Innerlijk kind werk

Vanaf het moment van conceptie tot aan het +/- 21 levensjaar ontwikkelt de mens zich fysiek naar een uniek persoon. Onder andere genetische overerving, eigen ervaringen, cultuur en imprints bepalen hoe jij vandaag de dag naar jezelf en anderen kijkt. Waarden, overtuigingen, aangeleerde patronen en verdedigingsmechanismen zijn het filter waardoor we kijken en bepaald en beïnvloed onze interactie met de omgeving en anderen. Situaties in het heden kunnen onbewust een trigger worden naar ervaringen uit je jeugd en zonder dat je daar invloed op kan uitoefenen reageer je op een manier die toen werkte. Zo maken wij in ons volwassen leven nog steeds gebruik van verdedigingsmechanismen en patronen die nu niet altijd helpend, en vaak ook beperkend werken.
We kunnen pas op een volwassen manier met de ervaringen in het dagelijkse leven omgaan als wij nog aanwezige onverwerkte ervaringen uit onze jeugd vrij maken. Ons lichaam heeft al deze ervaringen opgeslagen, en wacht op jou om het kind dat je was uit die ervaring te ontmoeten.
De gestagneerde levenskracht die bij deze ontmoeting vrijkomt bezit een groot potentieel en wijsheid die vanaf dat moment niet tegen maar mee gaat werken.
In deze 2 dagen ga je aan de hand van de ontwikkelingsfasen en de kernverlangens die we in elk van die fasen ervaren, onderzoeken of en hoe deze verlangens in jouw leven zijn aangeboden en of en hoe jij deze in de tijd hebt kunnen ontvangen. Door middel van oefeningen krijg jij, als volwassene, de mogelijkheid om het kind in jou datgene te geven waar het in de eerste 21 jaar zo naar verlangde.