Scholingen in modules - Thema

Specialisatie Burnout

Specialisatie Burnout

Ben jij op zoek naar een opleiding waarmee je je specialiseert in de problematiek van burn-out? Geïnspireerd door de prachtige tekst van Konstantinos Kavafis nemen wij je mee op avontuur naar onbekende havens. 

Onze dieptepsychologische benadering kijkt verder dan alleen de buitenkant en biedt jou een holistisch perspectief op het genezingsproces. Met deze specialisatie kun jij de gids zijn voor jouw cliënten op hun tocht naar herstel en verbondenheid, zodat zij met vreugde en genot weer aan het roer kunnen staan van hun eigen leven!

“Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka
Wens dat de weg dan lang mag zijn
Vol avonturen, ervaringen.
Dat er veel zomermorgens mogen komen
Waarop je, met vreugde en genot
Zult binnenvaren in onbekende havens.”
Konstaninos Kavafis (1863-1933) dichter, Ithaca.

Welkom bij de zesdaagse specialisatie burn-out, gepresenteerd door HypenZo!

We leven in een bijzondere tijd, een tijd die zich vooral kenmerkt door een harde economische realiteit, met daarin het verlies van de menselijke maat. Efficiency, hoge werkdruk, geld verdienen, geslaagd zijn en maakbaarheid voeren de boventoon. In deze harde realiteit zijn stress en burn-out bijna alledaagse verschijnselen geworden. En we weten niet meer wat het betekent om echt te ontspannen.
Wat kunnen wij hulpverleners in deze betekenen en wat kan onze rol zijn in de zoektocht naar een nieuw evenwicht.

Scholing burn-out vanuit dieptepsychologisch oogpunt.
Deze scholing wordt gegevens vanuit een dieptepsychologische achtergrond. Dat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar er wat er aan de buitenkant kan worden gedaan met betrekking tot burn-out; het behandelen van de symptomen en iets veranderen in ons gedrag en omgeving. Maar dat we er vanuit gaan dat burn-out zijn wortels heeft in de onbalans tussen onze vrouwelijke en mannelijke energie. In andere woorden de balans tussen onze yin en yang.

Natuurlijk stellen we ons zelf op de hoogte van alle onderzoek en huidige ontwikkelingen met betrekking tot stress burn-out. Zowel individueel als ook maatschappelijk. Vanuit deze opvattingen en stand van zaken leggen we de relatie met onze eigen innerlijke balans.

Ieder mens bezit mannelijke en vrouwelijke energie. Bij de vrouw noemen we haar mannelijke energie haar animus en bij de man noemen we zijn vrouwelijke energie zijn anima. En het is aan iedere mens om in reine te komen met dat deel in ons. Echter dat deel is vooral sterk werkzaam in ons onbewuste. In deze training gaan we en bij ons zelf en bij andere ontdekken hoe belangrijk het is hier meer bewustwording op te creëren, dit te herkennen, erkennen en te integreren in je leven. Heel vaak ervaren we hiervoor de eerste aanwijzingen via ons lichaam. Het stelselmatig negeren hiervan is een belangrijke oorzaak van burn-out.

We starten de training met een algemene stand van zaken met betrekking tot burn-out. Zowel vanuit psychologisch-filosofisch oogpunt als vanuit de dieptepsychologie. Een algemene inleiding aansluitend bij de eigen kennis en ervaringen van de studenten. Dan volgen we de methodiek hoe om te gaan met burn-out bij cliënten. We werken in het behandelplan van de cliënt met een burn-out met de transformatiecurve. Thema’s als verlies van richting, weerstand, crisis, acceptatie en loslaten komen aan bod.

