Opleiding tot lichaamsgericht, psychosociaal therapeut

  

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt vier jaar en leidt op Lichaamsgericht en Psychosociaal Hypnotherapeut. De opleiding Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK [link toevoegen]) is een geïntegreerd onderdeel ervan. Met het diploma kun je je als therapeut aanmelden bij een beroepsorganisatie en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en een deel van de door jou uitgevoerde behandelingen kan dan vergoed worden door zorgverzekeraars.

Wat leer je tijdens de opleiding?

Het doel van therapeutisch handelen is het op gang brengen van positieve verandering bij cliënten. Die verandering wordt in onze visie niet bereikt door alleen kennis en inzicht, maar vooral door ervaren. Daarom is therapie is sterk ervaringsgericht.

Om een goede therapeut te worden is het belangrijk om ook zelf te hebben ervaren. Naast het leren van relevante up-to-date kennis, methoden en technieken, is daarom in onze lessen veel ruimte opgenomen om zelf te oefenen, te ervaren en het eigen ontwikkelingsproces aan te gaan.

Daarom is in ieder leerjaar ook opgenomen:

  • Tussen de lessen door oefenen in eigen oefengroepen (10 x 2 uur)
  • Werken onder supervisie, onder leiding van een ervaren docent uit de praktijk (3 x 3 uur)
  • Individuele therapie (5 x 1 uur)
  • Werken met (oefen)cliënten
  • Praktijkdagen met alle studenten van de opleiding.

De totale opleiding kent een studielast van 240 ECTS en de opbouw van de vier leerjaren is als volgt:

1e leerjaar
In het eerste leerjaar wordt de basis gelegd voor de verdere opleiding. Je leert de basistechnieken en methoden en gaat aan de slag om zelf te oefenen en te ervaren. Je leert wat hypnose is en begint je therapeutische houding in het werken met cliënten te ontwikkelen. In het eerste leerjaar zijn twee PSBK-modules geïntegreerd.

Het eerste leerjaar omvat de volgende lesmodules en heeft een totale studiebelasting van 60 ECTS:

1e Leerjaar

2e leerjaar
In het tweede leerjaar wordt de basis verdiept en uitgebreid met meer geavanceerde technieken, thema’s en methodes. Ook in het tweede leerjaar zijn twee PSBK-modules geïntegreerd.

Het tweede leerjaar omvat de volgende lesmodules en heeft een totale studiebelasting van 61 ECTS:

2e Leerjaar

3e leerjaar
In het derde leerjaar wordt het repertoire aan methoden en technieken nog verder verbreed en verdiept en wordt een begin gemaakt met de afstudeeropdracht en scriptie. Ook in het derde leerjaar zijn twee PSBK-modules geïntegreerd.

Het derde leerjaar omvat de volgende lesmodules en heeft een totale studiebelasting van 59 ECTS:

3e Leerjaar

4e leerjaar
In het vierde leerjaar staan minder lesdagen gepland. Het grootste deel van de studielast in dit jaar wordt gevormd door het praktijkexamen en de scriptie. Het scriptieproces bestaat uit een theorie- en een praktijkonderzoek. De laatste twee PSBK-modules komen in dit jaar aan bod.

Het vierde leerjaar omvat de volgende lesmodules en heeft een totale studiebelasting van 61 ECTS:

4e Leerjaar

HypenZo is aangesloten bij: