Zicht op het onbewuste: symbooltaal en de tekens van de dierenriem

Krijg ook zicht op het onbewuste in deze driedaagse bijscholing.

Onze persoonlijkheid wordt voor meer dan 90% gevormd door het onbewuste. Het is voor de therapeut daarom belangrijk de symbooltaal van het onbewuste te herkennen. Niet alleen in symbolische uitingen als dromen, Tarotleggingen en tekeningen, maar ook in klachten, levensloop, gedrag en relaties van de cliënt. Een van de instrumenten waarmee de Jungiaanse therapeut werkt, is het Cosmologisch Organisatiemodel, van Harry Rump. De basis daarvan is de aloude symboliek van de twaalf tekens van de dierenriem. Met deze archetypische symboliek gaan we aan het werk tijdens deze bijscholing, om zo zicht op het onbewuste te krijgen.

De module begint met een introductie van de dieptepsychologie: de werking van het collectief onbewuste en het effect daarvan op wie we zijn en hoe we handelen. Ook komt hierin de polaire werking aan de orde, de dynamiek tussen bewust en onbewust, denken en voelen, ego en zelf, neurotisch en psychotisch, vechten en vluchten. Vervolgens gaan we dieper in op het symbolisch bewustzijn en het herkennen van de archetypische energiewerking. We gaan concreet aan de slag met eigen casuïstiek en oefenen met observatie, met een bepaalde manier van vraagstelling en met symbolisch kijken en luisteren: welke archetypische energieën zijn aan het werk? Wat is het ‘waartoe’ van de klachten, wat in het onbewuste wil gezien worden? Op basis van deze inzichten kom je tot een aanpak.