Opleiding hypnotherapie

Ontdek onze beroepsopleiding hypnotherapie!

Opleiding hypnotherapie

De opleiding hypnotherapie wordt al meer dan 20 jaar door Hypenzo verzorgd als vierjarige deeltijd beroepsopleiding op HBO-niveau (voorheen onder de naam NVTH Opleidingen). De lessen worden gegeven door vakbekwame docenten waarvan een groot deel daarnaast een praktijk als hypnotherapeut heeft. De opleiding hypnotherapie en bijscholingsactiviteiten zijn erkend door de beroepsvereniging NBVH. Er wordt in de weekeinden gewerkt in kleine groepen van 6-12 studenten.

Binnen de opleiding hypnotherapie is tevens een volledige opleiding psychosociale basiskennis geïntegreerd, welke geaccrediteerd is door CPION. Hierdoor vergoeden veel zorgverzekeraars (deels) de consulten van een hypnotherapeut die bij HypenZo de opleiding hypnotherapie met succes heeft afgerond.

De opleiding hypnotherapie is geaccrediteerd door de beroepsvereniging NBVH. Daarnaast is HypenZo als instelling geregistreerd bij CRKBO.

Open dagen

HypenZo

Kosten

De kosten bedragen € 2.900,- per jaar. Dit bedrag is exclusief boeken en eventueel overig lesmateriaal. HypenZo is een crkbo geaccrediteerde instelling, waardoor wij over onze lesgelden geen btw berekenen.

Betalen in termijnen is mogelijk. Op de opleiding hypnotherapie zijn onze studievoorwaarden van toepassing. Heb je nog vragen voor je je wil inschrijven voor de opleiding hypnotherapie? Neem dan vooral contact met ons op via ons contactformulier, of via info@hypenzo.nl.

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de vierjarige opleiding hypnotherapie zijn:

Een HBO-vooropleiding of HBO- werk- en denkniveau of MBO en relevante aanvullende trainingen en werkervaring van minimaal 2 jaar. De minimum leeftijd van toelating is 21 jaar. Voor deelname aan de opleiding wordt geen therapeutische of psychologische voorkennis vereist.

Praktische zaken

Na het ontvangen van de inschrijving, een kopie van een geldig legitimatiebewijs, uitgebreid curriculum vitae en kopie(ën) van diploma(‘s) neemt de opleidingscoördinator contact met je op. Als uit de ingezonden stukken gebleken geschiktheid mag worden aangenomen wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt voornamelijk gekeken naar je motivatie om de opleiding te gaan volgen.

Bij het inschrijven voor de opleiding hypnotherapie zijn onze studievoorwaarden van toepassing.

Vrijstellingen

Voor het onderdeel psychosociale basiskennis binnen de opleiding kan een student op basis van zijn/haar vooropleiding vrijstelling krijgen. Vooropleidingen die volgens CPION voor vrijstellingen voor de psychosociale basiskennis in aanmerking komen zijn:

  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD),
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH),
  • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV),
  • Creatieve Therapie,
  • Psychologie,
  • Kunstzinnige Therapie en Pedagogiek.
  • Ook opleidingen die leiden tot het ECP-certificaat voldoen.

De student dient dit met relevant bewijs aan te tonen waarbij ook een schriftelijke bevestiging van de betreffende beroepsvereniging c.q. koepelorganisatie hoort.

In overige situaties waarin studenten vrijstelling voor een of meerdere vakken willen aanvragen wordt de vrijstellingsaanvraag beoordeeld door onze onderwijscommissie.

Lesprogramma opleiding hypnotherapie

De gehele opleiding hypnotherapie bedraagt vier studiejaren, verdeeld over 38 weekeinden. Daar komt nog extra tijd bij voor oefentherapie, leertherapie,  deeltentamens en het afsluitende examen.

In de weekeinden wordt gewerkt van 10.00 uur tot 17.00 uur en op een drietal vrijdagen per lesjaar van 14.00 uur tot 21.00 uur. Het lesprogramma met data en docenten wordt vlak voor de zomervakantie bekend gemaakt. Alle activiteiten worden in ons lesgebouw aan de Petunialaan in Waalre gegeven. De opleiding start jaarlijks in september en loopt door tot de zomervakantie.

De opleiding hypnotherapie bij HypenZo wordt afgesloten door het schrijven van een scriptie en het voeren van een eindgesprek. Daarna ontvang je een door de beroepsverenigingen erkend diploma, waardoor zorgverzekeraars je consulten als hypnotherapeut (deels) vergoeden. Meer informatie over vergoeding door zorgverzekeraars is te vinden op zorgwijzer.nl. Op alle opleidingen en cursussen van Hypenzo zijn de studievoorwaarden van toepassing.

Hieronder is de inhoud van de opleiding hypnotherapie per leerjaar te vinden. De docenten die de lessen bij HypenZo verzorgen zijn werkzaam in de eigen praktijk voor hypnotherapie, in de geestelijke gezondheidszorg of in het onderwijs.

Er zijn regelmatig open dagen, en ook is het mogelijk een les bij te wonen. Heb je interesse in het bijwonen van een les, laat het ons weten via ons contactformulier of via info@hypenzo.nl

Jaar 1

In het eerste studiejaar gaat het om de basisvaardigheden van de hypnotherapeut zoals afstemmen op de cliënt, een trance induceren en deduceren en er wordt een begin gemaakt om deze trance therapeutisch te gebruiken.

De student leert symptomen te herkennen en interventies toe te passen, zodat een ongewenst gedrag of gevoel omgezet kan worden naar een gewenst gedrag of gevoel. We werken hier vooral met gedragstherapeutische interventies

Daarnaast vindt ook groepsleertherapie plaats en krijgt het oefenen met elkaar en met proefcliënten zeer veel aandacht.

Jaar 2

In het tweede jaar wordt dieper ingegaan op de moderne hypnotherapie en NLP. Daarnaast wordt een eerste introductie gegevens in de jungiaanse psychologie.

In dit tweede jaar staat de student als therapeut centraal (de overdrachtsfenomenen), waarbij veel aandacht is voor het eigen maken van praktische vaardigheden door oefendagen.

Jaar 3

In het derde jaar verdiepen we de grote thema’s en komen de individuele en groepsstage ethiek en de eigen praktijk aan de orde.

Jaar 4

De beroepsopleiding hypnotherapie bij HypenZo wordt afgesloten door het schrijven van een scriptie en het voeren van een eindgesprek. Daarna ontvangt je een door de beroepsverenigingen erkend diploma, waardoor zorgverzekeraars de consulten (deels) vergoeden.

Enthousiast geworden?

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over de opleiding hypnotherapie?

Hypenzo

Blijf op de hoogte van ons aanbod en aanbiedingen.
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrieven!