Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Methodisch werken als therapeut

OOLO Logo
Lesinformatie
Docent: Harry Vos
Niveau: Basis
Lesdagen: Een
Contacturen: 6
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep o.a.
Als therapeut wil je vanuit je praktijk of organisatie werken met cliënten binnen de wettelijke en professionele kaders. Dat betekent ook werken aan je professionaliteit en dat vraagt om een methodische aanpak en wijze van handelen. Methodisch handelen is te herkennen aan de volgende kenmerken: je handelen is doelgericht, systematisch, procesmatig en bewust.

Methodisch handelen draagt bij aan kwaliteit omdat:

  • Je beter vooruit kunt kijken, waardoor de kans op fouten afneemt
  • Je het proces inzichtelijk kunt maken voor anderen
  • Je jouw eigen handelen bespreekbaar kunt maken en kunt evalueren en op grond daarvan eventuele verbeteringen kunt aanbrengen
  • Je het proces overdraagbaar aan anderen kunt maken
  • Het bijdraagt aan efficiënt en effectief werken.

Vanuit de algemene principes van methodisch handelen zoomen we in op methodisch handelen voor jou als therapeut. Met praktische uitleg, voorbeelden en oefeningen vergroot je je kennis en vaardigheden om methodisch te kunnen handelen in je dagelijkse praktijk.

 Pin It
Hypenzo is aangesloten bij:
Image
Image
Image