1-jarige opleidingen

Water 8654652 1280

We zien dat professionals in een vakgebied zich verder willen ontwikkelen door het vergroten van hun kennis en vaardigheden.

Onze 4 jarige opleiding tot hypnotherapeut is niet voor iedereen de juiste stap, maar de inhoud ervan zou velen vooruit kunnen helpen. We proberen ons vakgebied met relevante kennis en tools toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk professionals. Daarom lanceert HypenZo deze 1 jarige verdiepingsopleiding.

Meer impact in je eigen vakgebied

Deze 1 jarige opleiding is bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn in hun vakgebied en zich willen door ontwikkelen op professioneel vlak. Of je nu psycholoog, fysiotherapeut, orthopedagoog, tandarts, beginnend therapeut of praktijkondersteuner bent, of werkzaam in een ander relevant vakgebied, je bent welkom om je psychosociale lichaamsgerichte kennis en skills te verdiepen om nog meer impact te kunnen maken.
Het aanbod bestaat uit ademwerk, systemisch werken, voice dialogue, innerlijk kind werk, basishypnose, medische hypnose en Ericksoniaanse hypnose. De modules zijn direct in de praktijk toe te passen en tellen mee voor de jaarlijkse NBVH en KTNO accreditatiepunten.
Deze jaaropleiding is gunstig geprijsd en voordeliger dan wanneer je de losse modules volgt. Heb je vragen of ben je benieuwd of het bij je past? Neem gerust contact met ons op.
We sturen je dan het volledige informatiepakket toe.

De volgende modules worden in deze 1 jarige verdiepingsopleiding aangeboden

ADEMWERK - 3 DAGEN
Ademwerk
Ademwerk gaat in op hoe de ademhaling werkt en op welke niveaus de wijze van ademen kan doorwerken. Bewustwording creëren over de invloed van ademhaling op fysiek, mentaal, spiritueel niveau. Die bewustwording kunnen inzetten om door middel van ademhaling een bepaalde fysieke, mentale, spirituele toestand te kunnen bereiken. Door middels van actieve oefeningen kan het geleerde meteen geïntegreerd worden in de eigen beleving.

SYSTEMISCH WERKEN  - 6 DAGEN
Systemisch Werken
Je bent geboren om je droom op aarde vorm te geven. Daarvoor is het belangrijk dat je je gezond voelt, dat je goed voor jezelf zorgt, tijd neemt voor de dingen om je heen en kunt vertrouwen op wat er op jouw pad komt.
In deze module werk je aan ‘de droom’ waar je voor geboren bent. Altijd bijzonder om dat te onderzoeken. Welke verhalen hebben zich in jouw leven afgespeeld, wat zorgt ervoor dat je die droom nu (nog) niet ervaart? De opbrengst is altijd dat je dichterbij jezelf komt. Dichter bij de droom waarvoor jij op aarde bent.
Voor iedereen die zijn droom wil leven is het onderzoeken naar wat jou daarin nog terug houdt een prachtige reis. Een reis die niemand anders kan maken dan jij. Vanuit de liefde voor jezelf, omdat jij het waard bent je droom te leven!
Dingen die we onderzoeken hebben soms te maken met ‘loslaten’ en dat is niet een kwestie van dingen uit je handen laten vallen..
Als je bijvoorbeeld oordelen of overtuigingen hebt, kan het onderzoeken waarom die in jou zitten je opleveren dat je de oude pijn en emoties die eraan verbonden zitten, los mag laten.

VOICE DIALOGUE - 3 DAGEN
Voice Dialogue
Stel je voor dat je zelf aan het roer staat van een groot jacht. Op de woelige zee van het leven. Soms kan de kapitein het schip niet meer houden en twijfelt aan zijn keuzen.
Voice dialogue is een techniek om met onze innerlijke delen/stemmen in gesprek te gaan en hanteert de visie dat wij als mens met meerdere persoonlijkheidsdelen te maken hebben. De kennis hierin is om je daarvan bewust te zijn en om delen beter op elkaar af te stemmen. Tevens leren de deelnemers op hun eigen intuïtie af te gaan en hun communicatieve vaardigheden in te zetten en te vergroten.

INNERLIJK KINDWERK - 3 DAGEN
Innerlijk Kindwerk
Vanaf het moment van conceptie tot aan het +/- 21 levensjaar ontwikkelt de mens zich fysiek naar een uniek persoon. Onder andere genetische overerving, eigen ervaringen, cultuur en imprints bepalen hoe jij vandaag de dag naar jezelf en anderen kijkt. Waarden, overtuigingen, aangeleerde patronen en verdedigingsmechanismen zijn het filter waardoor we kijken en bepaald en beïnvloed onze interactie met de omgeving en anderen. Situaties in het heden kunnen onbewust een trigger worden naar ervaringen uit je jeugd en zonder dat je daar invloed op kan uitoefenen reageer je op een manier die toen werkte. Zo maken wij in ons volwassen leven nog steeds gebruik van verdedigingsmechanismen en patronen die nu niet altijd helpend, en vaak ook beperkend werken.
We kunnen pas op een volwassen manier met de ervaringen in het dagelijkse leven omgaan als wij nog aanwezige onverwerkte ervaringen uit onze jeugd vrijmaken. Ons lichaam heeft al deze ervaringen opgeslagen, en wacht op jou om het kind dat je was uit die ervaring te ontmoeten.

