Scholingen in modules - Techniek

Als professional is het belangrijk om je kennis en vaardigheden op peil te houden of uit te breiden. Zo blijf je sterk in wat je doet en ben je in staat om je cliënten zo effectief mogelijk te helpen.

HypenZo biedt hiervoor interessante bijscholingen en specialisaties om nieuwe technieken zoals systemisch werken, verbindend communiceren, ademwerk en voice dialogue te leren.

Vrijwel al onze bijscholingen en specialisaties zijn geaccrediteerd door KTNO en NBVH.

Emotioneel lichaamswerk

Emotioneel Lichaamswerk

Duur: twee dagen

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. In deze module leer je wat kan een therapeut met emotioneel lichaamswerk kan bereiken.

Emotioneel lichaamswerk is een lichaamsgerichte en ervaringsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaamsoefeningen en zelfbeschouwing om de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren.
Emotioneel Lichaamswerk is een holistische therapievorm en heeft als uitgangspunt dat psychische spanningen lichamelijk beleefd worden: lichaam en geest beïnvloeden elkaar, de therapie is gebaseerd op het werk van Alexander Lowen (Bio-energetische analyse) en Wilhelm Reich (Reichiaans lichaamswerk) en heeft dan ook veel gemeenschappelijke kenmerken met bio-energetica. De therapie is gebaseerd op gedachtegoed dat je als mens altijd in ontwikkeling bent en dat ZIJN je meest wezenlijke eigenschap is in het leven. Wanneer die ontwikkeling stagneert, blokkeert ook je levensstroom. Je aangaan, uiten en openstellen worden vervangen door inhouden, wachten, afsluiten en vermijden. Zo ga je steeds meer verkrampt door het leven.


Wat kan een therapeut met emotioneel lichaamswerk bereiken?

Door middel van specifieke lichaamsoefeningen zoals stemwerk, inspannings-, ontladings-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen maak je opnieuw verbinding met je lichaam en de daarin opgeslagen spanningen. Je wordt je bewust van de signalen die je lichaam afgeeft en de daaraan gekoppelde emoties.
Deze emoties kunnen jou geblokkeerd hebben echt nu leer je ze te accepteren en de positieve functie ervan te waarderen. Deze acceptatie kan bevrijdend werken waarbij allerlei gevoelens en emoties, die doorgaans onderdrukt werden, vrij kunnen komen.
Door deze emoties en gevoelens te doorleven ontstaat er ruimte en komen er inzichten.

In de scholing emotioneel lichaamswerk maak je d.m.v. lichaamsgerichte oefeningen kennis met verschillende aspecten van Emotioneel Lichaamswerk en krijg je een aantal handvatten aangeboden die je kunt gebruiken in je therapie, coaching of training.

Startdatum 06-07-2024
Prijs per persoon € 325
Einddatum 24-03-2024
Opleiding-ID 1010O5055
Scholings-ID 1010O5055_23032024
Lestijden 10:00 - 17:00
Soort scholing Vakinhoudelijk, Module (=onderdeel van de opleiding hypnotherapie - PSBK)
Instapniveau Algemene kennis en/of ervaring als zorgverlener
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 20
Percentage praktijk 80
NBVH 12 punten
PSBK 6
KTNO accreditatie Ja
Aantal dagen 2
Dag 1 6 juli 2024
Dag 2 7 juli 2024
Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Syllabus (deze ontvangt de student direct na de module)

Aanbevolen literatuur

Je lichaam als spiegel, Ansgar & Dietlinde Rank, Uitgever Sevire, 1997, ISBN 9789063254896
Emotioneel en Reichiaans Lichaamswerk, Nick Totten en Ed Edmondson, Uitgever Karnak, 2005, ISBN 9789063501112
Bio-energetica, Alexander Lowen, Uitgever Sevire, 2011, ISBN 9789063252748
Bio-energetische oefeningen, Alexander&Leslie Lowen, Uitgever Sevire, 1996, ISBN 9789021588568
Genieten, Alexander Lowen, Uitgever Sevire, 1996, ISBN 9789063253073
Vrij van kinderbeelden, Van Langen S., A. Van Aubel, Altamira Becht, 2002, ISBN 9789069635026

Visie, Missie en beroepssituatie

Emotioneel Lichaamswerk is een ervarings- en lichaamsgerichte methode om mensen in hun emotionele, fysieke en mentale ontwikkeling te ondersteunen en/of dieper liggende problematiek te helpen verwerken. Uitgangspunt is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Psychische spanningen worden lichamelijk beleefd. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Wat er in de geest omgaat, vindt zijn weerspiegeling in de toestand van het lichaam en omgekeerd.

