Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre
Programma:

10.00-10.20

Kennismaking, terugblik eerste dag, programma vandaag, belang van ademhaling. Vragen of mensen die lichamelijke klachten hebben dat in de pauze willen melden (voorzorg).

10.20-10.35

Ademhalingsoefening: eigen ademhaling onderzoeken: hoe vaak haal je adem? Waar gaat de ademhaling naartoe? Wat voel je?

Gezamenlijk bespreken

10.35-11.35

Hoe werkt de ademhaling?

Biochemisch (zuurstof, kooldioxide, stikstofmonoxide), biomechanisch (ademhalingsspieren), psychisch. Neus vs mondademhaling.

Ideale ademhaling. Welke problemen levert disfunctioneel ademen mogelijk op. Wat levert functioneel ademen op.

Sympathicus vs parasympathicus. Hoe kan je met je ademhaling je parasympaticus stimuleren+oefeningen met clienten.

Inclusief korte pauze

11.35-11.50

Ademhalingsoefening eigen adem: wat gebeurt er als je je ademhaling beinvloedt? Waar gaat de ademhaling nu naartoe? Wat voel je? Hoe vaak haal je adem?

11.50-12.30

De drie ademhalingsgebieden: lage buik, middenrif, borst

Wat zie je bij je client als je kijkt naar de drie ademhalingsgebieden? Welke emoties zie je mogelijk terug.

12.30-12.45

Proefpersoon met actieve ademhaling: wat zie je bij de proefpersoon

12.45-13.45

Pauze

13.45-14.00

Ronde 1: in drietallen oefenen: wat kan je herleiden uit de ademhaling

14.00-14.15

Ronde 2: in drietallen oefenen: wat kan je herleiden uit de ademhaling

14.15-14.30

Ronde 3: in drietallen oefenen: wat kan je herleiden uit de ademhaling

14.30-14.45

Gezamenlijk napraten

14.45-15.15

Verbonden ademhaling: wat kan je ermee?

15.15-15.30

Demo NLP voorgesprek+verbonden ademhaling

15.30-15.45

Korte pauze+uitloop

15.45-16.15

Ronde 1: 10 minuten clientgesprek (NLP), 15 minuten verbonden ademhaling en 5 minuten met elkaar napraten

16.15-16.45

Ronde 1: 10 minuten clientgesprek (NLP), 15 minuten verbonden ademhaling en 5 minuten met elkaar napraten

16.45-17.00

Samenvatten dag, nabespreken, vragen, tips en tops

Doel en resultaat:
 • Bewust worden van je eigen ademhaling.
 • Weten wat functioneel ademen is en wat disfunctioneel ademen is en hoe het je kan beinvloeden.
 • Weten wat een neusademhaling oplevert tov een mondademhaling.
 • Herkennen van functioneel/disfunctioneel ademen bij anderen.
 • Inzicht krijgen in de wijze waarop de ademhaling werkt.
 • De drie verschillende ademhalingsniveaus kunnen benoemen en de werking ervan.
 • De drie belangrijkste ademhalingsgebieden kunnen bieden en wat ze representeren.
 • Weten op welke wijze je invloed kan uitoefenen op ademhaling en op de (para)sympathicus.
 • Voor de ademhaling als tool verschillende oefeningen kennen: beïnvloeden ademhaling 5-7-8, verbonden ademhaling, box breathing.
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Desiree Bastin
Lesdagen: 1
Contacturen: 6
Niveau: Basis

Tekst volgt nog

Werkvormen en activiteiten:

Vorm: discussiegroepjes en plenaire uitwisselingen.

Uitwisseling over persoonlijke processen i.h.k.v. de toekomstige beroepsuitoefening.
Wat heb je nodig?

Programma:

Dag 1 – 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00

Na de eerste kennismaking:

 • Uitleg over de training.
 • Om vooraf over na te denken – rondvraag:
 • Wat leeft er in je over het onderwerp “seksueel geweld en trauma”?
 • Wat verwacht je van dit opleidingsonderdeel?
 • Studie van de begrippen seksualiteit, seks, geaardheid, veiligheid, seksueel geweld, de zin van therapie.

Vorm:

 • discussiegroepjes en plenaire uitwisselingen.
 • Uitwisseling over persoonlijke processen i.h.k.v. de toekomstige beroepsuitoefening.

Wat heb je nodig?
1
Wat we verstaan onder seksualiteit en seks, gaan we begrijpen als we hierover vrij kunnen praten en de dingen bij hun naam noemen, zodat er geen misverstanden zijn.
Dit is een voorwaarde voor dit therapeutische werk.
Iets over de veilige Δ en de “Onschuldige-Nieuwsgierige-Opwinding” ontwikkeling → de weg naar de kracht van de eigen veilige basis als seksueel wezen. En daardoor tevens de basis voor vertrouwen in het zelf.
Wat anderen erover melden:
Van Dale: niets specifiek Woorden.org: handelingen waarbij je geslachtsorgaan een rol speelt en waarvan je lichamelijk opgewonden raakt.
Zie onder Kennisbronnen: Seksualiteit
Rondvraag en discussie
Lunchpauze

Dag 1 – middagprogramma
2
Bekende voorbeelden van seksueel geweld en trauma:
Marc Dutroux Tussen januari 1985 en december 1985 ontvoerde en verkrachtte Marc Dutroux minstens vijf meisjes. Hij werd in 1996 opgepakt voor de ontvoering en verkrachting van zes meisjes, van wie slechts twee overleefden.
Oudejaarsavond 2015 Aanrandingen bij het station van Keulen. Groepen jonge mannen vergrepen zich aan feestende vrouwen. Zij werden betast, beroofd en mishandeld. Ook mannen werden het slachtoffer van de mishandelingen. Ruim achthonderd deden aangifte; 381 gevallen gingen om seksueel getinte misdrijven.
Oktober 2017 Na beschuldigingen van seksueel misbruik die teruggingen tot de late jaren 1970, werd Weinstein ontslagen uit zijn bedrijf. Meer dan 80 vrouwen hadden op 31 oktober beschuldigingen geuit tegen Weinstein. De beschuldigingen leidden tot de #MeToo sociale mediacampagne en vele beschuldigingen van seksueel misbruik tegen machtige mannen over de hele wereld; dit fenomeen wordt het "Weinstein-effect" genoemd.
Discussie, meningsvorming en vragen over daderschap en slachtofferschap.
3
Wat wordt verstaan onder seksueel geweld?
Wat anderen erover melden:
Van Dale:
a: Seksueel geweld m.n. tegen vrouwen en meisjes, aanranding, verkrachting, mishandeling
i.v.m. seksueel verkeer, ongewenste intimiteiten.
b: Met kracht van geest zich tot iets dwingen – zich beheersen, zijn driften beteugelen*.
zie bij Kennisbronnen.
Mijn voorlopige definitie:
Op welke manier dan ook; zonder overeenstemming, seksueel contact met een ander hebben.
Benoem wat in je opkomt uit ervaringen, verhalen van anderen, studies etc..
4
Bekende bronnen van geweld:
Alcohol en drugs, Ander trauma, Gebrek aan tolerantie, Geld en macht, Genderontkenning door zelf of anderen, Jaloezie, Psychische gesteldheid, Onvermogen, Oordeel, Gedwongen ingehouden seksuele drift * zie 3b, Verachting, Oorlog, Vorig leven ( zie 6d).
Bij seksueel geweld denken we al snel aan aanranding, verkrachting, misbruik etc. .
Er is sprake van direct, duidelijk, actief seksueel geweld.
Je bent er over het algemeen bewust bij betrokken. De impact is direct en ernstig en laat zowel fysiek als psychisch flinke sporen na.
Meestal staat de gebeurtenis je later nog helder voor de geest.
Misbruik van zeer jonge kinderen.
Lees de vier publicaties nr 4 over kindermisbruik etc. .
Hier volgt een korte casusbespreking.
Regelmatig is seksueel geweld echter ook indirect en daardoor onduidelijk.
Dat shotje of pilletje bleek iets anders dan je dacht en je miste daardoor dát deel van de tijd, waarin je werd aangerand of verkracht. De dader bleef onbekend.
Dan komen de gevoelens, vragen, schrik, het zelfverwijt en het trauma later.
Doen van aangifte en een noodzakelijk medisch onderzoek zijn in het eerste geval mogelijk nog zinvol. Vaak wordt daar echter vanaf gezien uit angst, onzekerheid en/of door de impact van de gebeurtenis of gebrek aan steun uit de directe omgeving. Angst voor de dader, voor het openbaar maken en reacties van anderen (familie, vrienden etc.) spelen daarin ook een rol.
We kennen echter ook vormen van verborgen en sluipend seksueel geweld:
a
Verleiding door valse beloften over een relatie; na een kortere of langere periode van seks sta je met lege handen.
In therapie wordt dat vaak benoemd als “altijd voor de verkeerde mannen vallen”; met zelfafwijzing en herhaling, etc. als trauma.
b
Door één van de partners onuitgesproken, aan de ander opgelegde seksuele onthouding in een al durende relatie (sluipend proces) als een vorm van misbruik van macht als geweldsmiddel. Mogelijk met het doel om het eigen seksuele onvermogen, én het onvermogen om dit te bespreken, te verbergen of om sporadisch (gewelddadige) seks af te dwingen.
c
Seks als goedmaker; manipulatie d.m.v. tekenen van nabijheid; b.v. voortkomend uit een narcistische karakterstructuur (de behoefte om bewonderd te worden).
d
Straatintimidatie, Werkplekintimidatie, Genderintimidatie.
e
Seksuele uitbuiting (Daders – CKM rapport, onder 2.2 en 5.6 over de slachtoffers).
Vraag: wat zouden klacht en doel in therapie kunnen zijn; onder a, b, c, d en e?
Bespreek dat in kleine groepjes en breng plenair in.
Zie bij kennisbronnen; vooraf te lezen ter oriëntatie.
5
Bekend zijn met de inhoud van de diverse vormen van seksuele geaardheid.
H hetero, L lesbisch, H homo, B biseksueel, T transgender, A aseksueel, I intersekse, Q queer,
P panseksueel, C cisgender: Zie bij Kennisbronnen
Beleving van geaardheid: de ontkenning, het kiezen van een andere (doodlopende) weg, het uiteindelijke toegeven aan en erkennen van de werkelijke gevoelswereld en het oplossen van het trauma van de aanvankelijke “verkeerde” keuze.
Betekent: bewustzijn en acceptatie van de geaardheid stimuleren en helpen vorm te geven.
Begrijpen hoe trauma kan ontstaan uit ontkenning van geaardheid; zie *3b.
Huiswerk: lezen de aparte pdf publicaties en de internetpublicaties, genoemd op de laatste pagina, onder Kennisbronnen.
Vragen en discussie over het ochtenddeel.
Hoe zit je er bij en wat heb je nodig om verder te kunnen?
Einde dag 1


Dag 2 – ochtend
Hoe zit je er bij?
Vragen n.a.v. eerste dag
6
Wat we hier verstaan onder trauma:
Alle invloeden uit elke gewelddadige seksuele ervaring, die de cliënt weerhoudt van een gezond, evenwichtig, stabiel (seksueel) leven, zowel in als buiten een relatie.
6a
Trauma kan zich o.a. uiten als:
storing in relationele zin (i.c.m. hechtingsproblematiek);
storing in vertrouwen, zowel binnen als buiten de intieme relatie;
storing in seksueel functioneren; vb.: door verwarring t.g.v. “ervaren van opwinding” tijdens aanranding of verkrachting – nat worden / erectie krijgen. Gaat gepaard met schaamte, zelfverwijt en eigen schuld inprenting – publicatie 6a 6c “Misbruikt en toch orgasme”;
storing in vruchtbaarheid - zie “6a Seksueel misbruik en onvruchtbaarheid”;
storing in genderbeleving (vb.: twijfel over, of afwijzing van eigen geaardheid); schaamte en “eigen schuld”;
storing in ontwikkeling en behalen van levensidealen of -doelen (casus “Erkenning” en het bijzondere beroep op de therapeut);
Stress of Burn-out (waarvan de oorzaak wordt gelegd bij het werk);
Casusbespreking
6b
Het trauma her-kennen – casusbespreking.
Wat de cliënt vertelt; wat de cliënt niet vertelt (klachtenbeeld), klachten van seksuele aard (gebrek, fysiek), lichaamstaal, systemische informatie, automutilatie, verslaving (drank, tabak, drugs, gokken, etc.), relationele historie en problemen, therapiehistorie, . . . . .
6c Casusbespreking
Herkennen van trauma, verborgen achter andere klachten; psychosomatisch, psychisch, emotioneel.
Opzet van een behandelplan: bespreekbaarheid, behoeften, onderzoek naar mogelijk meer, letten op energie en emoties (bang, boos, blij en bedroefd), evt. masker, wat is eerst nodig, volgen en leiden, alert blijven op mogelijkheid tot directe interventie, . . . . .
Zie de lijst van seksuele problemen onder Kennisbronnen “Seksualiteit”.
Met welke klacht komt de cliënt binnen?
Voorbeeld: erectieproblemen en vaginale klachten.
Trauma: als slachtoffer van misbruik nat worden of erectie krijgen en verwarring over opgewonden raken. Publicatie 6a 6c “Misbruikt en toch orgasme”.
6d
Trauma zonder “vijandige” gebeurtenis (zonder geweld - in dit leven).
We bespreken drie voorbeelden:
Een casus (L)
Een obsessor met een overtuiging uit een vorig leven.
Overgedragen energie uit de familielijn: voorouderregressie en systeem.
6e
We onderzoek andere bronnen voor trauma:
Onbeheerste opwinding en lust als veroorzaak van inprenting bij kind; on- veilige Δ i.v.m. seksuele energie van V.
Erectieontkenning naar zoontje door afwijzende M.
Ongewenste intimiteiten.
Opvattingen en ideeën van de jeugd over seks.
Slutshaming en dickpics; over terminologie, inhoud en bedoeling.
Inpalming door Loverboys met verschuiving naar afgedwongen prostitutie.
Geweld achter de voordeur (meldplicht voor therapeuten).
Verkrachting in en buiten de relatie.
Incest (als misbruik).
On-bewust verkeerde voorbeeld in de gezinssituatie.
Bewust verkeerde voorbeeld (stoer doen – mee doen).
Eigen ontkenning van geaardheid (mede t.g.v. . . . ).
Afwijzing, mishandeling, uitstoting vanwege (vermeende) andere geaardheid.
MACHT en GELD (alles is te koop).
Cultuur (Vrouw is ondergeschikt);
Vb.: in China was het tot 1997 toegestaan om een vrouw te verkopen.
Religie;
Vb.: de eis van grote gezinnen; man is baas: verplichte seks; geen seks (voor het huwelijk);
wel / geen voorbehoedsmiddelen; wel / geen abortus; wel / geen juiste voorlichting / celibaat.
6f
Traumaverschuiving: het seksuele trauma wordt overschaduwd of verdrongen door een andere gebeurtenis en / of ontwikkeling → ontstaan van psychosomatische klacht.
Uiterlijke verschijningsvormen van trauma:
Ontstekingspijnen
Eczeem
Starheid in aangezichts- en kaakspieren
Stramheid (m.n. in het bekkengebied)
Stress tot aan burn-out
Automutilatie (als onderdeel van psychische problematiek met klacht over problemen met seks, voelen, toelaten etc.. Zie bij Kennisbronnen.
Zijn er vragen?
Lunchpauze
Dag 2 – middag
7 Coping; hoe behulpzaam is dat?
Hoe bouwt een trauma op en waardoor verliest de cliënt de verbinding met de gebeurtenis, met zichzelf en/of met de oorspronkelijke oorzaak?
Coping is een combinatie van rationele en emotionele reacties op een ingrijpende
gebeurtenis of een probleem en de gedragingen of overtuigingen die daaruit voortvloeien.
Soms is het behulpzaam, voor kortere of langere duur.
Om dat beter te begrijpen lezen we in eigen tijd: zie 7 onder kennisbronnen.
En voorbeelden uit de praktijk.
8
Het leren begrijpen van en omgaan met weerstanden in proces t.g.v. emoties;
(de klant kwam “toch” uit zichzelf, dus . . ?)
Cliënt heeft behoefte om: gezien, gehoord etc. te zijn, wellicht voor het eerst.
Het belang van empathie.
9
Begrijpen van eigen reactie, het evt. opkomen van (tegen-) overdracht en de bron daarvan.
Inbrengen van dat eigen stuk t.b.v. plan van aanpak.
10
Situaties waarin je twijfelt aan wat cliënt je vertelt.
Motiveer en leg uit: hoe verder.
We werken dit daarna uit a.d.h.v. de casus “Parkmoord”.
11
Discussie:
Wat komt er bij je op uit eigen ervaringen of uit je omgeving?
Hoe gingen jij, en jouw omgeving, daar mee om?
12
Discussie:
Hoe dragen evenwichtige, veilige seksuele bewustwording en opvoeding bij aan het voorkomen van trauma in dit kader?
Een rol voor V/M i.v.m. basisveiligheid?
13
Hoe leer je grenzen stellen?
En, is angst voor afwijzing, verlies, bespotting etc. terecht?
Bedenk en motiveer interventies.
14
Tijd voor Discussie:
Ethiek, intuïtie, meditatie en spiritualiteit in je praktijk.
In je hart voel je dat! Reageer van daaruit.
Dit gaat voorbij aan de behoefte om goed te willen doen; te willen helpen, angst om fouten te maken etc. .
Respecteer je natuurlijke grenzen: kun je het aan, je er mee verbinden, er zijn voor de cliënt, uit de tegenoverdracht blijven, je eigen thema in beheer houden om later elders uit te werken, eerlijk genoeg zijn als je het niet kan en de cliënt doorverwijzen, eerlijkheid met jezelf opbrengen?
Welke vragen staan er op je intakeformulier?
15
Hulpmiddelen in de praktijk t.b.v. het proces:
Inrichting praktijkruimte, jijzelf, water, zakdoekjes, spuugbak, handdoek, meditatiekussens, middelen t.b.v. gevoelservaring, . . . .
16
Bekendheid met “het systeem (aangifte doen etc.)” en de invloed daarvan.
Lezen: Aangifte of niet – VK 20220514 en Zedenrechercheur vertelt.
Afronding – vragen - afscheid

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Jan Barendrecht
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Niveau: Basis

Om vooraf over na te denken – rondvraag:

 • Wat leeft er in je over het onderwerp “seksueel geweld en trauma”?
 • Wat verwacht je van dit opleidingsonderdeel?
 • Studie van de begrippen seksualiteit, seks, geaardheid, veiligheid, seksueel geweld, de zin van therapie.
Inleiding lesmodule: Als therapeut wil je vanuit je praktijk of organisatie werken met cliënten binnen de wettelijke en professionele kaders. Dat betekent ook werken aan je professionaliteit en dat vraagt om een methodische aanpak en wijze van handelen. Methodisch handelen is te herkennen aan de volgende kenmerken: je handelen is doelgericht, systematisch, procesmatig en bewust.
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Harry Vos
Lesdagen: Een
Contacturen: 6
Niveau: Basis

Methodisch handelen draagt bij aan kwaliteit omdat:

 • Je beter vooruit kunt kijken, waardoor de kans op fouten afneemt
 • Je het proces inzichtelijk kunt maken voor anderen
 • Je jouw eigen handelen bespreekbaar kunt maken en kunt evalueren en op grond daarvan eventuele verbeteringen kunt aanbrengen
 • Je het proces overdraagbaar aan anderen kunt maken
 • Het bijdraagt aan efficiënt en effectief werken.

Vanuit de algemene principes van methodisch handelen zoomen we in op methodisch handelen voor jou als therapeut. Met praktische uitleg, voorbeelden en oefeningen vergroot je je kennis en vaardigheden om methodisch te kunnen handelen in je dagelijkse praktijk.

 Doel en resultaat:

Deze module is een introductie in Ericksoniaanse hypnose. Je leert:

 • Wie was Milton H. Erickson M.D.
 • Kenmerken van Ericksoniaanse hypnose
 • Zijn psychotherapeutische strategieën
 • Ericksoniaanse inducties
 • Het gebruik van taalpatronen
 • Tranceverschijnselen
 • Trancefenomenen
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Harry Vos
Lesdagen: Een
Niveau: Basis

Milton H. Erickson was een meester in hypnotherapie. Hij heeft veel geschreven en er zijn veel boeken en artikelen geschreven over hem en zijn manier van werken, met name omdat zijn benadering zo effectief was dat het soms wel magie leek.

Hij was een inspiratiebron voor onder andere NLP en oplossingsgerichte therapie en coaching. Zijn bijdragen aan hypnotherapie zijn erg belangrijk en worden nog steeds toegepast. Daarom is het voor hypnotherapeuten belangrijk om kennis te maken met zijn werk en technieken.

Erickson is onder andere bekend vanwege zijn gebruik van indirecte en suggestieve taalpatronen en het positief gebruik maken van alles wat zich aandient in de therapie (utilisatie) en ook vanwege het therapeutisch gebruik van metaforen en anekdotes.

Doel en resultaat:
 • De student kan bij een client herkennen
  1. Een of meer schaduwdelen
  2. De fase van ontwikkeling (levensfase en persoonlijkheidsstaat (pre/trans)
  3. Het thema achter de vraag of klacht
  4. De zielsthematiek oftewel het waartoe
 • De student kan gevoelens en reactiepatronen bij zichzelf herkennen in de relatie met een cliënt + waardoor het wordt getriggerd (tegenoverdracht)

 • De student kan experimenteren met verschillende therapeutische rollen en interventies, gericht op verschillende doelen (bewustwording, catahrsis, ik-kracht).

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Hanneke van de Broek
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Niveau: Verdieping
Kosten: € 245

In het eerste blok Jungiaanse therapie heb je zicht gekregen op de werking van het onbewuste en de invloed van schaduwdelen op gedrag en gevoel. Het tweede blok ging over de therapeutische relatie en de werking van de schaduw daarin. Ook hebben  we geoefend met de manier van vragen om achter de verdedigingslinies van het bewustzijn te komen. In deze tweedaagse gaan we verder oefenen met het therapeutisch werk om binnen te komen, bij het pijnpunt. En dan pakken we meteen door met interventies gericht op verwerken (catharsis) en het ontwikkelen van ik-kracht.

Doelgroep:

Hulpverleners in de (complementaire) geestelijke gezondheidszorg die basale kennis hebben van de dieptepsychologie en/of de analytische therapie van Jung, bijvoorbeeld opgedaan in de cursussen Jungiaanse therapie van Hypenzo.

Accredaties:

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

Werkvormen en activiteiten:

Interactief hoorcollege. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen om de theorie te leren toepassen.

Doel en resultaat:

De student heeft inzicht in

 1. De aspecten die de kwaliteit van de therapeutische relatie en het rapport bepalen
 2. Het mechanisme van overdracht en tegenoverdracht
 3. De eigen therapeutische voorkeurshouding

De student kan bij een client herkennen

 1. Een of meer schaduwdelen
 2. De fase van ontwikkeling (levensfase en persoonlijkheidsstaat  (pre/trans)
 3. Het thema achter de vraag of klacht
 4. De zielsthematiek oftewel het waartoe

De student kan verder

 1. Gevoelens en reactiepatronen bij zichzelf herkennen in de relatie met een cliënt + waardoor het wordt getriggerd (tegenoverdracht)
 2. Experimenteren met verschillende therapeutische rollen en interventie.
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep: Artsen, Psychiaters, Psychologen, Hypnotherapeuten
Docent: Hanneke van de Broek
Lesdagen: Drie
Contacturen: 18
Niveau: Verdieping
Kosten: €385,-
Studiebelasting: Zelfstudie: 40 uur
NBVH. studiepunten: 18

Om binnen te komen in het onbewuste maakt de therapeut met een Jungiaanse therapie gebruik van verschillende archetypische rollen. De belangrijkste is de trickster, een archetypische figuur gerelateerd aan de god Hermes, boodschapper van de goden en begeleider van zielen op hun pad naar transformatie. Hij heeft een kameleonachtige dubbelnatuur die de mens op het verkeerde been zet, weg uit de comfortzone. Bekende tricksters zijn Tijl Uilenspiegel, die door zijn schelmse slimheid steeds weer onder de druk van de machhebbers uitkomt, en de dwaze nar die tegen de koning kan zeggen wat het volk niet eens durft te denken. De trickster is slim en creatief, ondeugend en onverschrokken. Ook de mythologische held Odysseus was een trickster. Hij bouwde een houten paard, verstopte daarin zijn leger en gaf het paard cadeau aan de machthebbers van Troje, de stad die hij al jaren probeerde binnen te dringen. Die vermoedden wel dat er een addertje onder het gras zat, maar hun nieuwsgierigheid en begeerte won het van de voorzichtigheid. Zij openden de poort en het leger van Odysseus was binnen. Het onbewuste van de mens kan gezien worden als de stad Troje. Op het moment dat er gevaar dreigt, sluiten de poorten zich. Alleen met een list kun je binnenkomen.

Jungiaanse therapie en trance

Hypnotherapeuten komen binnen in het onbewuste van de cliënt door het induceren van trance. In de eerste fase van de Jungiaanse therapie is het doel bewustwording. Het beleven van onbewuste delen, al dan niet geïnduceerd door trance, komt pas in de tweede fase aan de orde, bij de verwerking van trauma en het ontwikkelen van ik-kracht. In de eerste fase gaat het om bewustwording van de schaduw, de eigenschappen die worden onderdrukt en onzichtbaar achter ‘de muren van Troje’ liggen in het onbewuste. Om bij de cliënt binnen te komen in het onbewuste, het schaduwgebied achter de verdedigingslinies, moet de therapeut al zijn creativiteit en listigheid inzetten en de moed hebben om anders te reageren dan gewoonlijk. Dat betekent dat ook de therapeut buiten de eigen comfortzone gaat. 

In deze cursus leert de student hoe binnen te komen in het persoonlijk onbewuste van de cliënt, in het schaduwgebied dat verstopt ligt achter allerlei façades en verdedigingsmechanismen. En de student oefent zich in de vaardigheden van de trickster en andere archetypische rollen. Om de rol van trickster te kunnen spelen, is inzicht nodig in overdracht en tegenoverdracht: de wederzijdse beïnvloeding die zich afspeelt op het onbewuste niveau (schaduwgebied) in de relatie therapeut – cliënt. Er is altijd sprake van tegenoverdracht; je kunt niet voorkomen dat de cliënt iets doet met de therapeut, positief of negatief. De student leert hoe hij zich bewust kan worden van tegenoverdracht en hoe hij die vervolgens kan inzetten in de therapie.

Onderwerpen:

 1. Symbolisch waarnemen en herkennen van schaduwdelen
 2. De therapeutische relatie en rapport
 3. Fasen in de therapie
 4. Intake: jeugd, ouders, life events, relaties, symboliek
 5. Bewust worden en integratie schaduw persoonlijk onbewuste
 6. Bewust worden en integratie schaduw dissociatiegebied (persoonlijk/collectief onbewuste). Alleen kort aangestipt
 7. Archetypische rollen therapeut: kind, trickster, regisseur, berggids

Doelgroep:

Om te kunnen deelnemen aan deze cursus is basiskennis van de theorie van Jung over de werking van het (collectief) onbewuste noodzakelijk.

De cursus richt zich (niet-limitatief) op de volgende doelgroepen:

Wil je meer informatie over de module Jungiaanse therapie binnenkomen in het onbewuste? Neem dan contact op via het contactformulier.

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Andine Dijkman
Niveau: Basis

Bij deze module gaat de student 6 x in consult met een cliënt.

> 4 maal induvidueel waarbij er telkens een verslag wordt gemaakt en aan de docent gestuurd wordt, zonder dat de docent reageert.

> de 5 en 6 keer is dit in het bijzijn van de docent. Deze beoordeelt of de student;

 • aansluit bij de cliënt
 • een goede intake kan houden
 •  methodisch kan werken
 • de rode draad ziet (onderliggende problematiek)
 • adequaat de geleerde technieken  weet toe te passen
 • goede verslaglegging

Als de student een voldoende heeft gekregen mag de scriptie ingedient worden

Eenzijdig Relaties Verbeteren
Inleiding lesmodule: Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV® is een methodiek die volledig is toegespitst op cliënten die zich met een hulpvraag tot een counselor, mediator, coach, psycholoog of therapeut richten . Zij ondervinden doorgaans een probleem in de relatie met personen, instanties of met zichzelf. Verschillende opleiders en methodieken besteden hier zijdelings aandacht aan.
Programma:
 • Opening & kennismaking
 • Oefening in tweetallen: verwoorden van gevoelens
 • Visualisatie (groepsgewijs)
 • Misverstanden over relaties (instructie en socratisch leren)
 • Kenmerken van eenzijdig werken aan relaties & ethische overwegingen (instructie en socratisch leren)
 • Achtergrond en oorsprong van de methode
 • Demo: 1e ERV®-techniek
 • De 5 stappen bij het eenzijdig verbeteren van een relatie (instructie)
 • Demo, instructie en individuele begeleiding/terugkoppeling bij uitvoering in tweetallen: 2e ERV®-techniek
 • Toepassingsmogelijkheden (instructie, socratisch leren)
 • Gebruik van ERV® bij tijdelijk ontwrichte relaties, langdurig verstoorde relaties en het verbeteren van het zelfbeeld (instructie)
 • Demo: 3e ERV®-techniek
 • Afsluiting en evaluatie
Doel en resultaat:

Na de workshop beschikt de deelnemer over de volgende competenties:

 1. Kennen van de beginselen van de methode Eenzijdig Relaties Verbeteren - ERV®
 2. Begrijpen van de voordelen van het eenzijdig en van het tweezijdig verbeteren van relaties
 3. Herkennen van casussen waarbij eenzijdig verbeteren van de relatie de voorkeur verdient
 4. Begrijpen van de psychische grondslag voor de werking van Eenzijdig Relaties Verbeteren
 5. Begrijpen van de opbouw van 3 ERV®-technieken
 6. Correct kunnen uitvoeren van 1 ERV®-techniek
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Claudie van Ginneken
Lesdagen: Een
Contacturen: 6
Niveau: Basis
Kosten: € 155

De workshop Eenzijdig Relaties Verbeteren

Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV® is bedoeld als bij- en nascholing voor professionele begeleiders en (para)medici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde op minimaal HBO-niveau, zoals POH-GGZ, psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, pedagogen, coaches, counselors, huisartsen, psychiaters, hypnotherapeuten, mediators en relatietherapeuten

De training draagt (op bescheiden wijze die haalbaar is binnen de studie-uren) bij aan de volgende beroepsrelevante kennis, mindset en vaardigheden op HBO-niveau.

 1. Kennis: - meer flexibiliteit bij het inzetten van methodieken;
 2. Werkvormen beter afstemmen op hulpvragen en doelgroepen;
 3. Betekenis van wetenschappelijke (psychologische) principes beter vertalen naar het eigen professionele handelen;
 4. Keuze voor een methodiek beter beargumenteren;
 5. Vergroting van kennis over sociale systemen;
 6. Herhaling en uitbreiding van psychosociale basiskennis over het menselijk functioneren en behandelingen in het algemeen.
 7. Planmatig werken met de cliënt: -
  1. interactieprocessen initiëren en stimuleren en daarin structurerend optreden;
  2. interventies in de therapeutische relatie toe te passen en oog te hebben voor het effect van deze interventies;
   1. in het contact met de cliënt de mogelijkheden en de grenzen van de methodiek en de persoonlijke vaardigheden van de cliënt in te schatten, en hier voor de cliënt juist naar te handelen;
   2. zich te richten op het opbouwen van rapport in de therapeutische relatie, en deze te bestendigen, om effectief te kunnen behandelen in een sfeer van vertrouwen;
   3. De therapeut kan vanuit de hulpvraag een beargumenteerde keuze maken uit beschikbare methoden, technieken en interventies. Hij is in staat vast te stellen welke vormen van passende behandeling aangewezen zijn om de gewenste verandering te bewerkstelligen en kent daarbij de grenzen van de eigen competenties en het vakgebied.
    Hierbij heeft de therapeut oog voor de effecten van zijn werkwijze. Hij is in staat cliënten te stimuleren en te begeleiden in het realiseren van hun doelen.
  3. Beroepsontwikkeling en reflecterend vermogen:
    1. De therapeut:
     1. kan reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en dit naar anderen legitimeren. Daarin onderzoekt hij zijn eigen waarden, drijfveren en gedragingen en is zich ervan bewust hoe deze zijn werkzaamheden beïnvloeden;
     2. is in staat om de eigen professionaliteit voortdurend te ontwikkelen door te leren van nieuwe situaties in relatie tot cliënten en de voortgang van de behandeling;
     3. werkt daarmee actief aan de ontwikkeling van zijn persoonlijke kwaliteit, van zijn beroepshouding en de beroepsuitoefening;
     4. neemt kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en is in staat de betekenis daarvan te vertalen naar zijn eigen beroepsuitoefening en professionele handelen.

Wil je meer informatie over deze module? Neem dan contact op via het contactformulier

Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden
Inleiding lesmodule: De module Communicatieve basisvaardigheden bestaat uit gespreksvaardigheden en houdingsaspecten, die voor een therapeut van groot belang zijn, zoals bijvoorbeeld verbaal en non-verbaalgedrag, parafraseren, doorvragen, samenvatten, rapportvaardigheden en ook empathie, congruentie en acceptatie.
Doel en resultaat:
 • Eigen leer- en ontwikkelingspunten
 • Herkennen van menstypen
 • Interviewtechnieken
 • Praktijkopdrachten
 • Theorie & toepassen van het 5G model
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Rob Oldenburg
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Niveau: Basis
Studiebelasting: 104
EC (CPION): 3,7

Communicatieve en therapeutische vaardigheden, het 5G-model

Verander je gedachten, verander je leven

Een groot deel van de pijn in je hart en hoofd ontstaat door hoe jij reageert op gebeurtenissen in je leven. In de cognitieve gedragstherapie leggen ze het ook weleens uit aan de hand van een G-schema bestaande uit vijf G’s: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg. Deze vijf G’s staan in deze vaste volgorde. De externe gebeurtenis is wat jij hebt waargenomen met je zintuigen. Dus wat heb je gezien, gehoord, geproefd, geroken, gevoeld (fysiek)? Het waarnemen van deze gebeurtenis zorgt dat jij er bepaalde gedachten over hebt. Die gedachten geven je een bepaald gevoel. Die gevoelens zorgen voor een bepaald gedrag. Het gedrag dat je vertoont, heeft een bepaald gevolg.

Als het een wiskunde formule zou zijn, dan zou het er zo uitzien:

Gebeurtenis + Gedachten + Gevoelens + Gedrag = Gevolg

Gebeurtenis: Waar was de situatie? Wat gebeurde er? Waar was je? Met wie?
Gedachten: Wat ging er door je hoofd? Wat dacht je of wat zei je tegen jezelf? Wat vond je ervan?
Gevoelens: Wat voelde je in mijn lichaam? Welke emoties had je?
Gedrag: Wat deed je? Hoe reageerde je?
Gevolg: Wat was het gevolg van wat je deed? Hoe reageerde de ander vervolgens op jou?
 

Emotioneel In Balans
Inleiding lesmodule: De meeste mensen maken dankbaar gebruik van hun rationele denken om met lastige en pijnlijke gebeurtenissen in hun leven om te gaan. Je verstand helpt je om overzicht te houden en oplossingen te vinden. Tegelijkertijd is je ratio ook een manier om weg te blijven van ongemakkelijke gevoelens. Maar als therapeut is het belangrijk dat je je eigen pijnlijke thema’s in je leven bent aangegaan, zodat je ook in staat bent aanwezig te blijven bij de emoties van je cliënten en ermee te werken.  

Lesdata: 3 en 4 december 2022

Klik hier om je in te schrijven

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Andrea Luijten
Contacturen: 12
Niveau: Basis
Kosten: € 290
NBVH. studiepunten: 12
PSBK punten: 12

Vele kleine wonden, groot zeer

Veel van onze emotionele verwondingen komen voort uit onze vroege jeugd, de imprintfase, op de leeftijd dat we situaties nog niet goed konden overzien, nog geen goed besef van tijd hadden en ons nog niet in anderen konden verplaatsen. De impact van voorvallen is dan veel groter en omdat je als klein kind afhankelijk bent, sta je soms doodsangsten uit als je ouders of verzorgers niet beschikbaar zijn.

De machteloosheid of paniek kan ineens weer worden opgeroepen als er in je volwassen leven iets gebeurt dat op de een of andere manier vergelijkbaar is. Het hoeft maar enigszins te lijken op (een deel van) je eerdere, nare ervaring en de oude emoties komen naar boven en sturen je vanuit je onderbewuste.

Een harnas voor de wonden

Zo lopen mensen vanaf het eerste prille begin van hun leven emotionele verwondingen op. Situaties die gepaard gaan met allerlei emoties laten sporen achter, vormen als het ware littekens in onze hersenen en ons lichaam.

Met behulp van allerlei strategieën of overlevingsmechanismen leren we ermee om te gaan; we zorgen dat we de pijn niet hoeven te voelen en creëren allerlei overtuigingen die ons op dat moment helpen, maar die in ons latere leven ons welzijn behoorlijk in de weg kunnen staan. We proberen ons te beschermen en stoppen die te pijnlijke emoties weg achter een soort harnas, zo voelen we de pijn niet meer.

Sommige mensen gaan hier hun hele leven mee door, het harnas gaat deel uitmaken van hun karakterstructuur. Mensen die willen groeien en hun harnas af willen leggen, komen dan ook oude pijn en oud verdriet tegen. Die horen bij het verwerken en het pad van persoonlijke groei.

Emotioneel volwassen worden

Emotioneel volwassen betekent dat je in staat bent naar jezelf te kijken vanuit een meta-positie op het moment dat er emoties in je omgaan. Dat doe je door te gaan voelen in je lichaam en luisteren naar de boodschap van je emoties.

Bijbehorende belemmerende overtuigingen, zoals ‘Ik ben niet goed genoeg’ of ‘Ik kan het niet’ kunnen dan worden omgezet in bekrachtigende overtuigingen. In deze lesmodule ga je op ontdekkingstocht in jezelf en je krijgt een dieper inzicht in je eigen gevoeligheden (rode knoppen) en van daaruit kun je de rode draad in je leven gaan zien.

Je gaat ontdekken welke pijn (klein of groter trauma) eraan ten grondslag ligt. Je leert je ratio op een constructieve manier in te zetten om jezelf emotioneel te ondersteunen en te helen. Je krijgt handvatten om te werken met je emoties en je onderbewuste en je persoonlijke groeiproces te bevorderen.

Emotionele balans

De meeste mensen maken dankbaar gebruik van hun rationele denken om met lastige en pijnlijke gebeurtenissen in hun leven om te gaan. Je verstand helpt je om overzicht te houden en oplossingen te vinden. Tegelijkertijd is je ratio ook een manier om weg te blijven van ongemakkelijke gevoelens. Maar als therapeut is het belangrijk dat je je eigen pijnlijke thema’s in je leven bent aangegaan, zodat je ook in staat bent aanwezig te blijven bij de emoties van je cliënten en ermee te werken.

Bijscholing-informatie

Startdatum 03-12-2022 10
Einddatum 04-12-2022 17
Max. std 12
Aanmeldingen 0
Beschikbaar 12
Prijs p.p €290,00
NBVH Studiepunten 12
Duur Twee dagen
STAP Ja: snel aanvragen per 1 november
Dag 1 3 december 2022
Dag 2 4 december 2022
Locatie Opleidingscentrum HypenZo
Bijlage Algemene-Voorwaarden-NRTO-B2B.pdf
Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf

Docent(en)

Locatiekaart

Staan en opvallen: je praktijk rendabel maken
Niveau: Basis

Staan en Opvallen richt zich op het rendabel krijgen van de eigen praktijk. Er zijn in ons vak ook therapeuten die leven van een andere bron van inkomsten en de praktijk er bij doen. Dat geeft vaak ten onrechte de indruk dat je vanzelf een gezonde onderneming krijgt als je goed bent in je vak en je je aan de regels houdt. Het is echter niet eenvoudig om fatsoenlijk je brood te verdienen met hypnotherapie, maar het kan wel degelijk, door verstandige keuzes te maken en (liefst al voordat je start) tijd en aandacht te besteden aan de zichtbaarheid van je praktijk.

Met de bijscholing Staan en opvallen maak je jouw therapeutisch praktijk zichtbaarder

Met staan staan en opvallen leer je antwoord te geven op de op onderstaande vragen.

 1. Wil je meer inkomen als coach of therapeut?
 2. Wil je voldoening ervaren in je werk en meer mensen kunnen helpen?
 3. En plezier en gemak beleven bij het presenteren van je praktijk?
 4. Voor veel therapeuten en coaches is het moeilijk om voldoende te verdienen aan hun praktijk om goed van te kunnen leven. Ze geloven dat de cliënten die bij hen passen vanzelf zullen komen. Dat is helaas niet zo.
 5. Voor een goed draaiende praktijk is het nodig dat je weet hoe je jouw diensten kunt presenteren en verkopen. Daarover is ontzettend veel informatie te vinden op internet, die het allemaal niet duidelijker maakt en elkaar vaak tegenspreekt. Het valt niet mee je praktijk zichtbaar te maken in de 21e eeuw. Veel therapeuten hebben een te laag inkomen of werken ontzettend veel.

In deze workshop Staan en opvallen van 1 dag leer je zichtbaarder te worden als professional en maak je kennis met 3 verschillende manieren om meer te gaan verdienen zonder meer te werken.

Wil je meer informatie over de bijscholing Staan en opvallen? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Staan en opvallen.

Regressietherapie
Werkvormen en activiteiten:
 • Klassikaal,
 • Subgroepjes,
 • Demo's,
 • Feedbackrondjes en ervaringsgericht.
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Claudie van Ginneken
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Niveau: Basis

Als eerste aanzet tot regressiewerk in de module Regressietherapie maak je op deze dag kennis met:

 1. Wanneer wel/niet Regressietherapie: Indicatie/contra-indicatie
 2. Structuur van de Regressietherapie
 3. Op welke signalen verbaal, non-verbaal te letten
 4. Afspreken 'stop' signaal, veiligheidslijn
 5. Gebruik maken van associatie en dissociatie
 6. Brugtechnieken zoals: affectbrug, somatische brug, postulaatbrug (zinnetjesmethode), etc.
 7. Interventies na geïnduceerde regressie bijvoorbeeld: silent abreaction, implosive desensitization, hulpbronnenwerk, inner child (dialoog met het kind), ik-versterking ....,

De functie van regressietherapie in hypnotherapie

Hypnose of trance is een proces met daarbinnen een reeks fluctuerende variabelen in de vorm van spontane tranceverschijnselen. Vandaar het belang van waarnemen en constateren hiervan.

Daarnaast dient 'hypnose of trance' therapeutisch functioneel gemaakt te worden daar anders de 'hypnose of trance' zichzelf door 'rapportverlies' opheft naar een gewoon alledaags bewust aanwezig zijn of overgaat in een normale ontspanning, soms gevolgd door slaap. Zoals gezegd: 'Hypnose of trance' dient therapeutisch functioneel gemaakt te worden. De inductie en de toestand hypnose is immers nog geen therapie! Een van de manieren van therapeutisch functioneel maken is de geïnduceerde regressie.

In het derde jaar zal de beginnende hypnotherapeut in de bijscholingsmodule Regressie voor ervaren therapeuten haar deskundigheid en vaardigheden rondom regressietherapie flink uitbreiden. Voor hypnotherapeuten met ruime ervaring vormt deze nascholing op sommige aspecten wellicht een uitbreiding, en op andere punten een grondige opfrissing van de kennis en kunde. Aandacht zal besteed worden aan regressie bij een beperkt draagvlak, ideomotorische regressiesessies en de integratie van regressie in andere hypnotherapeutische interventies en vice versa. Daarnaast zal er enige ruimte zijn voor verzoekjes vanuit de deelnemers. Deze training is gericht op de praktijk en bevat veel oefenmomenten. Het persoonlijkheidsdeel van jezelf dat wil laten zien dat je regressie beheerst, mag een dagje vrij nemen. De bereidheid om te experimenteren met de oude en nieuwe vaardigheden en daarbij fouten te maken, is een voorwaarde voor deelname.

Wil je meer informatie over de module Regressietherapie ? Neem dan contact op via het contactformulier. O.v.v, regressietherapie.

Programma:

Ochtend

10-13u

Start met basisbegrippen uit analytische psychologie. Een gezamenlijke theoretische verkenning.

Causaal-finaal. Individuatie

Werkvorm(en):

Onderwijs leer gesprek

Middag
14-17u

Toepassing van de begrippen uit de ochtend op de eigen persoonlijke ontwikkeling

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Werkvorm(en):

Ervaringsgerichte werkvormen

DAGINDELING DAG 2

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Vervolg basisbegrippen analytische psychologie.

Persoonlijk onbewuste/ collectieve onbewuste.

Werkvorm(en):

Onderwijs leer gesprek

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

Toepassing van de begrippen uit de ochtend op de eigen persoonlijke ontwikkeling

Werkvorm(en):

Ervaringsgerichte werkvormen

DAGINDELING DAG 3

Ochtend

10-13u

Onderwerp(en):

Vervolg basisbegrippen uit analytische psychologie

Schaduw en transformatie

Werkvorm(en):

Onderwijs leer gesprek

Middag
14-17u

Onderwerp(en):

Toepassing van de begrippen uit de ochtend op de eigen persoonlijke ontwikkeling

Werkvorm(en):

Ervaringsgerichte werkvormen.

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep: Artsen, Coaches, Overige professionals met mensgerichte functies, Praktijkverpleegkundigen
Docent: Hanneke van den Broek
Lesdagen: Drie
Contacturen: 18
Niveau: Basis
Studiebelasting: 66
Structuur van de Gezondheidszorg
Inleiding lesmodule: Waarom deze module Structuur van de Gezondheidszorg? Dat er een goed aanbod en goede organisatie van de zorg in Nederland aanwezig is lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet.
Doel en resultaat:

 

 1. De student heeft zicht op de structuur van de gezondheidszorg (Somatisch en psychisch) en weet hoe de financieringsstromen hier in lopen, hoe de onderlinge verhoudigen hierin liggen
 2. De student kent de eigen (on)mogelijkheden in het zorgveld
 3. De student heeft kennis over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het zorgveld en de eigen rol hier in
 4. De student kent de sociale kaart van de samenwerkende organisaties 
 5. De student is op basis daarvan in staat samen met de cliënt een keuze te kunnen maken voor mogelijke doorverwijzing.
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Maryanne Schloösser
Lesdagen: Een
Contacturen: 6
Niveau: Basis
Kosten: € 125,-
Studiebelasting: 10
NBVH. studiepunten: 6
EC (CPION): 1,6 ECT

Er zijn veel ontwikkelingen die consequenties hebben voor zowel cliënten als voor zorgverleners, waaronder hypnotherapeuten. Omdat de gezondheidszorg een samenspel is tussen de cliënt en verschillende zorgverleners is het belangrijk dat je bij zowel  somatische als de psychische klachten goed weet welke routes bij verschillende klachten en zorgzwaartes bewandeld kunnen/moeten worden en wat daar allemaal bij kom kijken.

Een goede onderlinge afstemming en communicatie is hierbij natuurlijk van essentieel belang. Wat betekent dit allemaal voor jou als hypnotherapeut? Wat vraagt het van je en hoe kun je je cliënt hier ook in voorlichten? Dat komt allemaal aan de orde in deze module

Structuur van de Gezondheidszorg geeft de student aanzet tot een verkenning

Hypnotherapie is een lichaamsgerichte therapie en zo is ook deze module ingericht. We gaan werken met een cliënt die aan de hand van zijn klachten het medische circuit in gaat. Wat gaat de cliënt allemaal ervaren wanneer de klachten steeds maar erger worden? Een verkenning voor jou als therapeut rondom communicatie, wet- en regelgeving, finanieringsstromen, authorisaties etc. Een inspirerende zoektocht!

Kernbegrippen:

 1. zorg
 2. gezondheid
 3. gezondheidszorg
 4. regulier
 5. complementaire
 6. vrijwillig kader
 7. gedwongen kader

Wil je meer informatie over de module Structuur van de gezondheidszorg? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Structuur van de gezondheidszorg.

Levenslooppsychologie
Inleiding lesmodule: Psychologie houdt zich bezig met de psyche en het gedrag van mensen. Psychologen willen het menselijke gedrag verklaren door de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag. Op het uitgebreide terrein van de psychologie zijn verschillende richtingen en theorieën ontstaan, die deze onzichtbare, interne processen beoogen te verklaren. Levenslooppsychologie brengen je kennis en inzichten om het leven van de mens in zijn gehele context te overzien, en is daarmee onontbeerlijk voor de hulpverlener.
Doel en resultaat:
 1. De student kan de invloed van veranderingen bij de moeder (fysiek, emotioneel, psychisch) tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind herkennen en kan deze in de casus helder weergegeven.
 2. De student kan het hechtingsproces en de hechtingsstijl van het kind in de casus volgens de theorie van Bowlby adequaat aantonen.
 3. De student toetst de cognitieve ontwikkeling van het kind in de casus aan de het stadiamodel van Piaget (0 – 20 jaar) en kan dat helder verwoorden.
 4. De student beschrijft de cognitieve ontwikkeling van de hoofdpersoon in de casus in de latere volwassenheid en de ouderdom (geheugen, taakuitvoering, reactiesnelheid, organiseren, plannen, denken, leren etc.).
 5. De student laat de lichamelijke ontwikkeling van de hoofdpersoon in de casus in haar/zijn levensloop duidelijk en logisch zien.
 6. De student beschrijft een duidelijke ontwikkeling m.b.t. de identiteit van de hoofdpersoon in de casus.
 7. De student past de 8 ontwikkelingsfasen van Erikson m.b.t de sociaal-emotionele ontwikkeling op de hoofdpersoon in de casus toe.
 8. De student toont helder aan hoe de hoofdpersoon in de casus met het kernprobleem, behorende bij elke fase (Erikson)
  is omgegaan.
 9. De student geeft de laatste levensfase van de hoofdpersoon in de casus overtuigend en helder weer (kijk op ouder worden, kijk op de omgeving, sterven………..).
 10. De student past een therapeutische benadering toe vanuit het referentiekader van het bio-psycho-sociaal panorama (biologische, leertheoretische , humanistisch en systeemtheoretische stromingen) en beschrijft hoe deze stromingen van elkaar verschillen.
 11. De student kan de keuze voor één stroming m.b.t. therapeutische benadering in het geval van de casus overtuigend beargumenteren.
 12. De student kan hierbij de eerste interventies in de gekozen therapielijn helder beargumenteren.
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Maryanne Schlösser
Lesdagen: Drie
Contacturen: 18
Niveau: Basis
Kosten: € 475,-
Studiebelasting: 192
NBVH. studiepunten: 18
EC (CPION): 6,8 ECTS

Levenslooppsychologie: kennismaken met meerdere psychologische stromingen en theorieën

In de module Levenslooppsychologie maakt de student kennis met verschillende psychologische stromingen. Deze theoretische referentiekaders vormen de basis van waaruit psychologische concepten verklaart kunnen worden en van waaruit ook psychologen en therapeuten werken. Aan bod komen, de biologische benadering, leer-theoretische modellen, cognitieve, humanistische en systeemtheoretische theorieën.

In deze driedaagse module Levenslooppsychologie staat de biologische, cognitieve en sociale persoonlijkheidsontwikkeling in de gehele levensloop centraal. Hierbij worden zowel de wetenschappelijke kant van de levenslooppsychologie als mede de praktische, individuele invulling van de levensloop belicht.

 Kernbegrippen Levenslooppsychologie:

 1. Biologische benadering
 2. Leertheoretische benadering
 3. Humanistische benadering en systeemtheoretische benadering
 4. Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
 5. Persoonlijkheidsontwikkeling
 6. Identiteit
 7. Leeftijdsfasen en bijhorende ontwikkelingstaken
 8. Verouderingsprocessen en sterven
 9. Ouderdomsproblematiek
 10. Leren en geheugen
 11. Denken en intelligentie
 12. Piaget
 13. Bowlby
 14. Erikson

Wil je meer informatie over de module Levenslooppsychologie? Neem dan contact op via het contactformulier.

Verborgen Verleidingen
Inleiding lesmodule: Deze bijscholing / training is een leerproces over de bewustwording van en de omgang met erotiek in (tegen-) overdracht in de praktijk van zorgverleners.Dat deze training belangrijk is, is niet alleen een actueel feit maar blijkt ook uit de geschiedenis van klachten, uitspraken en maatregelen t.a.v. zorgverleners in de achterliggende jaren.Afspraken, vastgelegd in o.a. beroepscodes van de diverse zorgdisciplines, blijken onvoldoende en staan regelmatig ter discussie.

Lesdata: 26 en 27 november 2022

Klik hier om je in te schrijven

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Jan Barendercht
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Niveau: Basis
Kosten: € 290,-
NBVH. studiepunten: 12
PSBK punten: 12

In deze workshop kijken we terug naar het vroegst mogelijke ontstaan van patronen die op latere leeftijd leiden tot verborgen erotische verleidingen in de praktijk van zorgverleners en alle anderen die in nauw contact met mensen werken.
De therapeut leert deze verleidingen in een vroeg stadium te herkennen, het eigen gedrag te onderzoeken en hoe met deze patronen in de therapeutische situatie kan of zelfs moet worden omgegaan.
Hierdoor wordt de veiligheid in de therapeutische situatie een vanzelfsprekendheid en zijn waarborgen geschapen om deze uitdagingen bespreekbaar te maken en zonodig zelfs om te zetten in onderdelen van het behandelplan.
De therapeut voelt zich hierdoor zeker in zijn praktijk terwijl de cliënt een vanzelfsprekende veiligheid in diezelfde omgeving ervaart.

wet en ethiek voor hulpverleners
Inleiding lesmodule: Kennis van Wet en ethiek voor hulpverleners helpt de hulpverleners keuzes te maken om goede zorg te bieden. Wel of geen medicatie toedienen? Iemand helpen bij dagelijkse handelingen of de patiënt zelf alles te doen? Overgaan tot een maatregel of de patiënt aanspreken op zijn eigen vermogen om voor passende zorg te kiezen? Wat is dan goede zorg?
Doel en resultaat:
 1. De student is in staat om te gaan met verschillende ethische en professionele dilemma’s
 2. De student is in staat aan de hand van een ethisch en professioneel dilemma passende interventies te bedenken
 3. De student is in staat zijn methodische handelwijze aan te passen op elk ethisch en professioneel dilemma.
 4. De student is in staat om eigen grenzen aan te geven
 5. De student is in staat om de grens van cliënt te handhaven

In PLATO-eindtermen voor deze module:

Niveau inzicht:

 • (Ethische) gedragscodes (meldcode en beroepscode) (Gewicht 1)

Toepassen:

 • Huidige wetgeving in de gezondheidszorg in actuele ontwikkelingen (zoals BIG, WKKGZ en AVG). (Gewicht 2)
 • Algemene praktijkrichtlijnen inclusief bedrijfsvoering praktijk. (Gewicht 2)
 • Praktijkvoering (komt ook in andere module aan de orde)

Evalueren:

 • Ethische vraagstukken (voorbeelden en handelingsopties) (Gewicht 3)
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Harry Vos
Lesdagen: Een
Contacturen: 59
Niveau: Basis
Kosten: € 125
Studiebelasting: 6
NBVH. studiepunten: 6
EC (CPION): 2 ECT

Wet en ethiek voor hulpverleners geeft inzicht in de verschillende waarden van goede zorg

Bij deze keuzes, waar gestreefd wordt naar goede zorg, spelen verschillende waarden en belangen een rol. Deze waarden kunnen elkaar ook tegenspreken. Dan is er sprake van een moreel dilemma. Het dilemma ontstaat omdat er niet één manier van passend handelen bestaat. Goede zorg op een goede manier geboden kent vele vormen.

Hoe kunnen hulpverleners deze zorg-ethische dilemma's bespreken, waarden tegen elkaar afwegen, zonder in een oeverloos gesprek te raken? Hoe kunnen besluiten genomen worden binnen de marges van de wet met meer argumenten dan alleen een gevoel of intuïtief, hoe waardevol deze ook is?

Wil je meer informatie over de module Wet en ethiek voor hulpverleners? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Wet en ethiek voor hulpverleners.

Basis Hypnotherapie Hypnose
Inleiding lesmodule: Basis hypnose leert dat de hypnotherapeut weet dat er zowel een bewust alsook een onbewust niveau is waar te nemen en werkt op beide niveaus. De woorden die de hypnotherapeut gebruikt, krijgen binnen de cliënt op bewust en onbewust niveau betekenis. Ze dienen te leiden tot een veranderingsproces in de richting van het gestelde therapeutische doel. Daarvoor is het nodig dat de hypnotherapeut zowel verbaal als non-verbaal heel zorgvuldig communiceert.
Werkvormen en activiteiten:
 • Klassikaal,
 • subgroepjes,
 • demo's,
 • feedbackrondjes
 • ervaringsgericht
 • schriftelijke verwerkingsopdracht.
Programma:

Als eerste aanzet daartoe maak je in deze basismodule als student kennis met: 

 1. Pre-talk
 2. Wat is een inductie en deductie
 3. Structuur van de inductie 
 4. Kalibreren ofwel afstemmen, volgen en leiden
 5. Het komen tot 'rapport'
 6. De Yes-set
 7. Waar op te letten
 8. Hypnotische taalgebruik
 9. Gebruik van koppelwoorden
 10. Stemgebruik en het 'verankeren' ervan
 11. Verdiepen/fractioneren
 12. Suggesties
 13. Post-hypnotische suggestie als her-inductie
Doel en resultaat:
 • Student ziet het belang van waarnemen/observatie van verbaal en non-verbaal gedrag, student heeft toegenomen besef zichzelf als in-strument te zien, student ziet het belang van afstemmen, volgen en leiden.
 • Student weet responsiviteit te ontlokken, waar te nemen en te versterken. Student weet 'rapport' te creëren. Student heeft een basis om een hypnotisch gesprek in een 'flow' te kunnen krijgen.
 • Student heeft geoefend met 4 inducties waaronder de klassieke oogfixatie-inductie en de Dave-Elman inductie* om zich deze verder eigen te maken.
 • Student herkent de structuur van inducties en snapt waarom deze niet 'verbatim' als kant en klare 'scripts' uit de literatuur voor te lezen zijn. Student ervaart een eerste aanzet in het belang van hypnotisch taalgebruik. 
 • Specifieke doelen van de verwerkingsopdracht: 
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het induceren van trance
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het verdiepen van trance en/of ontspanning
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het geven van directe suggesties
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in trancedeductie
  • Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het gebruik van posthypnotische suggestie
  • Bewustwording van de opbouw van trance-inducties
  • Bewustwording van en vaardigheid in de toepassing van hypnotische taalgebruik
  • Ervaring met het uitschrijven van een tekst voor een zelfhypnose-opname afgestemd op de cliënt en zijn/haar doel
 • Gedurende de opleiding zal de student steeds meer verbanden gaan zien en ontdekken en samenhang gaan begrijpen tussen theorie en praktijk
 • Door introspectie die noodzakelijk is bij het oefenen met de eigen persoonlijke thema's draagt deze module bij aan de persoonlijke ontwikkeling
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Claudie van Ginneken
Lesdagen: Drie
Contacturen: 18
Niveau: Basis

Hypnotherapie is een talig gebeuren met tegelijk een grote nadruk op het non-verbale.

Hierdoor ontstaat er een onderscheid tussen een gewoon goed (koffie)gesprek en een therapeutisch gesprek. Bovendien kan de hypnotherapeut zijn verbale en non-verbale communicatie inzetten om trance op te wekken bij de cliënt. Wanneer de therapeut opzettelijk trance opwekt, is er sprake van een hypnotherapeutisch gesprek. Het opwekken van trance kan in een duidelijk te onderscheiden deel van de sessie plaatsvinden - de inductie - maar het opwekken van trance kan ook geleidelijk worden gedaan tijdens een gesprek. We spreken dan van conversationele hypnose. Conversationele hypnose (of Ericksoniaanse hypnose) is een van de werkvormen binnen de moderne hypnotherapie.

Klassieke hypnose, moderne hypnose en hypnotherapie

Bij klassieke hypnose ontdekt de cliënt niet zijn eigen waarheden, maar legt de hypnotiseur gedachten op aan de gehypnotiseerde. Dit gebeurt vandaag de dag nog bij showhypnose (toneelhypnose, straathypnose) en bij hypnotiseurs die zich toeleggen op het laten verdwijnen van een klacht in één sessie. In veel gevallen wordt een schrikeffect gebruikt om hypnose op te wekken. Bij klassieke hypnose wordt het symptoom onderdrukt, zonder naar de onderliggende oorzaak te kijken. Klachten kunnen daardoor snel verdwijnen, maar de resultaten zijn zelden blijvend als het onderliggende probleem niet is opgelost. Vaak keren de problemen terug in een andere vorm (bijvoorbeeld nagelbijten in plaats van roken, of huiselijke conflicten in plaats van faalangst).

Het sprookje van het verdwijnen van je problemen met een vingerknip is voor veel mensen uiteraard heel erg aantrekkelijk. Een goedopgeleide hypnotherapeut weet dat dit zelden een duurzame oplossing biedt.

Van 'betovering' naar 'onttovering'

De module Basishypnotherapie van Hypenzo brengt je daarom van  'betovering' naar 'onttovering', ofwel het demystificeren van hypnose. Het eerste leerjaar prikkelt je tot het eigen maken van een mooi vak waar je je in kunt blijven ontwikkelen bij het inzetten ervan op psychosociaal- en/of medisch vlak. Je dient je daartoe een heel andere wijze van denken, gedrag, taalgebruik en vooral zintuiglijke scherpzinnige waarneming eigen te maken.

Hypnose- en hypnotherapie gaat over: 

 1. Laten toenemen van een veranderd bewustzijn
 2. Het zien, horen en versterken van responsen
 3. Het laten toenemen van flexibiliteit en associatief denken
 4. Therapeutisch gebruiken van suggestibiliteit
 5. Het creëren van een 'hypnotische loop' waarin de cliënt zichzelf in de richting van herstel helpt bewegen
Werken Met Verslavingen
Inleiding lesmodule:

Ken jij iemand in je omgeving die een verslaving heeft? Die kans is heel groot, want in Nederland kampen meer dan 1,7 miljoen mensen met een vorm van verslaving. En daar wordt een aantal gedragsverslavingen nog niet eens bij gerekend.

Wat kan hypnose en hypnotherapie betekenen in het proces van herstellen van een verslaving? Daar gaat deze tweedaagse workshop over.

Lesdata: 29 en 30 september

Klik hier om je in te schrijven

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Niveau: Basis
NBVH. studiepunten: 12

Verslavingsdeskundige Dr. Kevin McCauley zegt dat als Dr. Evil (uit de Austin Powers films) een ziekte zou kunnen bedenken, verslaving waarschijnlijk zijn meest briljante idee zou zijn. ‘Er is namelijk geen enkele ziekte die zo verwarrend, naar en moeilijk te begrijpen is als verslaving’. Hij heeft gelijk, want waarom doet iemand iets wat zoveel narigheid met zich meebrengt? Mensen verliezen hun gezondheid,
hun geld, hun eigenwaarde en het zorgt voor isolatie en eenzaamheid. Het is niet voor te stellen dat iemand hiermee blijft doorgaan, ondanks de consequenties, dus waarom?

Waarom raakt iemand verslaafd?

Dat lijkt een simpele vraag, maar helaas is het antwoord minder simpel, want verschillende deskundigen geven heel verschillende antwoorden op die vraag. Er zijn mensen die verslaving zien als een chronische hersenziekte waarbij genetische aanleg bij betrokken is. Er zijn ook mensen die het zien als moreel falen en zwakte (niet in de laatste plaats vindt de verslaafde dat zelf vaak). Weer anderen zien het als een leerproces wat uit de hand is gelopen. En er zijn mensen die verslaving zien als een reactie op onderliggend lijden en onverwerkt trauma. Al die verschillende visies laten zien hoe complex een verslaving is, of zoals psychiater Els Noorlander zegt "Verslaving is een raadselachtig fenomeen. Er is niemand in de hele wereld die het echt begrijpt."
Keith Richards, de gitarist van de Rolling Stones, iemand die zo ongelofelijk veel drugs heeft gebruikt dat het een wonder mag heten dat hij nog leeft, schrijft in zijn biografie: ‘De heroïne was allemaal een zoektocht naar vergeten’. De verslaafde wil iets vergeten, iets niet voelen, de pijn verzachten, zijn hoofd even stilzetten.

Arts en verslavingsdeskundige Gabor Maté zegt: 'Je moet niet kijken wat er mis is met een verslaving, maar wat er goed aan is'. Met andere woorden: wat krijgt iemand uit de verslaving wat hij niet heeft. Hij ziet verslaving als een coping mechanisme, een manier om om te gaan met pijnlijke jeugdervaringen.


Hypnotherapie en verslaving

Hoe kan hypnotherapie een rol spelen in het behandelen van verslaving? Een verslaving is geen logisch of rationeel probleem, want als dat zo zou zijn dan zou iemand gewoon kunnen besluiten om te stoppen.
Het is ook geen onwil, of een gebrek aan intelligentie. Het is alsof de verslaving een deel buiten je bewuste wil om is, een deel wat sterker is dan jij. Daarom ervaart iemand met een verslaving ook vaak zo'n sterk conflict in zichzelf, hij wil niet, maar doet het keer op keer toch. Dit ondermijnt het gevoel van eigenwaarde keer op keer, waardoor iemand opnieuw naar de verslaving grijpt.

Het is pijnlijk om te zien dat de problemen van de verslaafde erger worden door de manier
waarop hij ze probeert op te lossen

Hypnotherapie is juist effectief om contact te maken met die delen die buiten ons bewuste vallen, zoals het 'verslavingsdeel'. Daarnaast is het behandelen van grote of kleine trauma's uit de jeugd een zeer belangrijk onderdeel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 90% van de mensen met een verslaving zogenaamde Adverse Childhood Experiences hebben, schadelijke ervaringen in de jeugd. Dat wil niet altijd zeggen dat iedereen heel heftige trauma's heeft meegemaakt, ook een gevoel van 'jezelf niet kunnen zijn' in je jeugd, of een gebrek aan veiligheid, pesten, of afwijzing door ouders of leeftijdsgenoten kunnen een enorme impact hebben en ten grondslag liggen aan verslaving.
Hypnotherapie is een zeer mooie en effectieve methode om die delen te onderzoeken en te transformeren, die normaal gesproken niet behandeld worden met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, medicatie of een 12-stappen programma.

Wat aan bod komt:

 • Wat is verslaving
 • Hoe ontstaat een verslaving
 • Bestaat er zoiets als verslavingsgevoeligheid en wat is dat
 • Zijn er verschillen in verslaving of komen ze allemaal op hetzelfde neer
 • Wat doet een verslaving met de hersenen
 • Wat zijn beschermende factoren om verslaving te voorkomen
 • Minnesotamodel en de 12 stappen
 • Verschillende behandelmethoden vanuit de hypnotherapie, ACT en NLP
 • De drie cirkels
 • Wat is de rol van hypnotherapie bij herstel
 • Het belang van psycho-educatie bij verslaving
 • De rol van schaamte en schuld bij verslavingen en herstel
 • Het belang en de rol van zelfhulpgroepen zoals AA of NA
 • Wat te doen bij terugval
 • Aanbevolen literatuur
Eigen praktijk Hypnotherapie
Inleiding lesmodule: Waarom de module 'Eigen praktijk hypnotherapie'. Als psychosociaal hypnotherapeut zijn we tevens ook ondernemer. Daarmee hebben we ook de verantwoordelijkheid voor het goed draaien van de bonte kermis die we onderneming noemen.
Doel en resultaat:

Hoe kan ik vanuit mijn gevoel tot mijn droom van een succesvolle eigen praktijk komen?

 1. Wat zijn hierbij mijn hulpbronnen?
 2. Wat zijn mijn hindernissen?
 3. Wat heb ik nodig en wie kan mij daarbij helpen?

De student kan na het volgen van deze bijscholing een een gedegen analyse van de sterke en zwakke punten van de eigen praktijk maken, en een aantal modellen gebruiken om dit op een goede manier te doen. Daarnaast krijg je op deze dag inzicht in de verschillende juridische, fiscale en organisatorische mogelijkheden bij het oprichten van een eigen praktijk

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep: Maatschappelijk werkers, Overige professionals met mensgerichte functies, Hypnotherapeuten
Docent: Léonne Meijs
Contacturen: 12
Niveau: Introductie
Kosten: € 290,-
NBVH. studiepunten: 6

Module Eigen praktijk Hypnotherapie

Het meest krachtige en succesvol is het om een onderneming neer te zetten waarbij de resultaten, de samenwerking met anderen en jouw eigen hoeveelheid energie in balans zijn bij bereiken van jouw droom.

Als therapeut krijg je een hele "gereedschapskist" geleerd hoe je het geluk van anderen én van jezelf zo groot mogelijk kan maken. In deze cursus Eigen praktijk hypnotherapie leer je hoe je deze gereedschapskist ook in kan zetten bij het opzetten van een succesvolle praktijk. Hierbij maken we o.a. gebruik van de inzichten en filosofieën van Jung om, met een speciaal ontworpen kermisspel, tot een voor jou uniek ondernemersplan te komen.

Je leert in de module 'Eigen praktijk hypnothrapie' hoe ondernemen ook een spel kan zijn wat je speelt vanuit je gevoel!

Een eigen praktijk hypnotherapie als therapeut start bij je eigen droom, passie, kracht en gevoel. Dit is maatwerk en daar bestaat voor jou dus geen boek of afvinklijstje voor.
De handleiding van je eigen ZIJN is de krachtigste gids.
Het bewust ZIJN, reflecteert wat het onderbewust IS

Wil je meer informatie over de module Eigen praktijk hypnotherapie ? Neem dan contact op via het contactformulier. Vermeld hierin dat je meer informatie wilt hebben over de module Eigen praktijk Hypnotherapie.

 

Kennismaken met NLP
Inleiding lesmodule: Waarom als Psychosociale hulpverlener Kennismaken met NLP? Binnen NLP houden we ons bezig met ‘Hoe’ mensen informatie verzamelen, interpreteren, verwerken en omzetten tot een interne voorstelling. Vanuit deze interne voorstelling ontstaat een interne stemming welke gedrag en fysiologie beïnvloedt. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.
Werkvormen en activiteiten:
 • Discussievorm
 • Frontale overdracht van theoretische informatie
 • Werken in kleine groepen a.h.v. oefeningen
 • Plenaire interventies op het persoonlijk proces
 • Inleveren van huiswerkopdracht
Doel en resultaat:

De student:

 1. kent de basisvooronderstellingen van NLP
 2. kent en herkent representatiesystemen bij zichzelf en bij anderen
 3. kan op basis van representatiesystemen rapport opbouwen en versterken
 4. kan verbaal afstemmen op zijn gesprekspartner
 5. kan verbaal en non-verbaal rapport opbouwen
 6. kent het begrip SMARTI doelen en weet deze voor zichzelf en anderen te formuleren
 7. kan doelgericht associatie en dissociatie creëren en toepassen
 8. kent het begrip onderbewuste
 9. kent de behoeftenpiramide van Maslow en weet hoe te groeien naar heelheid
 10. kent de begrippen deductief en inductief leren
 11. is bekend met het NLP- coachmodel
 12. krijgt inzicht in hindernissen en hulpbronnen om veranderingen te realiseren;
 13. kan doelstellingen welgevormd maken m.b.v. de vormvoorwaarden van doelen
 14. kan doelgericht associatie en dissociatie creëren en toepassen;
 15. kent de werking van filters en weet hoe interne representatie ontstaat
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Shatner O'Brien & Mariëlle van Bostelen
Lesdagen: Drie
Contacturen: 18
Niveau: Basis
Kosten: € 455,-
NBVH. studiepunten: 18

Kennismaken met NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren

Anders gezegd: onze innerlijke ervaring is het resultaat van de weergaven in het centrale zenuwstelsel (neuro). We gebruiken taal om die weergaven te ordenen (linguïstisch). Tenslotte kunnen we die innerlijke weergaven dusdanig organiseren om onze doelen te bereiken (programmeren).

Deze driedaagse bijscholing is een goede eerste kennismaking met NLP en de toepassingsmogelijkheden ervan in de therapeutische praktijk.

Onderwerpen Kennismaken met NLP:

 1. Wat is NLP?
 2. Patronen doorbreken
 3. Subjectieve ervaringen
 4. Belangrijke NLP jaartallen
 5. NLP communicatiemodel
 6. De werking van filters
 7. Hoe leren we?
 8. 4-staps leermodel
 9. Deductief en inductief leren
 10. Behoeftenpiramide van Maslow
 11. De functie van het onderbewuste
 12. NLP vooronderstellingen
 13. Doelen stellen
 14. Bereiken en vermijden
 15. Stemming versus doel
 16. Sleutels voor een haalbare uitkomst
 17. Ecologie check
 18. SMARTI doelen formuleren
 19. SMARTI doelen met End State Energy (hNLP)
 20. NLP werkmodel
 21. NLP werkmodel script
 22. NLP werkmodel praktijk oefenen
 23. Representatiesystemen
 24. Representatie voorkeursystemen
 25. Metamodel
 26. Oppervlakte en dieptestructuur
 27. Metamodel taalovertredingen
 28. Vervormingen
 29. Generalisaties
 30. Weglatingen

Wil je meer informatie over de module Kennismaken met NLP? Neem dan contact op via het contactformulier. O.v.v. Kennismaken met NLP.

Oog Voor Sexualiteit 1
Inleiding lesmodule:

Lesdata: 28 en 29 januari 2023

Klik hier om je in te schrijven

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Carla Rutgers
Niveau: Basis
Kosten: € 290

“Hoe gemakkelijk vraag jij je klanten naar hun intieme en seksuele leven?”

Deze bijscholing wordt gegeven op 15 en 16 oktober 2022.

Uit onderzoek blijkt dat veel hulpverleners nalaten om klanten te vragen naar hun seksleven, terwijl dit voor de meeste mensen een belangrijk onderdeel is van hun leven. Het doel van deze tweedaagse bijscholing is om hypnotherapeuten en vele andere professionals in de gezondheidszorg te helpen om gemakkelijker het gesprek aan te gaan over seksualiteit. Dit zal worden bereikt door:

 1. Het aangereikt krijgen van de geschiedenis van en diepgaande kennis, mythes en misvattingen over seksualiteit en het belang van lichaamsbewustzijn.
 2. Te leren met welke vragen klanten komen over seksualiteit en hoe hierop in te gaan
 3. Uitwisseling hoe jij het doet in je eigen praktijk, waar loop je tegenaan
 4. Oefeningen waarbij met hulp van een casus of eigen ervaring gesprekken over seksualiteit worden gevoerd, met aandacht voor het ongemak en\of de emoties die ontstaan en hoe daarmee om te gaan.
 5. Opdrachten voor oefeningen die jouw begrip van aanraken en aangeraakt worden en gevoelsbewustzijn (interoceptie) zullen vergroten (niet-seksueel)
 6. Reflectie over en evaluatie van deze oefeningen en opdrachten.

Deze bijscholing is veilig, respectvol en betamelijk. Er worden aanraakoefeningen gedaan, maar nooit seksueel of op intieme lichaamsdelen. Deelnemers mogen altijd kiezen niet te antwoorden op schriftelijke of mondelinge vragen of niet deelnemen aan opdrachten of oefeningen. De inbreng van hun eigen expertise wordt gevraagd en gewaardeerd. Er zijn twee opdrachten waar de deelnemers iets bij zichzelf onderzoeken, deze worden als opdracht meegegeven om dat thuis, in alle veiligheid en betamelijkheid te doen.

Alle blokken zullen starten met een korte lichaamsgerichte opdracht, zoals een geleide meditatie, een lichte trance, tai-chi oefeningen en shaking. Een wakker lichaam betekent een wakkere geest die beter informatie kan opnemen.

De bijscholingsdagen bestaan uit opdrachten of oefeningen en zijn interactief. De benodigde kennis wordt vooraf in een reader aangeboden. Zo blijven de deelnemers betrokken en actief en leren zij door te doen of door bij te dragen.

Deze bijscholing wordt verzorgd door dr. Carla Rutgers, relatietherapeut en coach voor seksualiteit. Zij ontwikkelde het model van seksuele persoonlijkheid met een bijbehorende test.

www.jouwseksuelepersoonlijkheid.nl

Hoofdlijnen van de Psychopathologie
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Elly Verhoeven
Lesdagen: 4,5
Contacturen: 27
Niveau: Introductie
Kosten: € 565,-
Studiebelasting: 266
NBVH. studiepunten: 24
EC (CPION): 6,8 ECTS
Dit bestand bevat alle 23 downloads van deze module. Na download van het bestand kun je deze openen en zie je alle bestanden staan.  

Wil je meer informatie over de module Hoofdlijnen van de psychopathologie? Neem dan contact op via het contactformulier. O.v.v. Hoofdlijnen van de psychopathologie.

Mindfulness voor therapeuten
Inleiding lesmodule: Een belangrijke factor voor succesvolle therapie is de kwaliteit aandacht en het empathisch vermogen van de therapeut op specifieke momenten. Mindfulness voor therapeuten ondersteunt dit doordat je als therapeut leert om met aandacht, bewust aanwezig te zijn in het hier en nu en de eigen vooronderstellingen tijdelijk op te schorten, met open milde aandacht.
Programma:

De lesdagen beginnen om 10:00 en duren tot 13:00.

Het programma van dag 1 en 2 bestaat uit:

 • Welkom en introductie
 • Achtergronden en ontstaan van mindfulness
 • MET-kata
 • Mindfulness aandachtsgebieden (exteroceptie, interoceptie, proprioceptie).
 • Oriëntatierespons
 • Stress
 • Oefeningen, verspreid over de dag

Het programma van dag 3 en 4 bestaat uit:

 • Reflectie
 • Welzijn – de schijf van zeven
 • Integratie – meesterschap
 • Mentale fasen van mindfulnessmeditatie
 • Raam van tolerantie – van hyper tot hypo
 • Oefeningen, verspreid over de dag

Het programma van dag 5 en 6 bestaat uit:

 • Reflectie
 • Leven vanuit je hart
 • Open je hart voor alles: emoties en acceptatieHulpbronnen
 • Oefeningen, verspreid over de dag
Doel en resultaat:
 • Kennis:
  1. Het accent bij mindfulness ligt niet op denken en kennis maar op ervaren en dit ervaren wordt bereikt door middel van oefening
  2. Achtergronden en ontstaan van mindfulness en Mindful Energy Training kunnen vertellen
  3. Principes van mindfulness kunnen vertellen
  4. Reproduceren van de opbouw van de oefeningen
 • Inzicht:
  1. In eigen woorden kunnen uitleggen wat mindfulness is
  2. Verschillen en overeenkomsten tussen formele en informele oefening kunnen uitleggen
  3. Kunnen reflecteren op de effecten van de oefeningen
 • Toepassing:
  1. Uitvoeren van de formele en informele oefeningen
  2. Effect ervaren tijdens de oefeningen
  3. Toepassen van de principes in de eigen praktijk
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep: Artsen, Maatschappelijk werkers, Psychiaters, Therapeuten met psychosociale insteek, Vierdejaars studenten Hypnotherapie
Docent: Harry Vos
Lesdagen: Vijf
Contacturen: 30
Niveau: Basis
Kosten: € 625,-
NBVH. studiepunten: 18

Mindfulness voor therapeuten geeft houding van milde openheid

Mindfulness voor hypnotherapeuten betekent bewuste aandacht. Met een houding van milde openheid, onbevangen alles wat zich aandient zonder oordeel in je aandacht toelaten: het plezierige en het pijnlijke, het mooie en het lelijke, de ontspanning en de stress.
Mindful Energy Training (MET) richt zich op je hele wezen: lichaam, geest, hart en ziel. Je blijft beter in balans en voelt je energiek en vitaal!

MET is mindful oefenen met een boodschap en bevordert je vitaliteit omdat het de doorstroming van energie bevordert én je tegelijkertijd meer inzicht krijgt in hoe je (anders) kunt omgaan met situaties. Sommige oefeningen zijn bedoeld als metafoor voor situaties in je leven. Zo wordt je lichaam een effectief instrument om te leren en jezelf te ontwikkelen. De oefeningen helpen je om je balans te (her)vinden en te centreren in lichaam en geest.

In de module Mindfulness voor therapeuten zijn sommige oefeningen statisch, ze worden uitgevoerd met het lichaam in rust zonder te bewegen. Dit zijn de ontspannings- en/of meditatieve oefeningen. Andere oefeningen zijn dynamisch ze worden in beweging uitgevoerd, individueel of samen met anderen. Voor alle oefeningen geldt dat je bewust je aandacht richt op wat je ervaart in het huidige moment.

Met het geleerde uit de module Mindfulness voor therapeuten kun je elk moment ervoor kiezen om het pad van oefening in te gaan en te beginnen met wandelen. Het gaat niet in de eerste plaats om de bestemming, maar om het gaan van het pad. Hoe langer je wandelt hoe meer je ziet.

Accredaties Mindfulness voor therapeuten

 1. Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO)
 2. Nederlandse Beroepsvereniging voor hypnotherapeuten (NBVH) 18 studiepunten
 3. Verbond van Energetisch therapeuten (VVET)
 4. Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV)
 5. Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)
 6. Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
 7. Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

Wil je meer informatie over de module Mindfulness voor therapeuten? Neem dan contact op via het contactformulier. O.v.v. Mindfulness voor therapeuten.

Systemisch Werken
Inleiding lesmodule: Wat is Systemisch werken? Met een opstelling maak je een ruimtelijk beeld van een systeem. Dat kan een familiesysteem zijn, maar ook organisaties en nog veel meer. Door naar een opstelling te kijken kan je bewust waarnemen welke onbewuste patronen er meespelen. Patronen die je leven sturen, terwijl je misschien zelf een andere kant op wil. Door er van een afstandje naar te kijken komt dit patroon in je bewustzijn en kan je andere keuzes maken.

Lesdata: 28, 29 januari, 18, 19 februari en 4, 5 maart 2023

Klik hier om je in te schrijven

Doel en resultaat:
 • fenomenologisch waarnemen
 • je interne wereld organiseren, zodat je systemisch kunt werken
 • systemische interventies toepassen in een opstelling
 • systemisch werken toepassen in je eigen therapeutische sessies
 • spelen met de mogelijkheden die systemisch werk je biedt
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Hanny Poos
Lesdagen: Zes
Contacturen: 36
Niveau: Specialisatie
Kosten: € 975
NBVH. studiepunten: 36
KTNO: 65 SBU, 2,5 ECTS

Systemisch werken

Systemisch werken gaat niet alleen om familie opstellingen

Een familieopstelling kan op dynamische, ontroerende en vaak bijna wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie op generatie.  

Als begeleider van een opstelling maak je gebruik van de techniek die men opstellen noemt. Opstellen is namelijk een ambacht. Deze techniek kan je leren. Het fenomenologisch waarnemen en aandacht hebben voor de systemische dynamieken zal een belangrijke plaats in deze masterclass innemen. Jouw rol als begeleider, de elementen die je kunt gebruiken in je praktijk zullen naast het hanteren van interventies onderdeel zijn van deze dagen.

De masterclass zal worden gekenmerkt door veel praktisch werken en ook je eigen thema’s zullen aan bod komen.

 

Voice Dialogue
Inleiding lesmodule: Waarom Voice Dialogue? Stel je voor dat je zelf aan het roer staat van een groot jacht. Op de woelige zee van het leven. Soms kan de kapitein het schip niet meer houden en twijfelt aan zijn keuzen.
Werkvormen en activiteiten:
 • Gesprekstechnieken
 • Ruimte leren innemen, zowel innerlijk als letterlijk in je praktijkruimte. 
Doel en resultaat:

Het doel van deze training is deels om de technieken te leren kennen waarmee de cliënt zich op een veilige manier bewust wordt en zich veilig voelt als al zijn delen zich uitspreken. Hij zal zelfs ook steeds verrast worden. Het andere deel is dat je als therapeut sterker in je schoenen komt te staan. En in gewoon duidelijk Nederlands  uitleg te kunnen geven over deze techniek. (cliënten die bang zijn  hun ogen te sluiten in hypnose sessies, doen dit vaak liever als eerste). Het is een mooie opstart om daarna met hypnose te gaan werken en met voice dialogue al voorwerk gedaan hebt.  Leren een volwaardig facilitator te zijn.

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Monique van der Klooster
Lesdagen: Drie
Contacturen: 18
Niveau: Basis
Kosten: € 435
NBVH. studiepunten: 18

Voice Dialogue maakt je bewust van je zelven.

Welke koers ga ik varen? Zal ik van de koers afwijken? Ga ik weer naar huis? Wat doe ik in zwaar water? Wie zal ik om raad vragen? De denker? De durfal ? De (innerlijke) criticus? 

Het komt voor dat de kapitein (iemand) het niet meer weet. Zeeziek is, of erg in de bonen van iets. Dan komt er zomaar iemand van het schip, (een van zijn zelven) die het schip van hem overneemt.  Dit kan bewust of onbewust gebeuren. Wanneer een onbewust copingsdeel ons schip bevaart, kunnen we niet meer mee sturen of zelf het roer weer overnemen. We voelen ons dan niet helemaal onszelf.  Hoe langer het duurt, hoe slechter we ons gaan voelen! Dan halen we hulp bij iemand die ons weer achter ons eigen stuur zet!  Die ons bewust maakt van onze zelven en dit door middel van de techniek van voice dialoog!  Welk zelfdeel had het overgenomen en waarom?

We leren met deze eenvoudige techniek van voice dialoque onszelf in snel tempo kennen. En Voice Dialoque maakt ons bewust van onze innerlijke krachten. zowel de therapeut als de cliënt. Na 20 jaar ervaring ben ik soms nog steeds verbaasd hoe snel voice dialoque verlichting en inzicht kan geven vanuit ons diepste ik.

Wil je meer informatie over de module Voice Dialogue? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Voice Dialogue.

Verdiepingscursus Verbindend communiceren
Inleiding lesmodule: De verdiepingscursus Verbindend communiceren sluit aan op de basiscursus Verbindend communiceren. De cursus bevordert de verdere ontwikkeling en verdieping van de vaardigheden om VC op een steeds natuurlijker manier toe te kunnen passen.
Programma:

Dag 1 Verbindend communiceren verdiepingscursus (10:00 – 17:00)

Het programma van dag 1 bestaat uit:

 1. Welkom en introductie
 2. Check-in: vertel wat over jezelf en: Wat is je gevoel en behoefte op dit moment (in het nu)?
 3. Herhaling van overzicht van het proces, delen van ervaringen.
 4. Oriëntatierespons van jakhals en giraf
 5. Behoeftenhiërarchie
 6. Vertalen van pseudobehoeften naar authentieke behoeften
 7. Beloning en straf in VC
 8. Bevrijding van emotionele slavernij
 9. Oefeningen, verspreid over de dag
 10. Check-out: Wat is je gevoel en behoefte in het nu?

Dag 2 Verbindend communiceren verdiepingscursus (10:00 – 17:00)

Het programma van dag 2 bestaat uit:

 1. Welkom en introductie
 2. Check-in: Wat is je gevoel en behoefte op dit moment (in het nu)?
 3. Test je communicatiestijl
 4. Bewustwording lichaamsbeleving in specifieke situaties en herinneringen
 5. Het uiten van dankbaarheid en het geven van complimenten in VC
 6. Jakhals en giraf: van vijandsbeeld naar wij zijn OK.
 7. Geleide meditatie, compassiemeditatie aangepast aan het VC-proces.
 8. Tweesporendansvloer (werken met delen)
 9. Oefeningen, verspreid over de dag
 10. Check-out: Wat is je gevoel en behoefte in het nu?
Doel en resultaat:
 • Kennis:
  1. Achtergrond van Verbindend communiceren
  2. Structuur van VC met de vier stappen waarneming, gevoel, behoefte en verzoek
  3. Empathie en het verschil met sympathie
  4. Oriëntatierespons van de giraf en de jakhals
  5. Opbouw dansvloer van VC en de tweesporendansvloer voor werken met delen
  6. Hoe VC wordt toegepast bij:
   1. Beloning en straf
   2. Uiten van dankbaarheid en geven van complimenten
 • Inzicht:
  1. In eigen woorden het proces van Verbindend communiceren kunnen uitleggen
  2. Kunnen uitleggen wat het resultaat is van deze manier van communiceren
  3. Kunnen uitleggen van verschillen en overeenkomsten tussen VC en andere communicatiemodellen
  4. Lichaamsbewustzijn bij communicatie
  5. Herkennen en bewustwording van vijandsbeelden
 • Toepassing:
  1. Effect ervaren van VC tijdens de oefeningen
  2. Tweesporendansvloer
  3. Toepassen tijdens de oefeningen
  4. Toepassen in de eigen praktijk
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep: Artsen, Maatschappelijk werkers, Therapeuten met psychosociale insteek, Vierdejaars studenten Hypnotherapie
Docent: Harry Vos
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Niveau: Verdieping
Kosten: € 385,-
Studiebelasting: 16
NBVH. studiepunten: 12 PsBK
EC (CPION): 0,5 ECTS
KTNO: 16 SBU, 0,5 ECTS

Verbindend communiceren

Is (VC) gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog Marshall B. Rosenberg PhD. (1934 – 2015) en helpt je om steviger in relaties te staan, om te zeggen wat je wilt én om te horen waar het de ander werkelijk om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend.

VC bereikt dit door zich te richten wat er leeft in mensen: gevoelens en behoeften. Het uitgangspunt daarbij is dat al onze handelingen worden ingegeven door de motivatie om onze behoeften te vervullen.

Bedoeld voor therapeuten die hun communicatieve vaardigheden in Verbindend communiceren verder willen verdiepen voor het nog beter bevorderen van vertrouwen en veiligheid binnen de therapeutische relatie, zoals:

Accredaties

 • NBVH 12 studiepunten
 • KTNO (0,5 ECTS) (info)

Erkend door VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde)

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

Wil je meer informatie over de Verdiepingscursus Verbindend communiceren? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. verdiepingscursus Verbindend communiceren?

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Claudie van Ginneken
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Niveau: Verdieping

De derdejaars hypnotherapeut zal in de module Regressie voor ervaren therapeuten haar deskundigheid en vaardigheden rondom regressietherapie flink uitbreiden.

Voor hypnotherapeuten met enige tot ruime ervaring vormt deze module als nascholing op sommige aspecten een uitbreiding, en op andere punten een grondige opfrissing van de kennis en kunde.

Aandacht zal besteed worden aan regressie bij een beperkt draagvlak, regressietherapie als behandelvorm voor psychotrauma, ideomotorische regressiesessies en de integratie van regressie in andere hypnotherapeutische interventies en vice versa. Er zal aandacht worden besteed aan desensitisatie en catharsis en verschil in hypnotisch taalgebruik tijdens associatie en dissociatie van de cliënt. Daarnaast zal er enige ruimte zijn voor verzoekjes vanuit de deelnemers. Deze training is gericht op de praktijk en bevat veel oefenmomenten.

Het persoonlijkheidsdeel van jezelf dat wil laten zien dat je regressietherapie al beheerst, mag een dagje vrij nemen. De bereidheid om te experimenteren met de oude en nieuwe vaardigheden en daarbij fouten te maken, is een voorwaarde voor deelname.

Medische Basiskennis
Inleiding lesmodule: In het werkveld van de psychosociale hulpverlener wordt steeds duidelijker dat een minimale medische basiskennis onmisbaar is. Kennis over gezondheid en ziekten is zinvol voor de psychosociale hulpverlener omdat een gemeenschappelijke kennisachtergrond en terminologie de communicatie en samenwerking met de reguliere hulpverlener bevorderd. Tevens is een algemeen begrip van klachten en ziekteverschijnselen ook voor de psychosociale hulpverlener relevant in het contact met cliënten. Hiermee maak je kennis in de module Medische basiskennis.
Doel en resultaat:

De student:

 1. Kent de basisbegrippen uit de gezondheidsleer en kan deze reproduceren (Gezondheid en ziekte, preventie, curatie, palliatie, symptomen, infectie, klachten, besmetting)
 2. Heeft algemene kennis met betrekking tot anatomie
 3. Kan een definitie van anatomie en geven
 4. Kan de orgaanstelsels van het menselijk lichaam reproduceren
 5. Heeft algemene kennis met betrekking tot fysiologie
 6. Kent en begrijpt wat het begrip homeostase inhoudt
 7. Kan een definitie geven van fysiologie en de subcategorieën (cytologie en histologie)
 8. Kent de definitie van gezondheid en ziekte (WHO)
 9. Diagnostisch proces binnen de geneeskunde
 10. Heeft inzicht in oorzaken van ziekte en reacties op het lichaam
 11. Kan diverse diagnostische methodieken benoemen (Anamnese, lichamelijk onderzoek, observatie en inspectie, auscultatie, percussie, palpatie, aanvullend specifiek onderzoek, laboratorium onderzoek, radiologisch onderzoek)
 12. Heeft inzicht in het diagnostische proces in de geneeskunde
 13. Heeft kennis van de onderbouwing van het medisch algemeen lichamelijk onderzoek
 14. Beschrijft wat de primaire en secundaire ademhalingsfuncties zijn
 15. Weet wat de primaire anatomie is van het ademhalingsstelsel
 16. Weet hoe de ademhaling tot stand komt en gereguleerd wordt
 17. Weet wat zuurstof- en koolstofdioxide-uitwisseling is
 18. Toont inzicht in het hyperventilatiesyndroom
 19. Toont inzicht in de verschillende symptomen (stridor, dyspnoe déffort, dyspneu de repos, hyperventilatie, cyanose centraal en perifeer, bradypnoe en tachypnoe) bij ziekten van luchtwegen
 20. Weet wat het centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel is, welke algemene functies van het zenuwstelsel er zijn en waartoe deze dienen
 21. Weet wat zenuwweefsel is en waartoe dit dient; o Weet de betekenis van plasticiteit van zenuwweefsel
 22. Weet hoe prikkels binnen het centrale zenuwstelsel worden overgedragen, wat de kenmerken zijn van prikkelgeleiding en overdracht (neurotransmitters, netwerkvorming)
 23. Weet wat de bouw en ligging is van het perifere zenuwstelsel
 24. Weet wat reflexen zijn en hoe ze werken; o Weet wat de bouw en functie is van het centrale zenuwstelsel: grote hersenen, tussenhersenen: thalamus en de hypothalamus, hersenstam, kleine hersenen, ruggenmerg
 25. Weet wat het animale en vegetatieve zenuwstelsel is en waartoe het dient
 26. Weet pathologische kenmerken te noemen van het zenuwstelsel
 27. Weet wat de kenmerken zijn van verschillende vormen van hoofdpijn, epilepsie, ziekte van Parkinson, Multiple sclerose, trauma’s (Hoofd- en RM-letsels) , TIA en CVA;
 28. Weet de eigenschappen van hormoonstelsel te benoemen (negatieve terugkoppeling, instelwaarde, relatie met Homeostase); o Weet de betekenis van endocriene klieren (Epifyse, hypofyse, schildklier, bijschildklier, pancreas, bijnieren, vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen);
 29. Weet de betekenis van Diabetes Mellitus is en kan de kenmerken hiervan opnoemen
 30. Weet de betekenis van de hypo- en hyperfunctie van de endocriene klieren
 31. Heeft inzicht in de endocriene klieren en gekoppelde ziekten
 32. Kent werking en de plaats van productie van de volgende hormonen bij de man: FSH, LH en testosteron
 33. Kent de werking en de plaats van productie van de volgende hormonen bij de vrouw: oestron (oestrogeen), progesteron, FSH en LH
 34. Weet wat de menstruatiecyclus inhoudt
 35. Wat er tijdens een menstruele cyclus gebeurt in de hypofyse, de eierstok en de baarmoeder
 36. Kan de kenmerken opnoemen van climacterium en menopauze
 37. Kent de medische en psychosociale signalen (rode en gele vlaggen), die aanleiding geven tot doorverwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener
 38. Kan op basis van de betreffende symptomen en de combinaties ervan conclusies trekken voor verantwoord therapeutisch handelen.
 39. Begrijpt waartoe de medicatie dient
 40. Toont inzicht in de werkingsprincipes; o Kent de begrippen in farmacologie (farmacokinethiek: resorptie, distributie, transformatie en excretie; therapeutische breedte; halfwaardetijd; klaring) van geneesmiddelen
 41. Legt verbanden tussen de medicatie en de effecten
 42. Laat zien dat hij zicht heeft op de bijwerkingen van medicatie
 43. Laat zien hoe hij een cliënt kan motiveren voor gebruik van medicatie
 44. Laat zien dat hij betrouwbare bronnen kan raadplegen aangaande medicatiegebruik
 45. Toont inzicht in de interacties en veranderende werking van geneesmiddelen en kan dit toelichten
 46. Weet welke hoofdgroepen geneesmiddelen er zijn (Analgetica, antibacteriële middelen, antimyotico, antivirale middelen, antithrombotica, psychofarmaca: ( antipsychotica, antidepressiva, hypnotica/ anxiolytica, overige psychofarmaca), hormonale middelen, antihistaminica, bloeddrukregulerende medicijnen, maagzuurremmers en maagbeschermers, cholesterol verlagers, insuline, cytostatica) en de globale werking
 47. Weet welke vaccinaties er zijn en waartoe deze dienen
 48. Begrijpt waartoe de psychofarmaca (Benzodiazepinen, antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, psychostimulantie) dienen en wat de bijwerkingen ervan kunnen zijn
 49. Legt verbanden tussen de medicatie en de effecten
 50. Laat zien hoe hij een cliënt kan motiveren voor gebruik van medicatie
 51. Laat zien dat hij zicht heeft op de bijwerkingen van medicatie
 52. Laat zien dat hij betrouwbare bronnen kan raadplegen aangaande medicatiegebruik
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Ellen van der Helm
Lesdagen: Vijfdaagse
Contacturen: 27
Niveau: Basis
Kosten: € 560,-
Studiebelasting: 168
NBVH. studiepunten: 24 PsBK
EC (CPION): 4,4 ECT

Module medische basiskennisals onderdeel van de opleiding Psycosociale basiskennis

Deze module Medische basiskennis is onderdeel van de opleiding PSBK (psychosociale basiskennis) voor hulpverleners in de psychosociale sector. Hier komen alle PLATO-eindtermen bijeen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in zowel het functioneren van het gezonde lichaam als ook de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan belangrijke ziekten. Naast talrijke basisbegrippen van de geneeskunde komen in de module medische basiskennis ook diagnostiek, anatomie en pathologie van een aantal relevante lichaamsstelsel aan de orde. Het doel van deze module is een overzicht te geven over gezondheid en ziekte van de belangrijkste orgaanstelsels. Binnen de eindtermen van de module medische basiskennis blijft de leerstof beperkt tot hoofdzaken die noodzakelijk zijn om de fysiologische en pathologische mechanismen te begrijpen.

Daarnaast besteedt deze module medische basiskennis aandacht aan de algemene farmacologie en komen de belangrijkste psychofarmaca en de werking daarvan aan bod.

Kernbegrippen:

 1. Bouw en functie van de luchtwegen
 2. Gaswisseling
 3. Regulatie van de ademhaling
 4. Hyperventilatiesyndroom
 5. Symptomen bij ziekten van de luchtwegen: stridor, dyspnoe déffort, dyspneu de repos, hyperventilatie, cyanose centraal en perifeer, bradypnoe en tachypnoe
 6. Algemene functie zenuwstelsel
 7. Bouw en ligging: centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel
 8. Functie animale zenuwstelsel en vegetatieve zenuwstelsel
 9. Zenuwweefsel o Prikkelgeleiding en overdracht: neurotransmitters, netwerkvorming, plasticiteit zenuwweefsel
 10. Bouw en functie van het centrale zenuwstelsel, grote hersenen, tussenhersenen: thalamus en de hypothalamus, hersenstam, kleine hersenen, ruggenmerg
 11. Bouw en functie van perifere zenuwstelsel, incl. reflexen.
 12. Verschillende vormen van hoofdpijn, epilepsie, ziekte van Parkinson, Multiple sclerose, trauma’s, Transient Ischemic Attack, Cerebrovasculair accident.
 13. Epifyse, hypofyse, schildklier, bijschildklier, pancreas, bijnieren, vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen
 14. Diabetes Mellitus
 15. Hypofunctie en hyperfunctie van de endocriene klieren en daaraan gekoppelde ziekten
 16. De werking en de plaats van productie van de volgende hormonen bij de man: FSH, LH, en testosteron.
 17. De werking en de plaats van productie van de volgende hormonen bij de vrouw: oestron (oestrogeen), progesteron, FSH en LH.
 18. Wat er tijdens een menstruatiecyclus gebeurt in de hypofyse, de eierstok en de baarmoeder
 19. Het climacterium en de menopauze.
 20. Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen)
 21. Farmacokinethiek: resorptie, distributie, transformatie en excretie
 22. Begrippen in de farmacologie: therapeutische breedte, halfwaardetijd, klaring
 23. Werkingsprincipes van een geneesmiddel o Bijwerkingen en interacties
 24. Veranderde werking van geneesmiddelen o Hoofdgroepen geneesmiddelen en vaccinaties: analgetica, antibacteriële middelen., antimyotico, antivirale middelen, antithrombotica, psychofarmaca: ( antipsychotica, antidepressiva, hypnotica/ anxiolytica, overige psychofarmaca), hormonale middelen, antihistaminica, bloeddrukregulerende medicijnen, maagzuurremmers en maagbeschermers, cholesterol verlagers, insuline, cytostatica, vaccinaties .
 25. Benzodiazepinen, antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren , psychostimulantie
 26. Motiveren tot gebruik
 27. (Bij)werkingen kennen en hierover informatie opzoeken

Wil je meer informatie over de module Medische basiskennis? Neem dan contact op via het contactformulier.

Verbindend communiceren
Inleiding lesmodule: Verbindend communiceren helpt je om steviger in relaties te staan, om te zeggen wat je wilt én om te horen waar het de ander werkelijk om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend.
Programma:

Dag 1 Verbindend communiceren basistraining (10:00 – 17:00)

Het programma van dag 1 bestaat uit:

 • Welkom en introductie
 • Check-in: vertel wat over jezelf en: Wat is je gevoel en behoefte op dit moment (in het nu)?
 • Achtergrond VC
 • Korte video, fragment uit interview met Marshall Rosenberg
 • Uitleg structuur van VC (4 stappen en empathie)
 • Oefeningen, verspreid over de dag
 • Check-out: Wat is je gevoel en behoefte in het nu?

Dag 2 Verbindend communiceren basistraining (10:00 – 17:00)

Het programma van dag 2 bestaat uit:

 • Check-in: Wat is gevoel en behoefte in het nu?
 • Introductie van de Jakhals en de Giraf van VC
 • Korte video, fragment uit workshop door Marshall Rosenberg
 • Uitleg empathie
 • De ‘dansvloer’ van VC (introductie, demo, zelf oefenen)
 • Oefeningen, verspreid over de dag
 • Check-out: Wat is je gevoel en behoefte in het nu?

Dag 3 Verbindend communiceren basistraining (10:00 – 17:00)

Het programma van dag 3 bestaat uit:

 • Check-in: Wat is je gevoel en behoefte in het nu?
 • Vervolg van de ‘dansvloer’ van VC (introductie, demo, zelf oefenen)
 • Me celebrating me!’ ; Spijt: rouwen en zelfvergeving in VC
 • Het ‘ja’ kunnen horen achter het ‘nee’
 • Nogmaals empathie
 • Luisteren en bewustworden (de ‘love-seat-oefening’)
 • Oefeningen, verspreid over de dag
 • Check-out: Wat is je gevoel en behoefte in het nu?
Doel en resultaat:
 • Kennis:
  1. Achtergrond van Verbindend communiceren
  2. Structuur van VC met de vier stappen waarneming, gevoel, behoefte en verzoek
  3. Empathie en het verschil met sympathie
  4. Symboliek van de giraf en de jakhals
  5. Opbouw dansvloer van VC
  6. Principes van rouwen en zelfvergeving en ‘ja’ horen achter het ‘nee’
 • Inzicht:
  1. In eigen woorden het proces van Verbindend communiceren kunnen uitleggen
  2. Kunnen uitleggen wat het resultaat is van deze manier van communiceren
  3. Kunnen uitleggen van verschillen en overeenkomsten tussen VC en andere communicatiemodellen
 • Toepassing:
  1. Effect ervaren van VC tijdens de oefeningen
  2. Dansvloer
  3. Toepassen tijdens de oefeningen
  4. Toepassen in de eigen praktijk
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep: Artsen, Maatschappelijk werkers, Psychiaters, Therapeuten met psychosociale insteek
Docent: Harry Vos
Lesdagen: Drie
Niveau: Introductie
Kosten: € 475,-
Studiebelasting: 22
NBVH. studiepunten: 18 PsBK
EC (CPION): 1
KTNO: 22 SBU, 1 ECTS

Verbindend communiceren (VC) richt zich op wat er leeft in mensen:

Gevoelens en behoeften. Het uitgangspunt daarbij is dat al onze handelingen worden ingegeven door de motivatie om onze behoeften te vervullen.

VC is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog Marshall B. Rosenberg PhD. (1934 – 2015). Rosenberg heeft onder andere gestudeerd en gewerkt bij Carl Rogers, een van de grondleggers van de humanistische psychologie.

Hij hield zich al op jonge leeftijd bezig met de volgende twee vragen:

Wat maakt dat mensen van hun natuurlijke mededogen (compassie) vervreemd raken?
Wat maakt dat mensen soms ook onder de meest moeilijke omstandigheden compassievol blijven?

Van hieruit heeft hij een specifieke benadering van communiceren ontwikkeld die hij aanvankelijk ‘Geweldloze communicatie’ (NVC – Non-violent Communication) noemde en later ook ‘Compassionate Communication’.

Accredaties

 • Geaccrediteerd door NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten) 18 studiepunten
 • KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) (1 EC) (info)
 • Erkend door VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)
 • Erkend door VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde)
 • Erkend door VVET (Verbond van Energetisch Therapeuten)

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

Wil je meer informatie over de module Verbindend communiceren (basis)? Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Verbindend communiceren (basis)

Regressie En Trauma
Inleiding lesmodule: In de bijscholingsmodule Regressie voor ervaren therapeuten ga jij je deskundigheid en vaardigheden rondom hypnotische regressietherapie opfrissen en vergroten. 
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Contacturen: 12
Niveau: Verdieping
Kosten: € 290
NBVH. studiepunten: 12 deels PsBK

De volgende aspecten van Hypnotische Regressietherapie worden behandeld:

 • Voorbereiding van de cliënt
 • Regressietechnieken voor het ontdekken van de oorzaken van het trauma:
       - Wanneer en waardoor is het trauma ontstaan (eerste gevoeligheid en installatie van patroon als coping)
 • Werken met en heling van trauma:
      - Technieken voor heling en omzetten van beperkende naar bekrachtigende overtuiging
 • Onderbewust leren van nieuwe reactiepatronen
     - Herprogrammeren
 • Afronding

Je breidt je kennis en kunde uit naar een dieper niveau van rapport maken met je cliënt, waarbij je tegelijk oefent met goed rapport houden met jezelf, zodat je kunt werken vanuit een dieper intuïtief weten (zijnsniveau). Op basis hiervan kun je de interventies inzetten die bijdragen aan heling en autonomie voor de cliënt.

Aandacht zal besteed worden aan diverse bruggen en regressie-interventies en werken met ideomotorische vingersignalen. Ook wordt dieper ingegaan op wat trauma is en de kenmerken van diverse typen trauma en heling, PTSS, werking van de hersenen en valse herinneringen.

Deze training is gericht op de praktijk en bevat veel oefenmomenten. Onderstaande downloads zijn verplichte als voorbereiding op deze lesmodule.

Emotioneel Lichaamswerk
Inleiding lesmodule: Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden.
Werkvormen en activiteiten:

A: Fysieke oefeningen:

Deze zijn gebaseerd op controle-, stretch-, stress- en vibratieposities en actieve- en passieve bewegingen. Ze worden gebruikt ter opwarming, doorstroming, expressie, oplading, relaxatie, ontlading en integratie.
In de oefeningen wordt gebruik gemaakt van de volgende processen:

 1. Ademen: Bewust voller en intenser ademen wordt gebruikt om bewuster te voelen en om ontspanning te brengen.
 2. Bewegen: Via beweging ontstaat lichaams-bewust-wording: de energie gaat meer stromen en men gaat het lichaam meer voelen.
 3. Geluid maken: Er wordt geoefend met de stem en verbale expressie. De stem wordt ook gebruikt om ontspanning en doorstroming van energie te brengen.
 4. Aarden: het stevig op de benen staan om de ervaringen die het leven met zich meebrengt te kunnen dragen en daarmee in de realiteit te staan. 

B. Meditatietechnieken:

 • Naast het in beweging komen, is het ook van belang te leren helemaal stil te worden, juist niets te doen. Om waar te nemen zonder daar betekenis aan te geven. Bewust worden van lichaamssensaties, emoties/gevoelens en gedachten. 

C. Tekenen:

 • Tekenen is een manier om emoties te uiten en om van aspecten van jezelf bewust te worden.

D. Deelrondes

 • Door te delen wat er in je leeft en wat je ervaren hebt, komen deze ervaringen meer in de realiteit. Ze worden van jou. Het delen helpt bij het verwerken.
Doel en resultaat:

Aan het eind van de module Emoyioneel lichaamswerk:

 1. Heeft de student zelf ervaren wat aarden, ademen, bewegen, en voelen met je doet.
 2. Weet de student hoe het voelt om contact te hebben met (bewust te zijn van) zijn/haar hele lichaam.
 3. Heeft de student inzicht in hoe emoties zich kunnen vastzetten in het lichaam.
 4. Heeft de student inzicht in hoe vastgezette emoties zich kunnen uiten in fysieke en psychische klachten.
 5. Heeft de student inzicht in hoe fysieke en psychische klachten kunnen verminderen en/of oplossen door vastgezette emoties te doorleven.
 6. Kan de student enkele basis elementen uit ELW toepassen in therapie, coaching en counseling.

 

Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Ellen van der Helm
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Niveau: Introductie
Kosten: € 310,-
NBVH. studiepunten: 12
PSBK punten: 6

Module Emotioneel lichaamswerk

In deze module maak je d.m.v. lichaamsgerichte oefeningen kennis met verschillende aspecten van Emotioneel Lichaamswerk en krijg je een aantal handvatten aangeboden die je kunt gebruiken in je therapie, coaching of training.

Wil je meer informatie over de module Emotioneel lichaamswerk? Neem dan met ons cntact op via het contactformulier?

 

Sociaal panorama
Inleiding lesmodule: Ontdek het Sociaal Panorama, zoals oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren ’90 van de vorige eeuw door NLP-er Lucas Derks. Deze veelzijdige methode wordt inmiddels wereldwijd onderwezen, maar is in Nederland nog relatief onbekend.
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep: Paramedische beroepsbeoefenaars, Psychiaters, Psychologen
Docent: Claudie van Ginneken
Lesdagen: Twee
Contacturen: 12
Niveau: Introductie
Kosten: € 325,-
NBVH. studiepunten: 12

Sociaal panorama geeft inzicht in de plek van mensen ten opzichte van onszelf

Jouw plek tussen anderen heb je onbewust vastgelegd. Daardoor blijf je wie je bent en zoals je bent, ook al wil je het misschien anders. Relaties worden binnen het Sociaal Panorama-model opgevat als onbewuste constructies die we hebben gemaakt in onze mentale ruimte. We beleven mensen die we kennen op een plek ten opzichte van onszelf, en die plek bepaalt de aard en kwaliteit van onze relaties. Met behulp van Sociaal Panorama kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families en teams relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden.

Deze 2-daagse biedt je een gedegen basiskennis en -vaardigheid van Sociaal Panorama. Je ontdekt uitgangspunten als ‘relatie is locatie’ en de Wet van Derks. Vooral gaan we aan de slag met heel praktische technieken voor het onderzoeken en bijstellen van het familiepanorama van je cliënt en voor het verbeteren van zijn zelfbeeld. Deze technieken ga je in de workshop zorgvuldig aanleren en toepassen, zodat je ze direct daarna kunt gaan gebruiken in de praktijk.

Voor therapeuten die overwegen de opleiding tot Sociaal Panorama Consulent te gaan volgen is deze 2-daagse een waardevolle voorbereiding, die je helpt met nuttige voorkennis te beginnen aan de opleiding. Deze 2-daagse is echter een afgeronde training. Na afloop beheers je diverse bijzonder simpele en doeltreffende technieken.

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

Wil je meer informatie over de module Sociaal panorama Neem dan contact op via het contactformulier. o.v.v. Sociaal panorama

Regressie
Inleiding lesmodule: In de tweedaagse lesmodule NLP in trance leer je om NLP-technieken en trancewerk als therapeut te integreren met als doel om verandering bij je cliënt op gang te brengen op het niveau van het onderbewuste. Door deze integratie beschik je over een krachtige methode om dieperliggende problematiek aan te pakken.
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Docent: Andrea Luijten
Contacturen: 12
Niveau: Verdieping

In deze lesmodule oefen je met diverse NLP-technieken, zoals het coachmodel, logische niveaus en gesprekstechniek van de neerwaartse pijl om op zijnsniveau (alchemistisch niveau) van integratie te gaan werken, en om onbewust bekwaam te worden. Vervolgens gaan we in trance werken met diverse NLP-interventies als tijdlijn, dissociatief en associatief werken, hulpbronnen verankeren en toevoegen, werken met delen, om effectief bij de onderliggende problematiek van de klacht te komen. Als therapeut leer je om de cliënt centraal te stellen en vanuit verbinding met jezelf en de rijke bron van het onderbewuste aan te voelen wat voor de cliënt helpend is.

Inleiding lesmodule: Jungiaanse therapie komt voort uit de dieptepsychologie, waarvan Sigmund Freud en Carl Gustav Jung de grondleggers zijn. In de visie van Jung is de zin van het leven ‘te worden wie je in wezen bent'. Hij noemde dit zelfontwikkelingsproces individuatie: het ontdekken van je innerlijke zelf en loskomen van denk- en handelwijzen die daar niet bij passen. Dan is er weer verbinding tussen hoofd en hart, lichaam en ziel. Uiteindelijk gaat het om heelworden en her-verbinden (re-ligare) met de collectieve geest, het Al.
Werkvormen en activiteiten:

Interactief hoorcollege. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen om de theorie te leren toepassen.

Doel en resultaat:

De student heeft inzicht in

 1. Het doel van Jungiaanse therapie - individuatie - en wat dat inhoudt
 2. De psyche van de mens en de grote invloed van het onbewuste
 3. De inhouden van het persoonlijk en het collectief onbewuste
 4. De symbooltaal van het onbewuste en de werking van archetypen
 5. De afweermechanismen en overlevingssystemen
 6. De psychische ontwikkeling in de levensloop van de mens

De student kan een globaal beeld schetsen van wat er speelt in het eigen onbewuste, met helderheid over

 1. De ik-sterkte
 2. De persona
 3. De schaduw en de archetypische energieën die aan het werk zijn
 4. Overlevingsmechanismen en onderliggende pijn c.q. traumatisch deel
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep: Psychiaters, Psychologen, Hypnotherapeuten
Docent: Hanneke van de Broek
Lesdagen: drie
Contacturen: 18
Niveau: Introductie
Kosten: € 385
Studiebelasting: Zelfstudie: 40 uur
NBVH. studiepunten: 18

Jungiaanse therapie en de psyche van de mens

Jung legde verband tussen de psyche van de individuele mens en de psyche van de hele mensheid: het collectief onbewuste. Bepaalde drijfveren, emoties en beelden van mensen hier en nu, blijken voor te komen in alle culturen en alle tijden. Hij vond verbanden tussen de psychische ontwikkeling van de huidige mens en de (symbolische betekenis van) mythen en rituelen, religies, natuurgodsdiensten en mysteriescholen. Hierdoor kreeg hij een andere kijk op zingeving, op psychische ontwikkeling en op het doel van psychotherapie. Jung keek niet alleen naar de oorzaak van klachten, maar ook naar de bedoeling ervan: waartoe komt deze crisis nu op het pad van de cliënt? De dingen die gebeuren hebben zin, al voelt dat meestal niet zo, omdat ze aanzetten tot zelfontwikkeling. Jungiaanse therapie richt zich niet op het verhelpen van symptomen. De klacht of het probleem wordt gezien als signaal van disbalans tussen het bewuste en het onbewuste en is een ingang om bij de oorzaak te komen. Dat is altijd een verdrongen of gedissocieerd deel van de psyche. Het gaat om bewustwording en integratie van die schaduwdelen.

Dieptepsychologie is als een duik naar de bodem van de oceaan en het ontdekken van een intrigerende wereld die bestaat naast de bekende werkelijkheid boven het wateroppervlak. De cursus Jungiaanse therapie biedt studenten zicht op de onbekende wereld van het onbewuste en de effecten die het onbewuste heeft op hoe we ons voelen en gedragen. De student leert door de objectieve en subjectieve werkelijkheid heen te kijken en te zien wat daaronder verborgen ligt. De student krijgt inzicht in de dynamische werking van het bewuste en het onbewuste - persoonlijk en collectief - en op het toepassen van die inzichten teneinde te komen tot balans, heelwording en zelfontwikkeling.

Onderwerpen Jungiaanse therapie:

 1. Carl Gustav Jung en de dieptepsychologie
 2. De psyche van de mens vanuit Jungiaans perspectief
 3. Bewustzijn, persoonlijk onbewuste en collectief onbewuste
 4. Archetypen en hun werking
 5. Jungiaans mens- en wereldbeeld
 6. Symbolisch bewustzijn
 7. De psychodynamiek van het bewuste en onbewuste
 8. Individuatie en levensloop

Wil je meer informatie over de module Jungiaanse therapie en zicht op het onbewuste? Neem dan contact op via het contactformulier.

Intake anders
Inleiding lesmodule: Waarom de intake anders doen? De intake is voor een cliënt erg belangrijk en vaak een spannend gebeuren. De intake vormt de eerste indruk die een cliënt van jou als therapeut krijgt.

Lesdata: 3 en 4 december 2022

Klik hier om je in te schrijven

Doel en resultaat:

De therapeut kan in het algemeen;

De intake anders, met metaforen, afnemen bij een cliënt die direct ervaart dat het over hem of haar gaat in het hier en nu, niet alleen over gebeurtenissen vanuit het verleden.

De therapeut kan met Intake anders concreter;

 1. Het thema (probleem) in de kern helder stellen aan de hand van het doorvragen.
 2. Energieën van de tekens van de dierenriem toepassen op de cliënt.
 3. Innerlijke overlevingstechnieken van dieren als een cadeautje presenteren na een eerste intake en deze meegegeven aan de cliënt.
 4. De cliënt metaforen laten ontdekken, zodat deze de lading dekt van de problematiek van wat de cliënt ermee toevoegt en bedoelt, waardoor het een thema wordt in plaats van problematiek
 5. Metaforen laten vinden voor de ouders.
 6. Door het toepassen van de juiste interventies de cliënt snel duidelijk maken dat zijn of haar innerlijke overlevingstechnieken de eigen innerlijke talenten en krachten zijn.
 7. De cliënt een eigen symbolisch verhaal laten maken en bespreken.
 8. de cliënt in drie stappen bewust laten worden van de eigenwaarde, welke groeit tijdens het intake gesprek.
 9. Op basis van deze andere intake het therapeutisch proces voortzetten op de eigen gebruikelijke wijze zoals deze gewend is ( stap 4).
Afbeelding: Intake Anders
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
Doelgroep: Maatschappelijk werkers, Professionals in de geestelijke gezondheidszorg, Hypnotherapeuten
Contacturen: 12
Niveau: Introductie
Kosten: € 290
NBVH. studiepunten: 12
PSBK punten: PsBK

Intake anders is drempelverlagend

In haar praktijk werd het Monique van der Klooster steeds duidelijker dat de meeste cliënten vaak al op meerdere plaatsen geweest waren, voordat ze bij een hypnotherapeut kwamen. Bij deze instanties hadden ze al veel van zichzelf en hun verleden moeten vertellen. Alles over hun ouders, familieomstandigheden en meer van dezelfde vragen die ze keer op keer hebben moeten beantwoorden. Dat, terwijl de cliënten het juist over zichzelf wilden hebben. Voordat ze in haar praktijk kwamen, hadden de cliënten al zoveel weerstand opgebouwd tegen hulpverlening, dat zij met veel voorzichtigheid en argwaan aan weer een nieuwe therapie begonnen.

Dat wilde Monique “anders”. Zij heeft in 'Intake anders' een bepaalde vraagstelling ontwikkeld die anders, namelijk kort en bondig, omhoog haalt waar de cliënt mee zit, waarna de cliënt de therapie anders, direct krachtiger, voor zichzelf beleeft door middel van metaforen.

Symboliek is de taal van het onbewuste. Door middel van eenvoudige afbeeldingen, kleuren en begrippen die net als muziek en kunst in staat zijn emotionele, spirituele gedachten en behoeften uit te drukken en op te roepen, kunnen we een communicatie niveau bereiken dat door taal vrijwel onmogelijk is. Dat onder meer maakt de intake anders dan de reguliere intake.

In de intake direct met metaforen gaan werken werkt! De kunst is wel om dit door de cliënt zelf te laten ontdekken. De metafoor moet de lading dekken van wat de cliënt ermee toevoegt en bedoelt. Zodoende vul je als therapeut niets in voor de cliënt en vergroot je zijn of haar eigenwaarde.

 1. Je krijgt een syllabus aangeboden met een eigen uitwerking van Monique van der Klooster.
 2. Een tafel met beperkte literatuur is aanwezig.

Methodiek van de intake

Door deze intake gaat de cliënt zijn persoonlijke weg van de ziel zien. De cliënt ontdekt bij de intake dat hij of zij niet afhankelijk is van het verleden om de toekomst in te gaan; niet afhankelijk van ouders, van relaties of wat dan ook. De cliënt ziet dat hij of zij zelfstandiger, onafhankelijk en verantwoordelijk is of wordt voor zichzelf door de innerlijke kracht die hij of zij al bezit.

De intake is niet leeftijdsgebonden. Wel pas je als therapeut gevoelsmatig je vragen aan.

De eigen kracht in 4 stappen laten zien! Meestal in een sessie mogelijk. Soms heeft de intake twee tot drie sessies van een uur nodig om deze stappen te doorlopen. De ervaring leert dat cliënten er graag voor terugkomen.

Deze workshop biedt 4 inspirerende praktijkoefeningen die meteen gebruikt kunnen worden om snel tot de kern van het thema van een cliënt te komen. (Van der Klooster spreekt bijna nooit van een probleem, maar van een thema in je leven).

Nieuwsgierig geworden? Luister en denk mee, wijs de cliënt na deze workshop met uw eigen magische wijsheid als therapeut de weg terug naar de kracht in zichzelf.

Je leert in Intake Anders de ondergenoemde 4 stappen te maken:

De 4 stappen

 1. De tekens van de dierenriem leren kennen, hun typische aanspreekmethode. Die is bij elk teken anders. Bijvoorbeeld een “vissen” is erg bezig met een schuldvraag en een “leeuw” wil gezien worden (je innerlijk kind)
 2. Hoe kun je in één keer doorvragen naar de kern?
 3. Dierenkennis verzamelen (dat is nodig voor de metaforen).
 4. Uitleg docent bij de vragenlijst: hoe, waarom op deze manier, wat zit erachter? Het vinden van de metaforen.

Wil je meer informatie over de module Intake Anders? Neem dan contact op via het contactformulier.

 

 

Hypenzo is aangesloten bij:
Image
Image
Image