Onze docenten

Maak kennis met de docenten die het onderwijs bij HypenZo verzorgen.

Erik Bouwmans

Erik Bouwmans is al meer dan 30 jaar in diverse functies betrokken bij HypenZo (en haar voorganger NVTH), onder meer als bestuurslid, voorzitter, docent en eindexaminator. De laatste jaren is hij voornamelijk actief als docent in met name het vak transactionale analyse. In de jaren ’70 en ’80 heeft hij gestudeerd aan de Sociale Academie te Eindhoven (maatschappelijk werk) en op de Katholieke Universiteit Tilburg (sociologie). Daarnaast heeft hij allerlei (ver)korte opleidingen en cursussen genoten rondom psychologie en hulpverlening. Hij werkt al meer dan 30 jaar als zelfstandig coach en therapeut en is ook werkzaam geweest in diverse vrijgevestigde psychotherapeutische praktijken..

xavier van den camp

Xavier van den Camp

Ik werkte aanvankelijk als leraar maatschappijleer en Nederlands. Sinds een crisis in mijn leven, in1977, ben ik d.m.v. theoriestudie en ervaringsleren, wisselend intensief, maar vooral breed, aan de slag gegaan met mijn persoonlijke ontwikkeling [diverse vormen van meditatie, emotioneel lichaamswerk, diverse massagevormen, zeer intensieve encountermarathons, intuïtieve- en spirituële vorming, innerlijke-kind-werk, rebirthing en holotropic breathing, reiki, voice dialogue, hyperventilatietherapie, onthypnotiseringstherapie en reïncarnatietherapie (spirituele regressietherapie)]. Daarnaast investeerde ik ruim in het begrijpen van de basis van de kwantumfysica, de epigenetica en holisme.

Ik studeerde in 1989 af als ReïncarnatieTherapeut bij de SRN en doceer nu (2020) vijftien jaar ReïncarnatieTherapie aan een beroepsopleiding voor therapeuten op HBO-niveau. Ik verzorg incidenteel bijscholing aan therapeuten van een beroepsvereniging. In mijn werken met reïncarnatietherapie sluit ik de zelf ervaren andere werkvormen, waar nodig, in. Ik ben lid van EARTh, de internationale vereniging van regressie- en reïncarnatietherapeuten.
Mijn interesse gaat vooral uit naar de integratie van therapie en spirituele groei.

Claudie van Ginneken

Claudie van Ginneken

Na een doctoraal in sociolinguïstiek aan de Radboud Universiteit maakte Claudie carrière binnen de onderwijskunde, waarbij zij vele docenten en trainers opleidde, lesmaterialen ontwikkelde en opleidingen opzette. Rond de eeuwwisseling legde zij zich toe op het helpen van medemensen door middel van therapie en coaching. Naast de 4-jarige post-HBO-opleiding Hypnotherapie volgde ze onder meer een NLP-opleiding en een opleiding tot Sociaal Panorama consulent. Vanuit haar expertise en jarenlange ervaring met cliënten ontwikkelde zij vervolgens de methode Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV®, waarin ze inmiddels ook anderen opleidt.

Als docent hypnotherapie, Eenzijdig Relaties Verbeteren en Sociaal Panorama is ze verbonden aan diverse opleidingen voor reguliere en complementaire hulpverleners. Haar expertise is erkend door onder meer de NBvH, het Register Beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), de LVPW en het Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Myriam Hellings

Myriam Hellings

k ben altijd geboeid geweest door de grote vragen van het leven en het omgaan met crisis en (ziele)pijn. Daarom heb ik vroeger gekozen voor het verpleegkundig vak. Later heb ik mijn aandacht verlegd naar beleid en management in de zorg, gericht op cliëntgerichtheid. Lang heb ik gedacht dat verandering mogelijk is als mensen zich maar bewust zouden zijn van wat ze doen en als ze maar voldoende motivatie zouden hebben. Maar de realiteit bleek anders. Ik ging op zoek naar de oorzaken en naar methoden die wel zouden werken en kwam uiteindelijk bij de dieptepsychologie van Carl Gustav Jung. Hier vond ik antwoorden die voor mij werken en waarmee ik anderen graag wil helpen.

Ik stuurde Analytische Therapie aan het Jungiaans Instituut en behaalde een Master of Science in de dieptepsychologie. Ik werk als therapeut en coach in mijn Nijmeegse praktijk Ithaka. Ithaka is een Grieks eiland en het thuisland van de mythologische held Odysseus. De thuiskomst van de held staat symbool voor ‘thuiskomen in jezelf’: je ware, natuurlijke zelf tot uitdrukking brengen, in verbondenheid met anderen.

ellen van der helm

Ellen van der Helm

Ellen van der Helm is opgeleid als fysiotherapeut (1993). Al snel verdiepte zij zich in de lichaamsgerichte psychotherapie en volgde de opleiding Neo-Hypnotherapie. Sinds 2002 is zij docent Medische Basiskennis. In haar lessen combineert zij theoretische lesstof op een dynamische wijze met het holistische denken en ervaren. Naast het docentschap geeft zij massagecursussen, individuele sessies en heeft ze zich gespecialiseerd in de pre- en postnatale zwangerschapsbegeleiding.

mari-janne van heusden

Mari-Janne van Heusden

Ik heb een praktijk in Eys, Zuid Limburg, met de naam ‘ Met Andere Ogen, bureau voor innerlijke reizen.

Ik ben opgeleid als gezins- en kindercoach, trainer, integraalcoach, systemisch werker ( familieopstellingen en meergenerationele traumaverwerking) en zet in mijn praktijk, al mijn kennis en ervaring in om de onderliggende, onbewuste motivatie (beperkende overtuiging, emotie, onverwerkt trauma, ziekte) voor de ander zichtbaar te maken. Eenmaal gezien, bewust geworden en gevoeld, kan de energie weer stromen en zal onder andere de vitaliteit, creativiteit en gevoel van vrijheid toenemen.

Monique van der Klooster

Monique van der Klooster

Monique van der Klooster is een erkende psycho-analytisch-hypnotherapeut. Monique heeft al meer dan 20 jaar ervaring in haar druk bezochte praktijk te Geldrop Zij is afgestudeerd aan de SUW te Nijmegen en behaalde daar haar HBO diploma psychoanalytisch- hypnotherapeut. Zij heeft ook parapsychologie gestudeerd vanwege haar grote interesse in het spirituele en vooral kinderen met HSP. Zij heeft haar PSBK en MBK behaald. Daarnaast werkt zij al 20 jaar met Voice Dialogue, wat zij haar specialisatie mag noemen. Monique heeft vanuit haar persoonlijke ervaring vele cursussen ontwikkeld, onder andere een cursus om de intake anders te doen dan andere. Zodat de mensen vol goede moed durven starten met de therapie. Als docent wordt zij geaccrediteerd voor haar cursussen en begeleidt zij je in je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Voor meer info: www.moniquevanderklooster.nl

tirza kruithof

Tirza Kruithof

Tirza heeft ervaring met individuele NLP coaching en teamcoaching, ze geeft (NLP) trainingen en workshops. Ze werkt graag in de rol van generalist. Ze is thuis in een grote diversiteit aan werkzaamheden en werk-gebieden. Netwerken, organiseren, plannen, coördineren en regelen zit in haar bloed, even als coachen en trainen. Ze luistert goed, stelt vragen en krijgt zo helder wat de behoeften zijn van degene die ze spreekt. Ze is een sensitieve observator, ziet wat er moet gebeuren, heeft ideeën, stelt doelen, pakt aan, zet door en rondt af. Ze vindt het heerlijk als haar dag anders loopt dan gepland. Ze is een optimist, coacht, motiveert en ondersteunt mensen inclusief haarzelf naar een zo goed mogelijk resultaat.”

Edwin Luijendijk

Edwin is ruim 15 jaar actief als (Team) trainer en Mental coach binnen ondernemingen en opleidingsinstituten. Hij leeft zijn passie voor bewustzijnsontwikkeling. Hij zet zijn enthousiasme en liefde voor bewustzijnsontwikkeling in als middel om mensen met elkaar te verbinden. Dit krijgt voornamelijk vorm binnen zijn ondernemingen: Training-NU en NLP-NU.

Naast zijn Master en Trainersopleiding NLP, volgde hij o.a. Mastertrainer, het Enneagram en een opleiding tot Transpersoonlijk Counselor (TCC). Daarnaast is hij als provider aangesloten bij Heartmath Benelux en beoefent hij naast Hartcoherentie tevens Breathfulness en Vipassana meditatie. Persoonlijke en Transpersoonlijke ontwikkeling houden Edwin dagelijks bezig. Het is zijn vak, zijn hobby en zijn favoriete gespreksonderwerp met vrienden. Hierdoor ervaart hij meer diepgang, puurheid en authenticiteit.

nicole van rijt ketelaar

Nicole van Rijt-Ketelaar

In 2017 ben ik gestart met mijn eigen praktijk in verlies- rouw- en stervensbegeleiding: ‘Meeleven Verliesbegeleiding’. Hier begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen na een verlieservaring of tijdens het stervensproces; dáár klopt mijn hart voor. Ik ga met mensen op zoek hoe ze ruimte kunnen maken voor gevoelens van verdriet, onzekerheid, pijn of angst, zodat ingrijpend verlies de ruimte en aandacht krijgt die het verdient. Mensen ondersteunen en begeleiden: het is een aangeboren passie. Na een verlieservaring op jonge leeftijd, voelde ik al de drang om van betekenis te zijn voor andere mensen die te maken krijgen met ziekte en verlies. Als oncologieverpleegkundige heb ik dat jarenlang mogen doen voor mensen met kanker en hun naasten. Daarna heb ik mijn ervaringen met veel plezier en toewijding overgedragen aan leerling-verzorgenden en –verpleegkundigen binnen de sector Zorg & Welzijn van een ROC. Ik geef lessen voor OCEAN Ambulancezorg Limburg-Noord BV. En ik heb als vrijwilliger gewerkt bij stichting de Regenboogboom. Hier mocht ik kinderen (en hun ouders) met een ziekte, trauma of handicap helpen zoeken naar hun eigen innerlijke kracht.

Na mijn opleidingen tot A-verpleegkundige en oncologieverpleegkundige, volgden leerwegen tot instructeur Zorg & Welzijn, life coach en kindercoach. Mijn specialisatie tot verlies- rouw- en stervensbegeleider heb ik afgerond op de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht.

Jacqueline Siksma

Jacqueline is na haar opleidingen Orthopedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht, vele jaren binnen het communicatievak werkzaam geweest zowel in de profit als non-profit sector. Daarnaast heeft ze meerdere jaren als trainer gewerkt en cursussen voor ouders, scholen en kinderdagverblijven gegeven op het gebied van opvoeding, educatie en communicatie. In 2011 rondde zij haar vierjarige opleiding Hypno-psychotherapie af. Zij heeft een eigen praktijk (Intermezzo) en is sinds 2013 secretaris van de NGVH, beroepsorganisatie voor Psychotherapie. Binnen HypenZo verzorgt zij sinds 2014 met veel plezier het vak Communicatieve en Therapeutische vaardigheden.

Josee van der Staak

Josée van der Staak

Josée van der Staak heeft een opleiding klassieke zang gehad en heeft haar leven lang gezongen als soliste. Pas na haar 50e is ze in aanraking gekomen met de therapeutische toepassingen van Tekentaal. Ze heeft de opleiding tot tekentaaldocent en tekentherapeut gedaan op de Kolam in Zutphen. En als zodanig is ze alweer 10 jaar werkzaam in haar eigen atelier en tekentherapiepraktijk. Sinds 2013 is Josée voorzitter van de beroepsvereniging Tekentaal.

Zij geeft lezingen over de tekentaal om duidelijk te maken dat het kunnen lezen van een tekening meerwaarde heeft naast het uitoefenen van een therapiepraktijk vanuit welke therapie dan ook. In 2016 schreef zij het boek “Ontdek de kracht van tekentaal”.

Het enthousiasme waarmee zij dit doet is aanstekelijk. Iedereen kan tekenen en elke therapeut kan het lezen van tekeningen leren.

Toon Verberne

Toon Verberne

Ik studeerde aan de lerarenopleiding en ronde die op 2e en 1e graad niveau af. Daarna rondde ik mijn universitaire studie Sociaal-Economische Geschiedenis met succes af. Aansluitend werkte ik vele jaren als docent, ondernemer en coach, steeds met grote interesse in psychische processen en (leer-) gedrag. De tweede rode draad, en tevens mijn passie, was, en is nog steeds, het begeleiden van mensen in hun persoonlijke veranderingsprocessen.

Mijn behoefte aan persoonlijke diepgang werd vervuld toen ik in aanraking kwam met het gedachtegoed van C.G. Jung en de daaruit voortgekomen therapievormen in de huidige tijd. Het bracht verrijking voor mijn persoonlijke leven en een nieuw gevoelde verdieping en bezieling in mijn werk. Daarmee bracht het afronden van de vijfjarige studie tot Analytisch Therapeut de juiste aanvulling voor mijn werk. Zo is mijn praktijk uitgebreid, aangevuld en verstevigd met Analytische Therapie.

Met dieptepsychologie als basis staat het individuatieproces in mijn werk centraal. Verdieping in mijn vak met doorgaande scholing en nieuwe ervaringen met cliënten is als een levensader voor mij als mens en voor mijn werk. Dezelfde passie beoog ik door te geven in de lessen en cursussen bij Hypenzo.

Elly Verhoeven

Elly Verhoeven is psychiater en psychotherapeut. Zij is opgeleid als arts, en heeft zich gespecialiseerd in de psychiatrie. Daarnaast heeft zij aanvullende opleidingen als gestalttherapeut, groepstherapeut en symbooldrama gevolgd. Bij HypenZo verzorgt Elly onder andere de vakken psychopathologie en symbooldrama. Naast haar werkzaamheden bij HypenZo houdt zij praktijk aan de zandberghoeve.

carla verkeste

Carla Verkeste

Na een carrière als wetenschapper in de geneeskunde, leidinggevende en bestuurder werd mij steeds duidelijker dat de kern van ons gedrag, ons onderbewustzijn, de basis vormt om het maximale uit ons zélf en datgene we uiteindelijk bereiken te halen.

Ik heb mij gespecialiseerd in de relatie tussen het onderbewustzijn en het effect hiervan op ons voelen en presteren, zowel in privé als in werksituaties.

Momenteel heb ik een eigen praktijk voor gedragsverandering en hypnotherapie in Weert (4SCENERGY). In mijn praktijk ondersteun ik particulieren én bedrijven om de zachte en harde kant van hun zelf en hun omgeving met elkaar in evenwicht te brengen. Een harmonische match tussen Passion (Drijfveer), People (Samenwerking), Planet (Omgeving) en Profit (Toegevoegde waarde), een evenwichtige balans tussen ziel en zakelijkheid.

harry vos

Harry Vos

Harry richt zich in zijn werk op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit en het herstel van relaties door verwerking, betekenisgeving en het (re)activeren van vitaliteit en persoonlijke kracht. Hij werkt vanuit het bewustzijn van de diversiteit van mensen en een open, gastvrije houding voor alles wat er aanklopt op de deur van de aandacht.

Tot 2010 werkte Harry in het bedrijfsleven in verschillende rollen als supportmedewerker, trainer en manager. Hij is co-auteur van de novelle Briljant samenwerken en het boek De helende kracht van je emoties. Binnen Avila coaching werkt hij als therapeut en levenscoach met o.a. Verbindend communiceren (geweldloze communicatie), Neuro Linguïstisch Programmeren, hypnose (Ericksoniaans en klassiek), conflict- en relatiebemiddeling, de Triskelmethode en mindfulness.

Maartje van Wijnhoven

Maartje van Wijnhoven

Na haar studies Farmacie, orthomoleculaire therapie en werkzaam te zijn geweest in het ziekenhuis in Venlo is Maartje in 2009 haar eigen praktijk voor natuurgeneeskunde in Roermond gestart . Daar kunnen mensen terecht voor diverse gezondheidsklachten en geeft zij ook adviezen over preventie, voeding en het gebruik van voedingssupplementen. Zij geeft tevens diverse bij- en nascholingen voor artsen en therapeuten.

Ria de Wit

Ria de Wit is sinds 1998 werkzaam in de verslavingszorg.De functies die zij daar vervuld heeft zijn verpleegkundige op een methadonpost, verpleegkundige bij de medische heroïne-unit, verpleegkundige/sociotherapeut bij het intra-muraal motivatiecentrum, verpleegkundige op een crisis- detox-diagnostiek afdeling. Naast verpleegkundige is Ria ook werkzaam geweest in de functie van ambulant woonbegeleidster en als verantwoordelijke behandelaar. Motiveren en mensen te leren te veranderen in de leefstijl is altijd een kerntaak geweest binnen mijn functies. Hiervoor geef ik o.a. de workshops motivatie en psycho-educatie. Bij HypenZo verzorgt Ria de module leefstijltraining.

Hypenzo

Blijf op de hoogte van ons aanbod en aanbiedingen.
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrieven!