Psychopathologie

Voor de therapeut die zich bezig houdt met complementaire zorgverlening is het van belang dat hij voldoende kennis heeft van de hoofdlijnen van de psychopathologie. Dit is nodig om in staat te zijn te onderkennen welke klachten bij de psychiater thuishoren en welke personen hij binnen zijn eigen werkterrein in behandeling kan nemen of in samenwerking met de psychiater/andere hulpverlener. De module Psychopathologie richt zich aan de hand van uitgebreide casuïstiek op het herkennen en onderscheiden van normaal gedrag ten opzichte van abnormaal gedrag en de psychopathologische aandoeningen, zoals omschreven in de DSM V. Ook aan de verschillen tussen huidige en oude classificatiesystemen wordt aandacht besteed.