OPLEIDING PSYCHOSOCIALE BASISKENNS

Het doel van de opleiding PSBK (Psychosociale basiskennis) is (toekomstige) psychosociale therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire werkveld, te voorzien van gedegen basiskennis.

Een therapeut komt in aanraking met veel verschillende mensen met eveneens een breed spectrum aan gezondheidsklachten. Het is daarom van belang om relevante en gedegen achtergrondkennis te hebben van ontstaan, symptomen en mogelijke behandelingen van psychische ziektebeelden en lichamelijke ziekteverschijnselen. Ook het kunnen herkennen van psychische stoornissen is van grote betekenis, zodat afhankelijk van de ernst van een stoornis gerichte doorverwijzing naar de reguliere hulpverlener kan plaatsvinden. Tevens is het belangrijk om inzicht te hebben in de structuur, organisatie en wetgeving van de Nederlandse gezondheidszorg, waarbij ook ethische vraagstukken een rol kunnen spelen.

De basiskennis waarin de opleiding PSBK voorziet is een noodzakelijke voorwaarde voor professioneel gedrag van de zorgverlener in het kader van cliëntveiligheid. Het is ook voorwaarde om communicatie tussen de reguliere en de niet-reguliere sector te bevorderen, zodat in het belang voor de cliënt de behandelaars met elkaar kunnen afstemmen en naar elkaar kunnen doorverwijzen.

De opleiding PSBK beoogt verbetering van de kwaliteit van zorg die complementaire psychosociale hulpverleners bieden, zodat zij nog beter in staat zijn medische en psychosociale signalen op te merken die aanleiding kunnen geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener.

Naar inschrijven

Kosten en inschrijven

Het inschrijfgeld voor de volledige opleiding psychosociale basiskennis bedraagt € 2.000,-.

De kosten voor boeken zijn niet in de prijs inbegrepen.

Bij betaling in één keer neemt HypenZo de kosten voor de CPION-registratie ad. € 75,- voor haar rekening.
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en de bijbehorende factuur.

Programma en toetsing opleiding PSBK

 

De opleiding Psychosociale basiskennis bij Stichting HypenZo is op HBO-niveau samengesteld en geaccrediteerd door CPION.

De eindtermen van het PLATO–rapport hebben op theoretische, maar vooral praktische manier in het curriculum vorm gekregen en zijn verdeeld in zes modules. Wanneer alle zes modules positief zijn beoordeeld, ontvangt de student het CPION diploma Psychosociale basiskennis en staat de afgestudeerde geregistreerd in het CPION-register.

Overzicht lesprogramma, contacturen en studiebelasting

Hieronder is per module aangegeven hoe groot de studiebelasting is, alsook het aantal contacturen en studiepunten per module. Voor een volledige lesdag zijn 6 uren gerekend. De lesdagen beginnen om 10:00 en duren tot 17:00.

Communicatieve vaardigheden

EC (CPION)Studiepunten (NBVH)ContacturenStudiebelasting
3,7 12 12 104
Lees meer over deze module

Levenslooppsychologie

EC (CPION)Studiepunten (NBVH)ContacturenStudiebelasting
6,8 18 18 192
Lees meer over deze module

Psychopathologie

EC (CPION)Studiepunten (NBVH)ContacturenStudiebelasting
9,5 27 27 266
Lees meer over deze module

Wet en Ethiek

EC (CPION)Studiepunten (NBVH)ContacturenStudiebelasting
2,1 6 6 59
Lees meer over deze module

Structuur van de gezondheidszorg

EC (CPION)Studiepunten (NBVH)ContacturenStudiebelasting
1,6 6 6 45
Lees meer over deze module

Medische basiskennis

EC (CPION)Studiepunten (NBVH)ContacturenStudiebelasting
4,4 27 27 123
Lees meer over deze module