EMOTIONEEL LICHAAMSWERK - 2 DAGEN
Emotioneel Lichaamswerk
Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. In deze module leer je wat een therapeut met emotioneel lichaamswerk kan bereiken.
Emotioneel lichaamswerk is een lichaamsgerichte en ervaringsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaamsoefeningen en zelfbeschouwing om de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren.
Door middel van specifieke lichaamsoefeningen zoals stemwerk, inspannings-, ontladings-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen maak je opnieuw verbinding met je lichaam en de daarin opgeslagen spanningen. Je wordt je bewust van de signalen die je lichaam afgeeft en de daaraan gekoppelde emoties. Door deze emoties en gevoelens te doorleven ontstaat er ruimte en komen er inzichten.

BASIS HYPNOTHERAPIE -3 DAGEN
Basis Hypnotherapie
De basis hypnotherapie leert dat de hypnotherapeut weet dat er zowel een bewust alsook een onbewust niveau is waar te nemen en werkt op beide niveaus. De woorden die de hypnotherapeut gebruikt, krijgen binnen de cliënt op bewust en onbewust niveau betekenis. Ze dienen te leiden tot een veranderingsproces in de richting van het gestelde therapeutische doel. Daarvoor is het nodig dat de hypnotherapeut zowel verbaal als non-verbaal heel zorgvuldig communiceert.
Hierdoor ontstaat er een onderscheid tussen een gewoon goed (koffie)gesprek en een therapeutisch gesprek. Bovendien kan de hypnotherapeut zijn verbale en non-verbale
communicatie inzetten om trance op te wekken bij de cliënt. Wanneer de therapeut opzettelijk trance opwekt, is er sprake van een hypnotherapeutisch gesprek. Het opwekken van trance kan in een duidelijk te onderscheiden deel van de sessie plaatsvinden - de inductie - maar het opwekken van trance kan ook geleidelijk worden gedaan tijdens een gesprek.
Hypnotherapie gaat over:
• Laten toenemen van een veranderd bewustzijn
• Het zien, horen en versterken van responsen
• Het laten toenemen van flexibiliteit en associatief denken
• Therapeutisch gebruiken van suggestibiliteit
• Het creëren van een 'hypnotische loop' waarin de cliënt zichzelf in de richting van herstel
helpt bewegen.

ERICKSONIAANSE HYPNOTHERAPIE - 2 DAGEN
Ericksoniaanse Hypnotherapie
Milton H. Erickson was een inspiratiebron voor onder andere NLP en oplossingsgerichte therapie en coaching. Zijn bijdragen aan hypnotherapie zijn erg belangrijk en worden nog steeds toegepast. Daarom is het voor therapeuten belangrijk om kennis te maken met zijn werk en technieken.
Erickson is onder andere bekend vanwege zijn gebruik van indirecte en suggestieve taalpatronen en het positief gebruik maken van alles wat zich aandient in de therapie en ook vanwege het therapeutisch gebruik van metaforen en anekdotes.

MEDISCHE HYPNOTHERAPIE -3 DAGEN
Medische Hypnotherapie
In de module medische hypnotherapie gaan we in op een belangrijk werkterrein van de behandelaar, nl. de problematiek van de Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
We maken kennis met het begrip Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK), de omvang van de problematiek en diverse achtergronden. Behalve op de theorie gaan we ook in op diverse behandelvormen van deze problematiek, en onderzoeken we de buitengewoon belangrijke bijdrage van de hypnotherapie in deze.
De klachten die als SOLK kunnen worden benoemd zijn legio.
Het kan bijvoorbeeld gaan om:
• Prikkelbare darm
• Buikpijn
• Darmklachten zoals diarree of juist verstopping
• Misselijkheid
• Hoofd-, nek- en rugpijn
• Chronische pijnklachten
• Vermoeidheid
• Lichamelijke onrust
• Duizeligheid
• Oorsuizen
• Bepaalde visuele stoornissen
• Hartkloppingen
• Pijn na een aandoening of blessure die langer aanhoudt dan verwacht
In deze 3 dagen leer je verschillende technieken om de medische hypnotherapie goed te kunnen uitoefenen.

Locatie:
HypenZo is gevestigd in Waalre, Noord-Brabant, net onder Eindhoven

Klik hier voor meer informatie of  om in te schrijven

HypenZo is aangesloten bij: