De opleiding hypnotherapie wordt al meer dan 20 jaar door Hypenzo verzorgt als vierjarige deeltijd beroepsopleiding op HBO-niveau (voorheen onder de naam NVTH Opleidingen). De lessen worden gegeven door vakbekwame docenten waarvan een groot deel daarnaast een praktijk als hypnotherapeut heeft. De opleiding hypnotherapie en bijscholingsactiviteiten zijn erkend door de beroepsvereniging NBVH. Er wordt in de weekeinden gewerkt in kleine groepen van 6-12 studenten.

In het eerste studiejaar neemt naast het aanleren van de techniek van de basis hypnose ook het proces van de student een belangrijke plaats in. De basis hypnose met o.a. induceren van de trance, regressietechnieken, neurolinguïstisch programmeren, Transactionele analyse, de moderne hypnose met o.a. Milton Ericsons paradoxale en utiliteitsbenadering, medische hypnotherapie en communicatieve basisvaardigheden.

In het tweede jaar worden er grote thema’s behandeld; medische basiskennis, werken met delen, jungiaanse therapie, angst en pijnreductie bij kinderen, pijn vermindering en Westerse medische basiskennis met een apart examen. In dit tweede jaar staat de student als therapeut centraal (de overdrachtsfenomenen). In het derde jaar verdiepen we de grote thema’s en in het vierde jaar komen de individuele en groepsstage ethiek plus de eigen praktijk aan de orde. In alle drie de studiejaren is elke student verplicht om 2 boeken te lezen waarna een verslag geschreven wordt en een presentatie volgt. Na aan alle voorwaarden voldaan te hebben wordt de opleiding hypnotherapie afgesloten met een scriptie en een eindgesprek.

Binnen de opleiding hypnotherapie is tevens een volledige opleiding psychosociale basiskennis geïntegreerd, welke geaccrediteerd is door CPION. Hierdoor vergoeden veel zorgverzekeraars (deels) de consulten van een hypnotherapeut die bij HypenZo de opleiding hypnotherapie met succes heeft afgerond.

De opleiding hypnotherapie is geaccrediteerd door de beroepsvereniging NBVH. Daarnaast is HypenZo als instelling geregistreerd bij CRKBO.

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de vierjarige opleiding hypnotherapie zijn:

Een HBO-vooropleiding of HBO- werk- en denkniveau of MBO en relevante aanvullende trainingen en werkervaring van minimaal 2 jaar. De minimum leeftijd van toelating is 21 jaar. Voor deelname aan de opleiding wordt geen therapeutische of psychologische voorkennis vereist.

Praktische zaken

Na het ontvangen van de inschrijving, een kopie van een geldig legitimatiebewijs, uitgebreid curriculum vitae en kopie(ën) van diploma('s) neemt de opleidingscoördinator contact met je op. Als uit de ingezonden stukken gebleken geschiktheid mag worden aangenomen wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt voornamelijk gekeken naar je motivatie om de opleiding te gaan volgen.

Bij het inschrijven voor de opleiding hypnotherapie zijn onze studievoorwaarden van toepassing.

Vrijstellingen

Voor het onderdeel psychosociale basiskennis binnen de opleiding kan een student op basis van zijn/haar vooropleiding vrijstelling krijgen. Vooropleidingen die volgens CPION voor vrijstellingen voor de psychosociale basiskennis in aanmerking komen zijn:

  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD),
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH),
  • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV),
  • Creatieve Therapie,
  • Psychologie,
  • Kunstzinnige Therapie en Pedagogiek.
  • Ook opleidingen die leiden tot het ECP-certificaat voldoen.

De student dient dit met relevant bewijs aan te tonen waarbij ook een schriftelijke bevestiging van de betreffende beroepsvereniging c.q. koepelorganisatie hoort.

In overige situaties waarin studenten vrijstelling voor een of meerdere vakken willen aanvragen wordt de vrijstellingsaanvraag beoordeeld door onze onderwijscommissie.

Lesprogramma opleiding hypnotherapie

De gehele opleiding hypnotherapie bedraagt 38 weekeinden en daar komt extra tijd bij voor de oefengroep, leertherapie, cliënttherapie, groepstage, presentatiedagen, deeltentamens en het afsluitende examen. De Hypenzo deeltijdberoepsopleiding wordt afgesloten door het schrijven van een scriptie en het voeren van een eindgesprek. Daarna ontvangt u een door de beroepsverenigingen erkend diploma, waardoor zorgverzekeraars de consulten (deels) vergoeden. Meer informatie over vergoeding door zorgverzekeraars is hier te vinden. Op alle opleidingen en cursussen van Hypenzo zijn de studievoorwaarden van toepassing. Op deze pagina is de inhoud van de opleiding hypno-psychotherapie te vinden, verdeeld naar leerjaar. De docenten van de Hypenzo zijn werkzaam in de eigen praktijk voor Hypno-Psychotherapie in de geestelijke gezondheidszorg of in het onderwijs. Er worden regelmatig informatiedagen gegeven en het is mogelijk een les bij te wonen. Heeft u interesse in het bijwonen van een les, laat het ons weten via info@nvthopleidingen.nl.

 

Lestijden

In de weekeinden wordt gewerkt van 10.00 uur tot 17.00 uur en op een drietal vrijdagen per lesjaar van 14.00 uur tot 21.00 uur. Het lesprogramma met data en docenten wordt vlak voor de zomervakantie bekend gemaakt. Alle activiteiten worden in ons lesgebouw aan de Petunialaan in Waalre gegeven. De opleiding start jaarlijks in september en loopt door tot de zomervakantie.

 

Eerste jaar

In het eerste studiejaar gaat het om de basisvaardigheden van de hypnotherapeut zoals afstemmen op de cliënt, een trance induceren en deduceren en er wordt een begin gemaakt om deze trance therapeutisch te gebruiken. De student leert symptomen te herkennen en interventies toe te passen, zodat een ongewenst gedrag of gevoel omgezet kan worden naar een gewenst gedrag of gevoel. We werken hier vooral met gedragstherapeutische interventies.Voorbeelden van modulen van het eerste jaar die uitgebreid aan de orde komen, zijn o.a.: - Basishypnose en regressietechnieken - NLP - Transactionele analyse - Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden - Levenslooppsychologie - Video analyse - Medische hypnotherapie - Daarnaast vindt ook groepsleertherapie plaats en krijgt het oefenen met elkaar en met proefcliënten zeer veel aandacht.

 

Tweede jaar

In het tweede jaar wordt dieper ingegaan op de moderne hypnotherapie en NLP. Daarnaast wordt een eerste introductie gegevens in de jungiaanse psychologie. In dit tweede jaar staat de student als therapeut centraal (de overdrachtsfenomenen), waarbij veel aandacht is voor het eigen maken van praktische vaardigheden door oefendagen.

 

Derde jaar

In het derde jaar verdiepen we de grote thema's en komen de individuele en groepsstage ethiek en de eigen praktijk aan de orde.

 

Vierde jaar

De Hypenzo deeltijdberoepsopleiding wordt afgesloten door het schrijven van een scriptie en het voeren van een eindgesprek. Daarna ontvangt u een door de beroepsverenigingen erkend diploma, waardoor zorgverzekeraars de consulten (deels) vergoeden.