bruggen en regressie-interventies en werken met ideomotorische vingersignalen. Ook wordt dieper ingegaan op wat trauma is en de kenmerken van diverse typen trauma en heling, PTSS, werking van de hersenen en valse herinneringen.

Deze training is gericht op de praktijk en bevat veel oefenmomenten.

Startdatum n.n.b.
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 290
Opleiding-ID 1010O5047 
Scholings-ID 1010O5047_20052023
Lestijden 10:00 - 17:00
Soort scholing Vakinhoudelijk
Instapniveau Specialistische kennis en/of ervaring als zorgverlener
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 25
Percentage praktijk 75
NBVH 12 punten
PSBK Onbekend
KTNO accreditatie Ja
Aantal dagen 2
Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Traumasporen
Bessel van de Kolk
Prijsindicatie: € 40,00
EAN: 9789463160315

In Online leeromgeving te downloaden: Reader + bijlagen

Dagindeling/lesplan

Zie tabblad Programma

Visie, Missie en beroepssituatie

Deze scholing is bedoeld voor hypnotherapeuten, die werken met mensen met jeugdtrauma. De studenten maken kennis en oefenen met diverse inducties en regressietechnieken, hebben inzicht in de werking van de hersenen bij emotionele arousal en werking van onderbewuste. Ze leren wat psychotrauma is en worden bewust van het fenomeen van denkherinneringen en valse herinneringen. Ze maken kennis met therapeutische interventies en leren deze toepassen bij onverwerkte emoties en trauma. De studenten kunnen vanuit hun eigen intuïtie en ervaring aansluiten op wat de cliënt nodig heeft en op die manier bijdragen aan heling en bewustwording.

Beschrijving van de lesstof

In de tweedaags scholing Regressietherapie & trauma ga jij je deskundigheid en vaardigheden rondom hypnotische regressietherapie opfrissen en vergroten. Er wordt speciaal aandacht besteed aan trauma en heling van trauma.
Regressietherapie is een belangrijk instrument om klachten bij de oorzaak aan te pakken, in het verleden. Daarbij kom je al gauw uit bij trauma. Trauma is een Grieks woord en betekent wond. De mate van ernst kan enorm variëren. Als je met regressietherapie gaat werken kun je ook bij ernstig trauma uitkomen. Het kan gaan om een enkele of meerdere indringende gebeurtenissen zoals misbruik of bijvoorbeeld om een gebrek aan veilige bedding gedurende een langere periode.
De volgende aspecten van Hypnotische regressietherapie worden behandeld:
• Voorbereiding van de cliënt
• Veiligheidsankers
• Regressietechnieken voor het ontdekken van de oorzaken van het trauma:
- Wanneer en waardoor is het trauma ontstaan (eerste gevoeligheid en installatie van patroon als coping)
• Werken met en heling van trauma:
- Technieken voor heling en omzetten van beperkende naar bekrachtigende overtuiging
• Onderbewust leren van nieuwe reactiepatronen
- Herprogrammeren
• Afronding
Je breidt je kennis en kunde uit naar een dieper niveau van rapport maken met je cliënt, waarbij je tegelijk oefent met goed rapport houden met jezelf, zodat je kunt werken vanuit een dieper intuïtief weten (zijnsniveau). Op basis hiervan kun je de interventies inzetten die bijdragen aan heling en autonomie voor de cliënt.
Aandacht zal besteed worden aan diverse bruggen en regressie-interventies en werken met ideomotorische vingersignalen. Ook wordt dieper ingegaan op wat trauma is en de kenmerken van diverse typen trauma en heling, PTSS, werking van de hersenen en valse herinneringen.
Deze training is gericht op de praktijk en bevat veel oefenmomenten.

Deskundigheidsbevordering

Door middel van de principes van een goed rapport met zichzelf en de cliënt en het oefenen van de therapeutische gesprekken en interventies wordt bijgedragen aan het vermogen van de student/therapeut om op zijnsniveau te kunnen werken; hierbij ervaart de student/therapeut congruentie en maakt keuzes vanuit een dieper weten vanuit het eigen onderbewuste, waarbij kennis, kunde en zijn met elkaar in overeenstemming zijn. Op deze manier draagt de student/therapeut bij aan nieuwe inzichten, transformatie van emotionele beleving en beperkende overtuigingen (cognities). Dit blijkt uit wat de cliënt verbaal en non-verbaal teruggeeft.

HBO competenties

Methodisch en reflectief denken en handelen
De student leert reflecteren op het (beroepsmatig) handelen op basis van de verbale en non-verbale respons van de cliënt. De student leert onderscheid te maken wanneer deze handelt vanuit copinggedrag/aangeleerde overlevingsmechanismen en vanuit een gezond deel. Dit draagt bij aan het bewustzijn en reflecteren op eigen handelen en voorkomt onbewuste reflexen van tegenoverdracht. De student reflecteert op de eigen sterke en zwakke kanten en werkt deze uit op emotioneel en mentaal niveau middels zijn/haar eigen ontwikkelingsproces. Hij/zij evalueert eigen rol en de aangeleerde methodieken middels feedback en zelfonderzoek.

Creativiteit en complexiteit in handelen
De deelnemer is in staat om gebruik te maken van de kennis, principes en technieken van regressietherapie toe te passen en accuraat af te stemmen op wat er nodig is bij het werken met specifieke cliënten. De deelnemer is in staat aanwezig te zijn en te blijven bij wat er zich aandient tijdens het contact met de cliënt en kan zich daar met precisie op afstemmen, verbaal en non-verbaal, om zo bij te dragen aan de bewustwording en transformatie van onverwerkte emoties en overtuigingen (programmering).
De deelnemer is in staat onderscheid te maken tussen gedrag vanuit overleving en vanuit authenticiteit en weet daarop creatief in te spelen bij het communiceren, begeleiden en toepassen van de technieken.

Locatie Locatie
Doelgroep Hypnotherapeuten (i.o)
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

Je leert te werken met regressietechnieken om trauma te behandelen.

Aan het einde van deze module ben je bekend met de theorie van regressie en trauma en ben je bekend met en kunt werken met:

 • Vroegste herinnering in trance
 • Indicatie over hoe je nu in het leven staat
 • Veiligheidsanker
 • Zijnshouding
 • Reframe in trance met vingersignalen en regressie in deel
 • Posthypnotische suggestie
 • Amnesie
 • Emotionele arousal
 • PTSS
 • Taalgebruik in voorgesprek en tijdens trance
 • Affectbrug, rode knop/rode draad, interventie Innerlijk kind
 • Hulpbrontransformatie

KENNEN - NIV. 1
Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen 

KENNEN - NIV. 2
Inzicht, begrijpen
Inducties en interventies

KUNNEN - NIV. 3
Toepassen
Ervaringsoefeningen, inducties en interventies

KUNNEN - NIV. 4
Evalueren
Inducties en interventies; werken met cliënt en observatie

ZIJN - NIV. 5
Alchemistisch niveau
Inducties en interventies; werken met cliënt en observatie
Creatief omgaan met wat er zich voordoet, aanwezig blijven.

Klik op de naam of foto voor meer informatie over Andrea Luijten.

Dagindeling/lesplan

DAGINDELING DAG 1

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Theorie regressie en trauma, Vroegste herinnering in trance; indicatie over hoe je nu in het leven staat. Veiligheidsanker

Werkvorm(en):

Voordracht en ervaringsoefening + uitwisselen

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

COACH-houding (Dilts); zijnshouding, Reframe in trance met vingersignalen en regressie in deel, posthypnotische suggestie; amnesie

Werkvorm(en):

Klassikaal ervaringsoefening, demo en instructie, oefenen in groepjes, evalueren

DAGINDELING DAG 2

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Emotionele arousal, PTSS, taalgebruik in voorgesprek en tijdens trance, affectbrug, rode knop/rode draad, Interventie Innerlijk kind of hulpbrontransformatie

Werkvorm(en):

Voordracht, ervaringsoefening, demo, oefenen, evalueren

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

Vervolg Interventie Innerlijk kind of hulpbrontransformatie

Werkvorm(en):

Voordracht/instructie, oefenen, evalueren

HypenZo is aangesloten bij: