Scholingen in modules - Techniek

Als professional is het belangrijk om je kennis en vaardigheden op peil te houden of uit te breiden. Zo blijf je sterk in wat je doet en ben je in staat om je cliënten zo effectief mogelijk te helpen.

HypenZo biedt hiervoor interessante bijscholingen en specialisaties om nieuwe technieken zoals systemisch werken, verbindend communiceren, ademwerk en voice dialogue te leren.

Vrijwel al onze bijscholingen en specialisaties zijn geaccrediteerd door KTNO en NBVH.

Jungiaanse therapie

Jungiaanse Therapie 1 Zicht Op Het Onbewuste

Duur: drie dagen 

Zoek in agenda voor actuele lesdata

Jungiaanse therapie komt voort uit de dieptepsychologie, waarvan Sigmund Freud en Carl Gustav Jung de grondleggers zijn. In de visie van Jung is de zin van het leven ‘te worden wie je in wezen bent'.

Jungiaanse therapie komt voort uit de dieptepsychologie, waarvan Sigmund Freud en Carl Gustav Jung de grondleggers zijn. In de visie van Jung is de zin van het leven ‘te worden wie je in wezen bent'. Hij noemde dit zelfontwikkelingsproces individuatie: het ontdekken van je innerlijke zelf en loskomen van denk- en handelwijzen die daar niet bij passen. Dan is er weer verbinding tussen hoofd en hart, lichaam en ziel. Uiteindelijk gaat het om heelworden en her-verbinden (re-ligare) met de collectieve geest, het Al.

 

Jungiaanse therapie en de psyche van de mens

Jung legde verband tussen de psyche van de individuele mens en de psyche van de hele mensheid: het collectief onbewuste. Bepaalde drijfveren, emoties en beelden van mensen hier en nu, blijken voor te komen in alle culturen en alle tijden. Hij vond verbanden tussen de psychische ontwikkeling van de huidige mens en de (symbolische betekenis van) mythen en rituelen, religies, natuurgodsdiensten en mysteriescholen. Hierdoor kreeg hij een andere kijk op zingeving, op psychische ontwikkeling en op het doel van psychotherapie. Jung keek niet alleen naar de oorzaak van klachten, maar ook naar de bedoeling ervan: waartoe komt deze crisis nu op het pad van de cliënt? De dingen die gebeuren hebben zin, al voelt dat meestal niet zo, omdat ze aanzetten tot zelfontwikkeling. Jungiaanse therapie richt zich niet op het verhelpen van symptomen. De klacht of het probleem wordt gezien als signaal van disbalans tussen het bewuste en het onbewuste en is een ingang om bij de oorzaak te komen. Dat is altijd een verdrongen of gedissocieerd deel van de psyche. Het gaat om bewustwording en integratie van die schaduwdelen.

Dieptepsychologie is als een duik naar de bodem van de oceaan en het ontdekken van een intrigerende wereld die bestaat naast de bekende werkelijkheid boven het wateroppervlak. De cursus Jungiaanse therapie biedt studenten zicht op de onbekende wereld van het onbewuste en de effecten die het onbewuste heeft op hoe we ons voelen en gedragen. De student leert door de objectieve en subjectieve werkelijkheid heen te kijken en te zien wat daaronder verborgen ligt. De student krijgt inzicht in de dynamische werking van het bewuste en het onbewuste - persoonlijk en collectief - en op het toepassen van die inzichten teneinde te komen tot balans, heelwording en zelfontwikkeling.

Onderwerpen Jungiaanse therapie:

 1. Carl Gustav Jung en de dieptepsychologie
 2. De psyche van de mens vanuit Jungiaans perspectief
 3. Bewustzijn, persoonlijk onbewuste en collectief onbewuste
 4. Archetypen en hun werking
 5. Jungiaans mens- en wereldbeeld
 6. Symbolisch bewustzijn
 7. De psychodynamiek van het bewuste en onbewuste
 8. Individuatie en levensloop

Wil je meer informatie over de module Jungiaanse therapie en zicht op het onbewuste? Neem dan contact op via het contactformulier.

Startdatum n.n.b.
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 325
Lestijden 10:00 - 17:00
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Psychosociale begeleiding
Categorie van de scholing therapeutische vorming Anamnese / diagnostiek
Soort scholing Vakinhoudelijk, module (=onderdeel van de opleiding hypnotherapie - PsBK)
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 50
Percentage praktijk 50
Aantal dagen 3
Elementen positieve gezondheid Mentaal welbevinden, zingeving
Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

De kleine Freud - Arthur Eaton
ISBN 9789045049076
Indicatieve prijs € 12,50

De psychologie van Jung Calvin.S. Hal
ISBN 9789061005742
Indicatieve prijs € 18,20

Reader, Dromen
Reader, Jungiaanse basis begrippen

Aanbevolen literatuur

Macht als gevaar. Guggenbuhl. A
Prentenboek van de Geest, beeldtaal in psychotherapie. Inger van Lamoen.
Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste Gregg M.Furth
Herinneringen,dromen, gedachten. C.Jung
De weg naar het Zelf Claire Dunne
De held met duizend gezichten. Joseph Campbell
Godinnen in elke vrouw, Godinnen in elke man. Jean Shinoda Bolen

Beschrijving van de lesstof

De cursus is gericht op het verwerven van inzicht in de werking van het bewuste en het onbewuste en in het ontwikkelingsproces naar ‘worden wie je in wezen bent’. Een belangrijk aspect daarvan is symboliek en symbolisch bewustzijn. De student krijgt antwoorden op vragen als: wat is het onbewuste, wat is het verschil tussen het persoonlijke en het collectieve onbewuste, wat is het effect van het onbewuste op de psyche en welke mogelijkheden biedt kennis van het onbewuste voor psychische ontwikkeling? Dan volgt de vertaling naar de persoonlijke situatie: hoe is het onbewuste in de eigen psyche aan het werk?
Dit is een voorwaarde om emotionele reacties op de cliënt (tegenoverdracht) te kunnen herkennen en duiden.

 1. Historisch perspectief dieptepsychologie en Carl Gustav Jung
 2. De psyche van de mens vanuit Jungiaans perspectief -Bewustzijn, persoonlijk onbewuste en collectief onbewuste -Archetypen; ego en zelf, persona en schaduw, anima en animus
 3. Jungiaans mens- en wereldbeeld -Individuatie; de reis van de held(in); synchroniciteit -Zingeving en doel therapie; causaal en finaal
 4. Symbolisch bewustzijn
 5. De werking van bewuste en onbewuste -Ontstaan bewustzijn; evolutie mens(heid) -Psychodynamiek -Gedissocieerd bewustzijn en complexen
 6. Het individuatieproces en de levensloop -Geboorte -Ontwikkelen sociale identiteit -Midlife: de kanteling -Her-verbinden met de ziel -Wedergeboorte
Deskundigheidsbevordering

Dieptepsychologie is als een duik naar de bodem van de oceaan en het ontdekken van een intrigerende wereld die bestaat naast de bekende werkelijkheid boven het wateroppervlak. De cursus Jungiaanse therapie biedt studenten zicht op de onbekende wereld van het onbewuste en de effecten die het onbewuste heeft op hoe we ons voelen en gedragen. De student leert door de objectieve en subjectieve werkelijkheid heen te kijken en te zien wat daaronder verborgen ligt. De student krijgt inzicht in de dynamische werking van het bewuste en het onbewuste - persoonlijk en collectief - en op het toepassen van die inzichten teneinde te komen tot balans, heelwording en zelfontwikkeling.

HBO competenties

In de cursus komen de volgende HBO-kerncompetenties aan bod. Brede professionalisering De student beschikt over globale kennis van de dieptepsychologie en de analytische (Jungiaanse) therapie, teneinde aspecten ervan toe te passen in de eigen therapeutische praktijk. De kwaliteit van de therapie is afhankelijk van de mate waarin de therapeut zichzelf ontwikkeld heeft in het eigen individuatieproces. Het is meer gericht op therapeutisch aanwezig zijn en van daaruit interveniëren, dan het aanleren van vaardigheden, technieken en methoden. Multidisciplinaire integratie De student leert het onderscheid tussen een therapeutische aanpak gericht op het verhelpen van klachten en symptomen en therapie gericht op individuatie. De essentie van Jungiaanse therapie is dat alle kennis, interventies en houdingen behoren tot hetzelfde vakgebied. En daarnaast wordt dat vakgebied gevoed door allerlei zaken die behoren tot het collectief cultuurerfgoed, bijvoorbeeld kunst, literatuur, mythen, religie, Oosterse en Westerse filosofie. Toepassing van de wetenschap De student leert de inzichten en concepten toe te passen -Herkent zichzelf en cliënten in de aangeleerde theorieën -Past de theorieën en inzichten door praktische opdrachten toe -Wordt uitgedaagd de theorieën te bediscussiëren De student kent de verschillen in visie en aanpak van de Jungiaanse therapie en de reguliere geestelijke gezondheidszorg en kan deze benoemen naar cliënten en anderen. Creativiteit en complexiteit in handelen Het uitgangspunt van de Jungiaanse therapeut is dat de vraag waarmee de cliënt binnenkomt vrijwel nooit het probleem is waar het omgaat. Met andere woorden: het probleem is nooit op voorhand duidelijk. Het gaat er juist om zicht te krijgen op wat er speelt waardoor de symptomen zijn ontstaan. De student is in staat om verbanden te leggen tussen symptomen, zichtbaar aan de buitenkant, en wat er van binnen speelt, de onderdrukte psychische energie in de schaduw. De student doorziet schaduw- en complexwerking op een dieper therapeutisch niveau. De student kan een globaal plan van aanpak maken.

Locatie Locatie
Doelgroep Professionals in de geestelijke gezondheidszorg, psychotherapeuten, vaktherapeuten, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers, professionals in de complementaire zorg, hypnotherapeuten, regressietherapeuten, coaches, andere hulpverleners die zich willen verdiepen in de invloed van het onbewuste op de psyche en het lichaam van de mens
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

De student heeft inzicht in -het doel van Jungiaanse therapie - individuatie - en wat dat inhoudt -de psyche van de mens en de grote invloed van het onbewuste -de inhouden van het persoonlijk en het collectief onbewuste -de symbooltaal van het onbewuste en de werking van archetypen -de afweermechanismen en overlevingssystemen -de psyche in de levensloop van de mens De student kan een globaal beeld schetsen van wat er speelt in het eigen onbewuste, met helderheid over -de ik-sterkte -de persona -de schaduw en de archetypische energieën die aan het werk zijn -overlevingsmechanismen en onderliggende pijn c.q. traumatisch deel

Klik op de naam of foto voor meer informatie over Hanneke van den Broek.

HypenZo is aangesloten bij: