Toon Verberne Andine Dijkman

Hypenzo is aan het professionaliseren

Op een van de laatste zonnige dagen van september begeef ik mij richting Waalre voor een bezoek aan Hypenzo Opleidingen. Daar ontmoet ik Andine Dijkman, voorzitter van het bestuur en Toon Verberne, voorzitter van de onderwijscommissie.

In een mooi ingericht nieuw kantoorpand, met Carl Jung als zwijgende toeschouwer op de tafel, spreken we elkaar in een van hun prettige praktijkkamers. Jung – en ook Freud – heeft de psychologische wetenschap begin 1900 op de kaart gezet, qua wereldbeeld, filosofie en therapiebeeld en is dus een inspiratiebron. En daarnaast biedt de hypnotherapieopleiding zoals die wordt aangeboden nog veel meer dan alleen de kennis vanuit Jung en Freud.

De oorsprong

Op mijn vraag naar de oorsprong van de opleiding steekt Andine van wal. “Voorheen was dit instituut NVTH opleidingen, opgericht dertig jaar geleden door Erik Boumans en Jeanette Tonnemans. De opleiding groeide en had behoefte aan meer structuur in de organisatie, daardoor ben ik acht jaar geleden al meer hand- en spandiensten gaan verrichten.” De huidige setting is dus een gevolg van de koers zoals die toen werd ingezet? “Ja, we zijn begonnen met een nieuw bestuur, waarvan ik eerst vicevoorzitter was en vervolgens doorgroeide naar voorzitter. Met een aantal nieuwe bestuursleden erbij is er de afgelopen zes jaar heel hard gewerkt en veel veranderd, daardoor staat de hypnotherapieopleiding nu als een huis.” Toon vult daarop aan: “Professionalisering is hierin het sleutelwoord.”

Verbinding in de communicatie

Verder leer ik dat Hypenzo een stichting is, zij hebben dus geen winstoogmerk en doen veel pro deo werkzaamheden. Ze werken vanuit het hart en willen vooral graag veel goede therapeuten opleiden. Andine geeft aan: “Het bestuur beslist, maar ze doet dat altijd in nauw overleg met alle commissies. Om ieder jaar goed van start te gaan, wordt er begin oktober ieder jaar een docentendag georganiseerd met een gastdocent die een leuke bijdrage levert. Tijdens die dag worden de principes van Hypenzo nog even met elkaar gedeeld, zodat iedereen goed op elkaar is afgestemd in de werkwijze en alle neuzen dezelfde kant op staan.” Toon, in zijn rol als voorzitter van de onderwijscommissie, benadrukt nog een keer de professionaliseringsslag die Hypenzo heeft doorgevoerd. “Je vindt eenzelfde uitstraling terug in alle facetten van de organisatie, zowel in het pand als op de website, het lesmateriaal, maar ook alle andere communicatie uitingen. Het is een op elkaar afgestemd geheel met een degelijk en solide karakter.
Kleine groepen

De groep studenten bestaat uit maximaal 12 mensen per jaargang, omdat Hypenzo graag ruimte wil houden voor persoonlijke aandacht. Andine: “Tijdens de opleiding kunnen er altijd processen op gang komen, dan is een luisterend oor belangrijk. De opleiding bestaat niet alleen uit het leren van de stof, de kennis en de kunde, maar er wordt natuurlijk ook geoefend in de bedding eromheen wat bij het therapeutschap hoort. Zodoende voeren wij dit principe door in de begeleiding van onze studenten.” Welke achtergrond hebben de studenten en wat willen zij ermee doen na deze opleiding? Toon: “De vierjarige opleiding leidt studenten op tot hypnotherapeut, maar er zijn er ook die de opleiding volgen om de kennis te gebruiken in de huidige werkzaamheden, zoals artsen en politieagenten. Mensen schromen ook niet om van ver te komen, want de persoonlijke aandacht die wordt geboden is vaak doorslaggevend in het maken van de keuze, zoals de studenten zelf aangeven. Daarin schuilt de kracht van de opleiding.”

Diverse bijscholingen

Als je bij Hypenzo bent afgestudeerd ben je een lichaamsgericht hypnotherapeut. “Het lijf liegt namelijk nooit, daarin worden onze studenten getraind om dat te kunnen zien en om daar bij de ander mee in contact te komen”, geeft Andine aan. “We werken niet lijfelijk, maar kijken goed naar de lichaamssignalen. Er worden oefeningen ingezet vanuit de Bio-energetica alsook vanuit de Transactionele Analyse, om helder te maken dat het lijf niet liegt. Met lichaamsbeweging kun je heel veel bewustwording bij de cliënt teweegbrengen, dat is een heel mooie extra tool.” Op mijn vraag in hoeverre Andine betrokken is bij het opleiden zelf, geeft zij aan: “Ik verzorg de introductiedagen, de leertherapie en de praktijkdagen, daarnaast ben ik deelgenoot van iedere Whatsappgroep, zodat er direct ingesprongen kan worden op vragen als dat nodig is. Alle vakken worden gegeven in het weekend, zodoende kan ik altijd inspringen mocht er iets zijn, want ik ben dichtbij.”

Leefstijl en autisme

Zijn de bijscholingen ook onderdelen van de gehele opleiding? Andine: ”Veel wel, maar niet alle. EMDR bijvoorbeeld niet, omdat wij het belangrijk vinden dat er al een gedegen basis aanwezig is alvorens te werken met EMDR. Het vakkenpakket bevat onder andere TA, Hypnose, NLP, Jungiaanse therapie, Autisme en leefstijl. In Eindhoven is een autistisch centrum, van daaruit is een module geschreven over de verschillen in autisme. Niet alleen door kennis vanaf een papiertje, maar juist vanuit de praktijk. Hoe doet en denkt iemand met PDD NOS? En hoe doet en denkt iemand met Asperger? Daar zijn behoorlijke verschillen in en wij vinden het belangrijk deze kennis mee te geven.” Andine vervolgt nog: “De module leefstijl is gemaakt door iemand die veertig jaar werkervaring heeft met werk-, eet-, game-, drugs- en alcoholverslaving. Deze aspecten worden allemaal behandeld in de opleiding. Hoe kun je zien of dat wat iemand vertelt ook waar is? Of dat je dat met een korreltje zout moet nemen. Zo zijn er dus veel maatschappij gerelateerde problematieken die aan de orde komen in de opleiding.”
Accreditatie

Hoe is het gesteld met het aantal studenten in de leerjaren, is dat een groep die groot genoeg is? Andine: “Als nieuw bestuur zijn wij met vier studenten begonnen, dat was niet genoeg om alle docenten van te betalen. Wij hebben toen met elkaar geïnvesteerd in de opleiding en zijn onze huidige koers gaan varen. Langzaamaan hebben wij dit kunnen uitbouwen tot wat het nu is. Een gedegen opleiding met voldoende studenten in elke jaargang. Vaak starten we aan het begin met acht mensen, maar komen er altijd later nog wat bij. Wij maken instromen ook mogelijk door de gemiste lessen later in het jaar alsnog te geven door een docent extra in te huren. Uiteindelijk komen we dan toch vaak uit op de twaalf mensen per jaargang. Toon geeft aan: “Onlangs is Hypenzo geaccrediteerd door de KTNO (Stichting Kwaliteit en Natuurgerichte Opleidingen) en uiteindelijk willen we naar de NLQF (Het Nederlands Kwalificatieraamwerk), de overkoepelende accreditatie organisatie. Dus ook hier een professionaliseringsslag. Dat betekent dat er gekeken gaat worden hoe studenten worden begeleid, hoe vakken doorlopen worden, hoe de opleiding meetbaar gemaakt kan worden, hoe je kunt toetsen en daarbij moeten docenten voldoen aan hogere eisen.” Op mijn vraag of er overleg is met andere opleidingen over de inhoud en kwaliteit van een opleiding, geven beiden aan dat dit er nog niet is, maar als daar interesse naar is dan staan zij daar zeker positief tegenover.

Moderne en klassieke hypnotherapie

We vervolgen het gesprek met het verschil tussen de moderne en de klassieke hypnotherapie. Andine vertelt daarover: “Protocollen zijn mooi, maar zal nooit de hoofdmoot bij ons worden. Moderne hypnotherapie wordt ook hier gegeven, maar er wordt gedurende het traject altijd naar de diepere laag gezocht. Wij leiden onze studenten op tot therapeut, dat is een ander vak. Het gaat dan om het aanpakken van onderliggende trauma’s.” Ze geeft daarbij een voorbeeld: “Basisspanning, vanuit de TA, is een belangrijk uitgangspunt, je let dan op het lijf, de ademhaling gaat omhoog en je maakt dat erger, zodat er bewustwording op gang komt en wordt gevoeld hoe dat is. Daarna laat je de client zelf met een oplossing komen. Belangrijk is het gevoel en het ervaren in het geheel, dat maakt dat er iets verandert in het geheel.”

Goed beslagen ten ijs

Een student moet nog heel veel leren. Per jaar zijn er drie cliëntdagen, waarbij de student kan oefenen met cliënten die zij niet kennen. Dat is drie keer dezelfde cliënt in een jaar. De cliënt weet ook dat het studenten zijn. Afstuderen in het laatste jaar mag pas als er met een cliënt zes keer is gewerkt en de therapeut in opleiding daarvoor slaagt. Daarna mag de scriptie pas ingeleverd worden. En kan de therapeut bij afronding van het geheel zijn weg vinden in het voeren van een eigen praktijk. De onderwijscommissie geeft een goede draai aan de eisen die worden gesteld door de overheid en door de samenleving, door los van de inhoud te kijken naar het onderwijsprogramma zelf. Vanuit de commissie bepalen we waar een gedegen therapeut aan moet voldoen en daar stemmen wij het onderwijs op af. De bijscholing ‘Staan en opvallen’ is een bijscholing waarbij afgestudeerden worden begeleid in het opzetten van de praktijk, dus als daar behoefte aan is kan dat traject nog worden gestart om zo direct meer klanten aan te trekken. We sluiten af met een rondleiding door alle ruimtes, die er professioneel uitzien en voorzien zijn van de benodigde technische hulpmiddelen om goed onderwijs mogelijk te maken.

Dit interview verscheen in het vakblad Hypnotherapie nummer 3 • 2019 • jaargang 35

De pdf-versie van dit interview kun je hier downloaden.

Hypenzo is aangesloten bij:
Image
Image
Image