Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Structuur van de Gezondheidszorg: een verkenning

Structuur van de Gezondheidszorg

Lesinformatie

Docent: Maryanne Schloösser
Niveau: Basis
Lesdagen: Een
Kosten: € 125,-
Contacturen: 6
Studiebelasting: 10
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 6
EC (CPION): 1,6 ECT

Doelgroep

Waarom deze module Structuur van de Gezondheidszorg? Dat er een goed aanbod en goede organisatie van de zorg in Nederland aanwezig is lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet.

Er zijn veel ontwikkelingen die consequenties hebben voor zowel cliënten als voor zorgverleners, waaronder hypnotherapeuten. Omdat de gezondheidszorg een samenspel is tussen de cliënt en verschillende zorgverleners is het belangrijk dat je bij zowel  somatische als de psychische klachten goed weet welke routes bij verschillende klachten en zorgzwaartes bewandeld kunnen/moeten worden en wat daar allemaal bij kom kijken.

Een goede onderlinge afstemming en communicatie is hierbij natuurlijk van essentieel belang. Wat betekent dit allemaal voor jou als hypnotherapeut? Wat vraagt het van je en hoe kun je je cliënt hier ook in voorlichten? Dat komt allemaal aan de orde in deze module

Structuur van de Gezondheidszorg geeft de student aanzet tot een verkenning

Hypnotherapie is een lichaamsgerichte therapie en zo is ook deze module ingericht. We gaan werken met een cliënt die aan de hand van zijn klachten het medische circuit in gaat. Wat gaat de cliënt allemaal ervaren wanneer de klachten steeds maar erger worden? Een verkenning voor jou als therapeut rondom communicatie, wet- en regelgeving, finanieringsstromen, authorisaties etc. Een inspirerende zoektocht!

Kernbegrippen:

 1. zorg
 2. gezondheid
 3. gezondheidszorg
 4. regulier
 5. complementaire
 6. vrijwillig kader
 7. gedwongen kader

Wil je meer informatie over de module Structuur van de gezondheidszorg? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Structuur van de gezondheidszorg.

Pin It

 

 1. De student heeft zicht op de structuur van de gezondheidszorg (Somatisch en psychisch) en weet hoe de financieringsstromen hier in lopen, hoe de onderlinge verhoudigen hierin liggen
 2. De student kent de eigen (on)mogelijkheden in het zorgveld
 3. De student heeft kennis over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het zorgveld en de eigen rol hier in
 4. De student kent de sociale kaart van de samenwerkende organisaties 
 5. De student is op basis daarvan in staat samen met de cliënt een keuze te kunnen maken voor mogelijke doorverwijzing.
Hypenzo is aangesloten bij:
Image
Image
Image