Startdatum 08-03-2024
Annuleren uiterlijk op 31-12-2099
Prijs per persoon € 995
Opleiding-ID 1011O7498
Scholings-ID 1011O7498_15122023
Lestijden 10:00 - 17:00
SBU klassikaal 36
Totale studiebelasting 40
Soort scholing Bij- of nascholing
Percentage theorie 40
Percentage praktijk 60
NBVH 36 punten
PSBK Onbekend
Aantal dagen 6
Dag 1 8 maart 2024
Dag 2 9 maart 2024
Dag 3 10 maart 2024
Dag 4 12 april 2024
Dag 5 13 april 2024
Dag 6 14 april 2024
Dagindeling/lesplan

Zie tabblad programma

Visie, Missie en beroepssituatie

We leven in een bijzondere tijd, een tijd die zich vooral kenmerkt door een harde economische realiteit, met daarin het verlies van de menselijke maat. Efficiency, hoge werkdruk, geld verdienen, geslaagd zijn en maakbaarheid voeren de boventoon. In deze harde realiteit zijn stress en burn-out bijna alledaagse verschijnselen geworden. En we weten niet meer wat het betekent om echt te ontspannen.
Wat kunnen wij hulpverleners in deze betekenen en wat kan onze rol zijn in de zoektocht naar een nieuw evenwicht.

Beschrijving van de lesstof

Net de nodige verduidelijking en verbreding van begrippen zal de cursus zich vooral richten op vergroten van de zelfkennis m.b.t. deze begrippen bij de hulpverlener en zich verbreden naar de hulpverlenersrelatie om die optimaal te benutten in het begeleidingsproces bij burn-out. Zodat zij vanuit eerst een zelf ervaren zelfonderzoek in staat is de cliënt te begeleiden in zijn zoektocht naar de onbalans in haar leven. Naast het leren en praktisch ervaren van interventies voor herstel van de burn-out zal er een grote nadruk liggen op het herkennen en analyseren van signalen van onbalans om stress in een vroeg stadium aan te pakken.

Deskundigheidsbevordering

De zorgverlener zal middels een verdiepende zelfreflectie en zelfonderzoek hoe zij zichzelf verhoudt tot signalen van stress en onbalans, extra competenties ontwikkelen in het begeleiden van cliënten met burn-out. Kennis over dit onderwerp zal zijn toegenomen evenals de mogelijkheid tot het inzetten van diverse tools voor herstel en preventie.

HBO competenties

De student doorziet persoonlijkheidsstructuren op een dieper en therapeutisch niveau

De student beheerst en gebruikt naast de al aangeleerde coachvaardigheden ook de verder gaande therapeutische vaardigheden

Locatie Locatie
Doelgroep Hypnotherapeuten (i.o)
Leerdoelen per niveau

KENNEN - NIV. 1
De student heeft kennis over wat stress is en hoe stress zich in het lichaam kan manifesteren. Kan voorbeelden van gezonde stress en van ongezonde stress benoemen. De student kent de huidige omschrijvingen/definities van burn-out en kan deze benoemen. De student herkent de verschijnselen die horen bij stress en burn-out. De student heeft zicht op de samenhang tussen lichaam en geest en het verschijnsel stress. De student heeft kennis over de relatie persoonlijkheidsfactoren en stress. De student heeft kennis van en herkent copingmechanismen. De student heeft kennis van belangrijke begrippen en opvattingen uit de dieptepsychologie.

KENNEN - NIV. 2
Inzicht, begrijpen
De student heeft inzicht in draagkracht en draaglast bij een cliënt. De student begrijpt en heeft inzicht in de relatie stress en persoonlijkheidsfactoren. De student heeft inzicht in de relatie stress en werk. De student begrijpt en heeft inzicht over invloed van grote live events en stress. De student heeft inzicht in burn-out vanuit dieptepsychologisch oogpunt.

KUNNEN - NIV. 3
Toepassen
De student kan kennis en inzicht van voorafgaande toepassen in haar therapeutische relatie met de cliënt. Kan samen met de cliënt vaststellen op en in welke mate de stress, burn-out zich bij de cliënt manifesteert. Kan dit laten zien door casuïstiek van een cliënt uit te werken in een behandelplan

KUNNEN - NIV. 4
Evalueren
De student heeft ten alle tijden zicht op haar eigen rol in relatie tot die van de cliënt en is in staat haar eigen werk kritisch te bezien en in overleg met andere professionals te bespreken.

ZIJN - NIV. 5
Alchemistisch niveau (zijnsniveau)
De student kan een therapeutisch relatie aangaan met haar cliënten en heeft voldoende kennis en zicht op de werking van deze relatie in haar behandelplan.

Klik op de naam of foto voor meer informatie over Hanneke van den Broek.

HypenZo is aangesloten bij: