Bijscholingen

De bijscholingen kunnen als losse module worden gevolgd.

De volgende modulen tesamen vormen de opleiding Psychosociale basiskennis:

Jungiaanse therapie

De Jungiaanse therapie komt voort uit de dieptepsychologie. Deze houdt zich bezig met de werking van het onbewuste en het effect daarvan op hoe we ons voelen en hoe we handelen. Sigmund Freud en Carl Gustav Jung zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van de dieptepsychologie. Het bijzondere van Jung is zijn ontdekking dat er, naast een persoonlijk onbewuste, een collectief onbewuste is en dat dit collectief onbewuste grote impact heeft op de psyche van de individuele mens. Deze ontdekking bepaalde zijn mens- en wereldbeeld en zijn visie op psychotherapie. Jung’s autobiografie Herinneringen Dromen Gedachten is een inspirerende weergave van zijn onderzoekingsreis en zijn eigen psychisch ontwikkelingsproces.

De module is gericht op het verwerven van inzicht in de werking van het bewuste en het onbewuste – persoonlijk en collectief – en op het toepassen van die inzichten. U krijgt antwoorden op vragen als: wat is het onbewuste, wat is het verschil tussen het persoonlijke en het collectieve onbewuste, wat is het effect van het onbewuste op de psyche en welke mogelijkheden biedt kennis van het onbewuste voor psychische ontwikkeling? U leert deze inzichten te vertalen naar uw persoonlijke situatie: hoe is het onbewuste in uw eigen psyche aan het werk? Dit is een voorwaarde om emotionele reacties op uw cliënt (tegenoverdracht) te kunnen herkennen en duiden. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de professionele toepassing ervan in uw praktijk als therapeut.

{tab Doelgroep}

 1. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
 2. Maatschappelijk werkers
 3. Psychotherapeuten
 4. Hypnotherapeuten

{tab Accredaties}

 • NBVH 18 studiepunten

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

{tab Resultaat}

 1. De student heeft inzicht in:
  1. Het doel van Jungiaanse therapie – individuatie – en wat dat inhoudt.
  2. De psyche van de mens en de grote invloed van het onbewuste.
  3. De inhouden van het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.
  4. De symbooltaal van het onbewuste en de werking van archetypen.
  5. De afweermechanismen en overlevingssystemen.
 2. De student kan een globaal beeld schetsen van wat er speelt in het onbewuste van de cliënt (en in het eigen onbewuste), met helderheid over:
 3. De ik-sterkte.
  1. Het gedrag of de klacht en het onderliggende onbewuste trauma.
  2. De archetypische energieën die aan het werk zijn.
  3. De fase van ontwikkeling (levensfase en persoonlijkheidsstaat (pre/trans).
  4. Het thema achter de vraag of klacht.
  5. De zielsthematiek oftewel het waartoe.
 4. De student kan op basis van dit beeld een aanpak opstellen waarin hij/zij aangeeft wat de doelen zijn en welke methoden worden ingezet.

{/tabs}

Evenement-informatie

Startdatum 18-09-2021 10:00
Einddatum 18-09-2021 17:00
Prijs per persoon €385,00
Dag 1 18 september 2021
Dag 2 19 september 2021
Dag 3 9 oktober 2021

Docent(en)

Wij accepteren geen inschrijvingen meer