1-jarige opleidingen

Opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) 2024/2025

College Student 3500990 1280

De opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) heeft als doel de (toekomstige) psychosociale therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire werkveld, te voorzien van gedegen basiskennis.

 

Professioneel gedrag van de zorgverlener

Een therapeut komt in aanraking met veel verschillende mensen met eveneens een breed spectrum aan gezondheidsklachten. Het is daarom van belang om relevante en gedegen achtergrondkennis te hebben van ontstaan, symptomen en mogelijke behandelingen van psychische ziektebeelden en lichamelijke ziekteverschijnselen. Ook het kunnen herkennen van psychische stoornissen is van grote betekenis, zodat afhankelijk van de ernst van een stoornis gerichte doorverwijzing naar de reguliere hulpverlener kan plaatsvinden. Tevens is het belangrijk om inzicht te hebben in de structuur, organisatie en wetgeving van de Nederlandse gezondheidszorg, waarbij ook ethische vraagstukken een rol kunnen spelen.

Professioneel gedrag van de zorgverlener.

De kennis waarin de opleiding psychosociale basiskennis voorziet is een noodzakelijke voorwaarde voor professioneel gedrag van de zorgverlener in het kader van cliëntveiligheid. Het is ook voorwaarde om communicatie tussen de reguliere en de niet-reguliere sector te bevorderen, zodat in het belang voor de cliënt de behandelaars met elkaar kunnen afstemmen en naar elkaar kunnen doorverwijzen.

De opleiding psychosociale basiskennis beoogt verbetering van de kwaliteit van zorg die complementaire psychosociale hulpverleners bieden, zodat zij nog beter in staat zijn medische en psychosociale signalen op te merken die aanleiding kunnen geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener.

Meer over de opleiding PSBK

Startdatum 01-10-2024
Sluitingsdatum 31-12-2024
Prijs per persoon € 2.000
Lestijden 10:00 - 17:00
SBU klassikaal 90
SBU toetsing en examen 12
Totale studiebelasting 328
Categorie van de scholing vakinhoudelijk Psychosociale begeleiding
Categorie van de scholing therapeutische vorming Anamnese / diagnostiek, Filosofie en levenskunst, Beroepsethiek, Medische kennis, Psychosociale kennis
Categorie van de scholing anders namelijk Medische basiskennis, Psychosociale basiskennis
Soort scholing Basisopleiding
Instapniveau Geen voorkennis vereist
Niveau van de scholing HBO
Percentage theorie 70
Percentage praktijk 30
Dag 1 Zie het jaarlijks curriculum
Elementen positieve gezondheid Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Dagelijks functioneren, Lichaamsfuncties
Verplichte literatuur; zelf aan te schaffen door de student.

Zie het jaarlijkse curriculum
De totale additionele kosten van de verplichte literatuur zijn voor rekening van de student en bedragen voor de totale opleiding ongeveer € 330

Leerjaar 1: € 115
Leerjaar 2: €   50
Leerjaar 3: € 165
Leerjaar 4: €      0

Aanbevolen literatuur

Zie curriculum

Visie, Missie en beroepssituatie

De opleiding psychosociale basiskennis beoogt verbetering van de kwaliteit van zorg die complementaire psychosociale hulpverleners bieden, zodat zij nog beter in staat zijn medische en psychosociale signalen op te merken die aanleiding kunnen geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener.
Een uitgebreide beschrijving hiervan is vastgelegd in de afzonderlijke lesplannen van de lesmodules.

Deskundigheidsbevordering

Een uitgebreide beschrijving hiervan is vastgelegd in de afzonderlijke lesplannen van de lesmodules.

HBO competenties

Zie de afzonderlijke lesplannen behorend bij de lesmodules.

Klik voor een overzicht van de HBO-competenties: https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf

Locatie Locatie
Doelgroep Psychosociaal therapeuten, Psychologen, Psychotherapeuten, (Kinder) coaches, (Huis)artsen, Verpleegkundigen of POH, Paramedici, Andere doelgroepen zoals: maatschappelijk werk, coaches b.v.
Leerdoelen per niveau

 

KENNEN - NIV. 1

Onthouden, herinneren, herkennen, benoemen

Korte beschrijving van kennen – niveau 1:

Kennis op doen over het complementaire veld en de gezondheidszorg in Nederland. Kennis over psycho-sociale en medische thema’s. Kennis van communicatiemethode en psychopathologie. Kennis van psychologie van de levensloop van de mens.

Geef aan hoe NIV.1 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

KENNEN - NIV. 2

Inzicht, begrijpen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 2

Begrip van psycho-sociale problematiek. Dwarsverbanden kunnen leggen. Weten wanneer doorverwijzing aangewezen is. Rapport kunnen maken in de communicatie en herkennen van non-verbale signalen en deze kunnen interpreteren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Geef aan hoe NIV.2 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

KUNNEN - NIV. 3

Toepassen

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 3

Rapport maken en verbreken, waarbij de eigen visie en mening geparkeerd kunnen worden. Toepassen van kennis en daarop kunnen aansluiten met de aanpak en therapeutische interventie.

Geef aan hoe NIV.3 getoetst wordt

Indruk van de docent op de module beheersing

KUNNEN - NIV. 4

Evalueren

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 4

Kunnen reflecteren op eigen handelen en vervolgens verbeteren waar nodig. Evalueren van therapeutische relatie en van interventies.

Geef aan hoe NIV.4 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

ZIJN - NIV. 5

Alchemistisch niveau (zijnsniveau)

 

Korte beschrijving van kennen – niveau 5

Op intuïtief niveau, gebaseerd op kennis en waarden in combinatie met eigen diepere weten vanuit het onderbewuste inzetten wat nodig is binnen het therapeutisch traject en keuzes maken met oog op vervolgbehandeling, eventueel doorverwijzing.

Geef aan hoe NIV.5 getoetst wordt

Praktijk/vaardigheid

 

HypenZo is aangesloten bij: