Scholingen in modules - Techniek

Als professional is het belangrijk om je kennis en vaardigheden op peil te houden of uit te breiden. Zo blijf je sterk in wat je doet en ben je in staat om je cliënten zo effectief mogelijk te helpen.

HypenZo biedt hiervoor interessante bijscholingen en specialisaties om nieuwe technieken zoals systemisch werken, verbindend communiceren, ademwerk en voice dialogue te leren.

Vrijwel al onze bijscholingen en specialisaties zijn geaccrediteerd door KTNO en NBVH.

Regressietherapie voor beginners

Onderbewuste2

Duur: twee dagen

Zoek in agenda voor actuele lesdata

In deze tweedaagse lesmodule leer je de basis van regressietherapie d.m.v. het ‘bouwen” van bruggen naar het verleden.
Je leert diverse interventies, onderliggende patroonbenaderingen en zowel geassocieerd als gedissocieerd terug te gaan naar het verleden waarin je een herbeleving kunt ervaren.
Daarnaast ga je ontdekken wat er psychologisch gebeurt na een trauma moment en leer je de belemmerende overtuigingen te reframen.

Als eerste aanzet tot regressiewerk in de module Regressietherapie maak je op deze dag kennis met:

  1. Wanneer wel/niet Regressietherapie: Indicatie/contra-indicatie
  2. Structuur van de Regressietherapie
  3. Op welke signalen verbaal, non-verbaal te letten
  4. Afspreken 'stop' signaal, veiligheidslijn
  5. Gebruik maken van associatie en dissociatie
  6. Brugtechnieken zoals: affectbrug, somatische brug, postulaatbrug (zinnetjesmethode), etc.
  7. Interventies na geïnduceerde regressie bijvoorbeeld: silent abreaction, implosive desensitization, hulpbronnenwerk, inner child (dialoog met het kind), ik-versterking ....,

De functie van regressietherapie in hypnotherapie

Hypnose of trance is een proces met daarbinnen een reeks fluctuerende variabelen in de vorm van spontane tranceverschijnselen. Vandaar het belang van waarnemen en constateren hiervan.

Daarnaast dient 'hypnose of trance' therapeutisch functioneel gemaakt te worden daar anders de 'hypnose of trance' zichzelf door 'rapportverlies' opheft naar een gewoon alledaags bewust aanwezig zijn of overgaat in een normale ontspanning, soms gevolgd door slaap. Zoals gezegd: 'Hypnose of trance' dient therapeutisch functioneel gemaakt te worden. De inductie en de toestand hypnose is immers nog geen therapie! Een van de manieren van therapeutisch functioneel maken is de geïnduceerde regressie.

In het derde jaar zal de beginnende hypnotherapeut in de bijscholingsmodule Regressie voor ervaren therapeuten haar deskundigheid en vaardigheden rondom regressietherapie flink uitbreiden. Voor hypnotherapeuten met ruime ervaring vormt deze nascholing op sommige aspecten wellicht een uitbreiding, en op andere punten een grondige opfrissing van de kennis en kunde. Aandacht zal besteed worden aan regressie bij een beperkt draagvlak, ideomotorische regressiesessies en de integratie van regressie in andere hypnotherapeutische interventies en vice versa. Daarnaast zal er enige ruimte zijn voor verzoekjes vanuit de deelnemers. Deze training is gericht op de praktijk en bevat veel oefenmomenten. Het persoonlijkheidsdeel van jezelf dat wil laten zien dat je regressie beheerst, mag een dagje vrij nemen. De bereidheid om te experimenteren met de oude en nieuwe vaardigheden en daarbij fouten te maken, is een voorwaarde voor deelname.

Wil je meer informatie over de module Regressietherapie ? Neem dan contact op via het contactformulier. O.v.v, regressietherapie.

Startdatum n.n.b.
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 345
Lestijden 10:00 - 17:00
ECTS 2,5
SBU klassikaal 12
SBU toetsing en examen 2,5
Totale studiebelasting 67: Hoorcollege/lesdagen; 1 werkelijk uur = 1,5 SBU. Oefengroepen/werkgroepuren; 1 werkelijk uur = 2 SBU. Het bestuderen van literatuur; normaal 6 pagina’s = 1 SBU, hogere moeilijkheidsgraad 4 pagina’s = 1 SBU, praktijkliteratuur met integratie in de praktijk = 1 pagina = 1 SBU Het schrijven van verslagen en andere werkstukken; 1 geschreven pagina = 8 SBU.
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Lichaamsgerichte therapieën, psychosociale begeleiding
Categorie van de scholing therapeutische vorming Beroepsethiek, medische kennis, psychosociale kennis
Subthema's Psychopathologie
Instapniveau Specialistische kennis en/of ervaring als zorgverlener vereist
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 50
Percentage praktijk 50
Aantal dagen 2
Elementen positieve gezondheid Mentaal welbevinden, zingeving, dagelijks functioneren
Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Verplichte literatuur*: Jos Olgers. Handboek Hypnotherapie. ISBN 9789077478417, 2de druk 2012 (Schatting € 49,95)
- Hfst 11, 57 blz.
- Hfst 14, 46 blz

Handout uit Jos Olgers. Handboek Hypnotherapie aanvulling. ISBN 9789464061208. (Schatting € 22,95) Druk 2020.
- Totaal 13 blz à 1 SBU.

Frank den Ouden. Regressie en het innerlijk kind ISBN 9789063785482. (Schatting € 15,90)
- Totale boekje 221 blz.

Bontebal en Maessen. Handboek Reincarnatietherapie ISBN 9789024446483 (Schatting € 92,50)
- 173 blz totaal
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
( 19 blz.)
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
( 19 blz.)
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 16
( 59 blz.)
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
( 76 blz.)

Visie, Missie en beroepssituatie

Missie: we streven naar een hoogwaardig therapeutschap en een wereld waarin mensen zich meer verbonden kunnen voelen met zichzelf, hierbij staat bewustzijnsvergroting voorop.

Visie: Het contact met jouw onderbewustzijn en zodoende de blokkerende overtuigingen en inprentingen kunnen veranderen. Therapeutische herbelevingen van vroegere situaties, emoties en gedachtes, die ons in het heden hinderen, ten einde deze te voltooien en integreren in ons dagelijks bestaan.

Deskundigheidsbevordering

Een dieper besef van hoe patronen en gebeurtenissen uit je verleden je maken tot wie je nu als persoonlijkheid bent en is noodzakelijke informatie voor een herprogrammering.
Het werken met herbeleven is een diepgaande methode die veel oplost en de weg vrij maakt tot helende interventies.

HBO competenties

I. Brede professionalisering
De student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis die aansluit bij recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, alsmede aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het beroepsveld, teneinde zich te kwalificeren voor:
• het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar;
• de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep

II. Multidisciplinaire integratie
De integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden (van verschillende vakinhoudelijke disciplines) vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen.
De student werkt aan multidisciplinaire integratie van de geleerde lesstof
• Leert de aangeboden disciplines onafhankelijk van elkaar te gebruiken en te
integreren;
• Onderzoekt en herkent verbanden tussen de verschillende onderdelen en
studieonderwerpen teneinde ze te integreren vanuit het perspectief van het
toekomstig beroepsmatig handelen;
• Leert de verkregen kennis toe te passen en te integreren binnen praktische
Leersituaties.

Locatie Locatie
Doelgroep Hypnotherapeuten
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

Na de tweedaagse lesmodule kunnen de studenten een MEL-brug uit een intake halen, een totale regressiesessie uitvoeren op een klacht van een medestudent. Ze kunnen zowel geassocieerd leren herbeleven als gedissocieerd overtuigingen opsporen en veranderen.
Resultaat wordt gemeten door middel van een opname van een complete sessie en die wordt ingestuurd naar de docent als toets. Feedback zal terug gekoppeld worden.

KENNEN - NIV. 1

Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen

Korte beschrijving van kennen – niveau 1:

Kennen van diverse brugtechnieken, interventies en geassocieerd en gedissocieerd herbeleven

Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt

Inzet/betrokkenheid

KENNEN - NIV. 2

Inzicht, begrijpen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 2

Nabespreken a.d.h.v. oefensessies en feedback

Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

KUNNEN - NIV. 3

Toepassen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 3

Correct uitvoeren van een complete regressiesessie met alle onderdelen

Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt

Opdracht

KUNNEN - NIV. 4

Evalueren

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 4

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Geef aan hoe NIV.4 getoetst wordt

Kies manier van toetsen niveau 4

ZIJN - NIV. 5

Alchemistisch niveau (zijnsniveau)

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 5

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Geef aan hoe NIV.5 getoetst wordt

Kies manier van toetsen niveau 5

Klik op de naam of foto van om meer te lezen over Susanne Sauer.

HypenZo is aangesloten bij: