Docent: Ellen van der Helm
Type opleiding: Vijfdaagse
Contacturen: 27
Niveau: Basis
Lestijden@: 10:00 - 17:00 uur
Kosten: € 570,-
Studiebelasting: 168
NBVH. studiepunten: 24 PsBK
EC (CPION): 4,4 ECT

In het werkveld van de psychosociale hulpverlener wordt steeds duidelijker dat een minimale medische basiskennis onmisbaar is. Kennis over gezondheid en ziekten is zinvol voor de psychosociale hulpverlener omdat een gemeenschappelijke kennisachtergrond en terminologie de communicatie en samenwerking met de reguliere hulpverlener bevorderd. Tevens is een algemeen begrip van klachten en ziekteverschijnselen ook voor de psychosociale hulpverlener relevant in het contact met cliënten. Hiermee maak je kennis in de module Medische basiskennis.

Module medische basiskennisals onderdeel van de opleiding Psycosociale basiskennis

Deze module Medische basiskennis is onderdeel van de opleiding PSBK (psychosociale basiskennis) voor hulpverleners in de psychosociale sector. Hier komen alle PLATO-eindtermen bijeen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in zowel het functioneren van het gezonde lichaam als ook de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan belangrijke ziekten. Naast talrijke basisbegrippen van de geneeskunde komen in de module medische basiskennis ook diagnostiek, anatomie en pathologie van een aantal relevante lichaamsstelsel aan de orde. Het doel van deze module is een overzicht te geven over gezondheid en ziekte van de belangrijkste orgaanstelsels. Binnen de eindtermen van de module medische basiskennis blijft de leerstof beperkt tot hoofdzaken die noodzakelijk zijn om de fysiologische en pathologische mechanismen te begrijpen.

Daarnaast besteedt deze module medische basiskennis aandacht aan de algemene farmacologie en komen de belangrijkste psychofarmaca en de werking daarvan aan bod.

Wil je meer informatie over de module Medische basiskennis? Neem dan contact op via het contactformulier.

Hypenzo is aangesloten bij:
Image
Image
Image