1-jarige opleidingen

PSBK

Het doel van de opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK)

Om de (toekomstige) psychosociale therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire werkveld, te voorzien van gedegen basiskennis.

Een therapeut komt in aanraking met veel verschillende mensen met eveneens een breed spectrum aan gezondheidsklachten. Het is daarom van belang om relevante en gedegen achtergrondkennis te hebben van ontstaan, symptomen en mogelijke behandelingen van psychische ziektebeelden en lichamelijke ziekteverschijnselen. Ook het kunnen herkennen van psychische stoornissen is van grote betekenis, zodat afhankelijk van de ernst van een stoornis gerichte doorverwijzing naar de reguliere hulpverlener kan plaatsvinden. Tevens is het belangrijk om inzicht te hebben in de structuur, organisatie en wetgeving van de Nederlandse gezondheidszorg, waarbij ook ethische vraagstukken een rol kunnen spelen.

Professioneel gedrag van de zorgverlener

De kennis waarin de opleiding psychosociale basiskennis voorziet is een noodzakelijke voorwaarde voor professioneel gedrag van de zorgverlener in het kader van cliëntveiligheid. Het is ook voorwaarde om communicatie tussen de reguliere en de niet-reguliere sector te bevorderen, zodat in het belang voor de cliënt de behandelaars met elkaar kunnen afstemmen en naar elkaar kunnen doorverwijzen.

De opleiding psychosociale basiskennis beoogt verbetering van de kwaliteit van zorg die complementaire psychosociale hulpverleners bieden, zodat zij nog beter in staat zijn medische en psychosociale signalen op te merken die aanleiding kunnen geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener.

Modules opleiding psychosociale basiskennis

Overzicht lesprogramma, contacturen en studiebelasting

Hieronder is per module aangegeven hoe groot de studiebelasting is, alsook het aantal contacturen en studiepunten per module.

 Module  EC(CPION)  Studiepunten  Contacturen  Studiebelasting Kosten
 Communicatieve vaardigheden
 3,7  12 12  104 € 275
 Medische Basiskennis
 4,4  24  27 168 € 560
 Psychopathologie  6,8  24  27  266 € 565
 Levenslooppsychologie  6,8  18  18  192 € 475
 Structuur vd volksgezondheid 1,6  6  6  10 € 125
 Wet en Ethiek 2,0 6 6 59 € 125
Totaal 25,3
 90  96  891 € 2.125
Aanvraag diploma PSBK         € 75
Totaal         € 2.200*

* Bij betaling ineens zijn de kosten € 2000 en bespaar je € 200.

Ook is betaling in termijnen mogelijk. Hiervoor moeten we helaas wel administratiekosten voor rekenen, maar kan het toch voordeliger voor je maken. Zie hiervoor het inschrijfformulier PSBK

  • Voor een volledige lesdag zijn 6 uren gerekend.
  • De lesdagen beginnen om 10:00 en duren tot 17:00.

De modulen binnen de opleiding psychosociale basiskennis zijn ook los te volgen.

Zie hiervoor de modulen bijscholing.

Aan deelname aan de opleiding hypnotherapie gaat een toelatingsgesprek vooraf en de algemene voorwaarden NRTO zijn van toepassing.

HypenZo voert de administratie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven

HypenZo is aangesloten bij: