Structuur van de gezondheidszorg

Dat er een goed aanbod en goede organisatie van de zorg in Nederland aanwezig is lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. Er zijn veel ontwikkelingen die consequenties hebben voor medici, verpleegkundigen, paramedici en andere zorgprofessionals. Vanuit de kant van de overheid wordt benadrukt dat de efficiency in de zorg nog verder verhoogd moet worden. In dat kader wordt meer nadruk gelegd op het beter organiseren van een goed zorgaanbod in de buurt. Maar tegelijkertijd ondervinden zorgprofessionals dat optimalisering van de zorg en verhoging van efficiency niet altijd via standaard management tools kan verlopen en haar eigen dynamiek en cultuur kennen. Goede communicatie tussen verschillende hulpverlenende organisatie is van groot belang om de efficiëntie en de optimaliseren van zorg te verbeteren.

In voorbije jaren is duidelijk geworden dat zorg- en welzijnsvoorzieningen in toenemende mate met elkaar verweven zijn. Ketensamenwerking en integrale hulp-, zorg- en dienstverlening maken dat beroepsgroepen die oorspronkelijk autonoom opereerden in toenemende mate moeten samenwerken. De gedachte dat er voor de burger/cliënt één centrale ingang dient te zijn is de heersende geworden.

In deze module wordt getracht de student aan te zetten tot een verkenning van de structuur van de gezondheidszorg.