Emotioneel Lichaamswerk is een uitnodiging om via het lichaam weer contact te gaan maken met de emoties die in het lichaam leven. Men krijgt hierbij een keuze aangereikt: Wil je blijven vasthouden aan dat wat je belemmert of ben je bereid dit los te laten?

Beschrijving van de lesstof

Emotioneel Lichaamswerk bestaat uit fysieke oefeningen, waarbij gewaarworden, bewegen, ademen, expressie en contact maken belangrijke elementen zijn. De oefeningen worden gebruikt ter opwarming, doorstroming, expressie, oplading, relaxatie, ontlading en integratie.
In de oefeningen wordt gebruik gemaakt van de volgende processen:
1. Aarden: Het stevig op de benen staan om de ervaringen die het leven met zich meebrengt te kunnen dragen en daarmee in de realiteit te staan. Aarden ondersteunt ook het aanwezig zijn in het lichaam en beter te kunnen voelen.
2. Bewegen: Via beweging ontstaat lichaamsbewustwording: de energie gaat meer stromen en men gaat het lichaam meer voelen.
3. Ademen: Bewust voller en intenser ademen wordt gebruikt om bewuster te voelen en/of om ontspanning te brengen.
4. Geluid maken: Er wordt geoefend met de stem en verbale expressie. De stem wordt ook gebruikt om ontspanning en doorstroming van energie te brengen.

Daarnaast zijn er oefeningen gericht op het ontdekken van welke patronen en overtuigingen iemand heeft en welke maskers iemand draagt. Maskers ontwikkel je om je als kind staande te houden. Nu kunnen deze je in de weg staan om voluit te leven.
Tenslotte gaat het om aanwezig zijn in je lichaam. Hoe meer je ervaart en voelt, hoe meer je in contact bent met jezelf en uiteindelijk ook met de ander.

Deskundigheidsbevordering

Emotioneel Lichaamswerk is een methode die je pas kunt gaan toepassen bij een ander (je cliënt) als je zelf ervaren hebt wat er in je lichaam voelen is, wat jouw lichaam doet om niet te hoeven voelen en wat de verschillende lichaamswerkoefeningen met jou doen. Daarna kun je gericht lichaamswerkoefeningen gaan inzetten bij je cliënt. Lichaamswerkoefeningen leren in een cursus en vervolgens regelmatig zelf doen ondersteunen je in dit proces.

HBO competenties

Klik hier voor een overzicht van de HBO-competenties: https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf
Brede professionalisering
De student is in staat om diepergaand contact met de cliënt op te bouwen en te onderhouden middels het geven van lichaamsgerichte oefeningen met de focus op emoties.
De student is verdergaand therapeutisch communicatief vaardig. Door het verwoorden van het eigen proces in een reflectieverslag leert de student communiceren over emoties en het lichaam.
De student doorziet persoonlijkheidsstructuren op een dieper en therapeutisch niveau. Hij/zij leert de non-verbale kenmerken van verschillende emoties herkennen bij zichzelf en bij de ander.
De student beheerst en gebruikt, naast de al aangeleerde coaching-technieken, ook de verdergaande therapeutische technieken, zoals technieken om bewust te worden van emoties, en handvatten hoe hiermee om te gaan.

Methodisch en reflectief denken en handelen;
De studenten wordt gevraagd te reflecteren op hun innerlijke processen en ook bewust te zijn van signalen uit het lijf. Deze signalen dienen als feedback op hun eigen handelen tijdens het werken met cliënten. De student reflecteert op de eigen emoties en werkt deze uit middels zijn/haar eigen ontwikkelingsproces in een verslag. De student leert zo reflecteren op het (beroepsmatig) handelen door het signaleren en herkennen van emoties van de cliënt.

Multidisciplinaire integratie
De deelnemers leren de informatie van fysieke en emotionele signalen toe te passen in combinatie met de reeds aanwezige therapeutische vaardigheden.

Locatie Locatie
Doelgroep Psychologen, Praktijkverpleegkundigen, Paramedici, Psychosociaal therapeuten/hulpverleners, Maatschappelijk werkers, Mensen uit de gezondheidszorg, Praktijk- en artsondersteuners, Persoonlijke ontwikkeling, Iedereen die met mensen werkt
Doel en resultaat; leerdoelen per niveau

Aan het eind van de module Emotioneel lichaamswerk:

 1. Heeft de student zelf ervaren wat aarden, ademen, bewegen, en voelen met je doet.
 2. Weet de student hoe het voelt om contact te hebben met (bewust te zijn van) zijn/haar hele lichaam.
 3. Heeft de student inzicht in hoe emoties zich kunnen vastzetten in het lichaam.
 4. Heeft de student inzicht in hoe vastgezette emoties zich kunnen uiten in fysieke en psychische klachten.
 5. Heeft de student inzicht in hoe fysieke en psychische klachten kunnen verminderen en/of oplossen door vastgezette emoties te doorleven.
 6. Kan de student enkele basiselementen uit Emotioneel lichaamswerk toepassen in therapie, coaching en counseling.

 

KENNEN - NIV. 1

Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen

Korte beschrijving van kennen – niveau 1:

§  Heeft de student zelf ervaren wat aarden, ademen, bewegen, en voelen met je doet.

§  Weet de student hoe het voelt om contact te hebben met (bewust te zijn van) zijn/haar hele lichaam.

 

Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt

Schriftelijk

KENNEN - NIV. 2

Inzicht, begrijpen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 2

§  Heeft de student inzicht in hoe emoties zich kunnen vastzetten in het lichaam.

§  Heeft de student inzicht in hoe vastgezette emoties zich kunnen uiten in fysieke en psychische klachten.

§  Heeft de student inzicht in hoe fysieke en psychische klachten kunnen verminderen en/of oplossen door vastgezette emoties te doorleven.

 

 

Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt

Schriftelijk

KUNNEN - NIV. 3

Toepassen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 3

§  Kan de student enkele basis elementen uit ELW toepassen in therapie, coaching en counseling.

Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt

Schriftelijk

KUNNEN - NIV. 4

Evalueren

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 4

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Geef aan hoe NIV.4 getoetst wordt

Kies manier van toetsen niveau 4

ZIJN - NIV. 5

Alchemistisch niveau (zijnsniveau)

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 5

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Geef aan hoe NIV.5 getoetst wordt

Kies manier van toetsen niveau 5

Aan het eind van de module Emotioneel lichaamswerk:

 1. Heeft de student zelf ervaren wat aarden, ademen, bewegen, en voelen met je doet.
 2. Weet de student hoe het voelt om contact te hebben met (bewust te zijn van) zijn/haar hele lichaam.
 3. Heeft de student inzicht in hoe emoties zich kunnen vastzetten in het lichaam.
 4. Heeft de student inzicht in hoe vastgezette emoties zich kunnen uiten in fysieke en psychische klachten.
 5. Heeft de student inzicht in hoe fysieke en psychische klachten kunnen verminderen en/of oplossen door vastgezette emoties te doorleven.
 6. Kan de student enkele basis elementen uit ELW toepassen in therapie, coaching en counseling.

Klik op de naam of foto voor meer informatie over Ellen van der Helm

DAGINDELING DAG 1

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Introductie, bewust worden van eigen lichaam.

Werkvorm(en):

Werkvormen

A: Fysieke oefeningen:

Deze zijn gebaseerd op controle-, stretch-, stress- en vibratieposities en actieve- en passieve bewegingen. Ze worden gebruikt ter opwarming, doorstroming, expressie, oplading, relaxatie, ontlading en integratie.

In de oefeningen wordt gebruik gemaakt van de volgende processen:

1. Ademen: Bewust voller en intenser ademen wordt gebruikt om bewuster te voelen en om ontspanning te brengen.

2. Bewegen: Via beweging ontstaat lichaams-bewust-wording: de energie gaat meer stromen en men gaat het lichaam meer voelen.

3. Geluid maken: Er wordt geoefend met de stem en verbale expressie. De stem wordt ook gebruikt om ontspanning en doorstroming van energie te brengen.

4. Aarden: het stevig op de benen staan om de ervaringen die het leven met zich meebrengt te kunnen dragen en daarmee in de realiteit te staan.

B. Meditatietechnieken:

Naast het in beweging komen, is het ook van belang te leren helemaal stil te worden, juist niets te doen. Om waar te nemen zonder daar betekenis aan te geven. Bewust worden van lichaamssensaties, emoties/gevoelens en gedachten.

C. Tekenen

Tekenen is een manier om emoties te uiten en om van aspecten van jezelf bewust te worden.

D. Deelrondes:

Door te delen wat er in je leeft en wat je ervaren hebt, komen deze ervaringen meer in de realiteit. Ze worden van jou. Het delen helpt bij het verwerken.

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

Emoties

Werkvorm(en):

Zie boven

DAGINDELING DAG 2

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Theorie grote en kleine ik, ademen

Werkvorm(en):

Zie boven

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

Grenzen (h)erkennen, afronding

Werkvorm(en):

Zie boven

HypenZo is aangesloten bij: