Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Erik Willems
Type opleiding: Tweedaagse
Niveau: Basis
Lestijden@: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 12

Ken jij iemand in je omgeving die een verslaving heeft? Die kans is heel groot, want in Nederland kampen meer dan 1,7 miljoen mensen met een vorm van verslaving. En daar wordt een aantal gedragsverslavingen nog niet eens bij gerekend.

 • Tweedaagse cursus: 29 en 30 september 2022
 • Kosten: € 290,-
 • Inschrijven? klik HIER

Wat kan hypnose en hypnotherapie betekenen in het proces van herstellen van een verslaving? Daar gaat deze
tweedaagse workshop over.


Verslavingsdeskundige Dr. Kevin McCauley zegt dat als Dr. Evil (uit de Austin Powers films) een ziekte
zou kunnen bedenken, verslaving waarschijnlijk zijn meest briljante idee zou zijn. ‘Er is namelijk geen
enkele ziekte die zo verwarrend, naar en moeilijk te begrijpen is als verslaving’. Hij heeft gelijk, want
waarom doet iemand iets wat zoveel narigheid met zich meebrengt? Mensen verliezen hun gezondheid,
hun geld, hun eigenwaarde en het zorgt voor isolatie en eenzaamheid. Het is niet voor te stellen dat
iemand hiermee blijft doorgaan, ondanks de consequenties, dus waarom?

Waarom raakt iemand verslaafd?

Dat lijkt een simpele vraag, maar helaas is het antwoord minder simpel, want verschillende deskundigen
geven heel verschillende antwoorden op die vraag. Er zijn mensen die verslaving zien als een chronische
hersenziekte waarbij genetische aanleg bij betrokken is. Er zijn ook mensen die het zien als moreel falen
en zwakte (niet in de laatste plaats vindt de verslaafde dat zelf vaak). Weer anderen zien het als een
leerproces wat uit de hand is gelopen. En er zijn mensen die verslaving zien als een reactie op
onderliggend lijden en onverwerkt trauma. Al die verschillende visies laten zien hoe complex een
verslaving is, of zoals psychiater Els Noorlander zegt "Verslaving is een raadselachtig fenomeen. Er is
niemand in de hele wereld die het echt begrijpt."
Keith Richards, de gitarist van de Rolling Stones, iemand die zo ongelofelijk veel drugs heeft gebruikt dat
het een wonder mag heten dat hij nog leeft, schrijft in zijn biografie: ‘De heroïne was allemaal een
zoektocht naar vergeten’. De verslaafde wil iets vergeten, iets niet voelen, de pijn verzachten, zijn hoofd
even stilzetten.

Arts en verslavingsdeskundige Gabor Maté zegt: 'Je moet niet kijken wat er mis is met een verslaving, maar wat er goed aan is'. Met andere woorden: wat krijgt iemand uit de verslaving wat hij niet heeft. Hij ziet verslaving als een coping mechanisme, een manier om om te gaan met pijnlijke jeugdervaringen.


Hypnotherapie en verslaving

Hoe kan hypnotherapie een rol spelen in het behandelen van verslaving? Een verslaving is geen logisch
of rationeel probleem, want als dat zo zou zijn dan zou iemand gewoon kunnen besluiten om te stoppen.
Het is ook geen onwil, of een gebrek aan intelligentie. Het is alsof de verslaving een deel buiten je
bewuste wil om is, een deel wat sterker is dan jij. Daarom ervaart iemand met een verslaving ook vaak
zo'n sterk conflict in zichzelf, hij wil niet, maar doet het keer op keer toch. Dit ondermijnt het gevoel van
eigenwaarde keer op keer, waardoor iemand opnieuw naar de verslaving grijpt.

Het is pijnlijk om te zien dat de problemen van de verslaafde erger worden door de manier
waarop hij ze probeert op te lossen

Hypnotherapie is juist effectief om contact te maken met die delen die buiten ons bewuste vallen, zoals
het 'verslavingsdeel'. Daarnaast is het behandelen van grote of kleine trauma's uit de jeugd een zeer
belangrijk onderdeel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 90% van de mensen met een verslaving
zogenaamde Adverse Childhood Experiences hebben, schadelijke ervaringen in de jeugd. Dat wil niet
altijd zeggen dat iedereen heel heftige trauma's heeft meegemaakt, ook een gevoel van 'jezelf niet
kunnen zijn' in je jeugd, of een gebrek aan veiligheid, pesten, of afwijzing door ouders of leeftijdsgenoten
kunnen een enorme impact hebben en ten grondslag liggen aan verslaving.
Hypnotherapie is een zeer mooie en effectieve methode om die delen te onderzoeken en te
transformeren, die normaal gesproken niet behandeld worden met bijvoorbeeld cognitieve
gedragstherapie, medicatie of een 12-stappen programma.

Wat aan bod komt:

 • Wat is verslaving
 • Hoe ontstaat een verslaving
 • Bestaat er zoiets als verslavingsgevoeligheid en wat is dat
 • Zijn er verschillen in verslaving of komen ze allemaal op hetzelfde neer
 • Wat doet een verslaving met de hersenen
 • Wat zijn beschermende factoren om verslaving te voorkomen
 • Minnesotamodel en de 12 stappen
 • Verschillende behandelmethoden vanuit de hypnotherapie, ACT en NLP
 • De drie cirkels
 • Wat is de rol van hypnotherapie bij herstel
 • Het belang van psycho-educatie bij verslaving
 • De rol van schaamte en schuld bij verslavingen en herstel
 • Het belang en de rol van zelfhulpgroepen zoals AA of NA
 • Wat te doen bij terugval
 • Aanbevolen literatuur

Meer informatie op: https://www.hypnoworks.nl/workshops/werken-met-verslavingen

Hypenzo is aangesloten bij:
Image
Image
Image