Bijscholingen

De bijscholingen kunnen als losse module worden gevolgd.

De volgende modulen tesamen vormen de opleiding Psychosociale basiskennis:

Werken met tekeningen

Werken met tekeningen

Een van de manieren om zicht te krijgen op het onbewuste, is het werken met een tekening van de cliënt. Een tekening is, net als een droom, een symbolische weergave van wat er onbewust speelt. Tekeningen zijn een rijke bron van onbewuste beeldtaal die we op verschillende manieren kunnen lezen en inzetten in de therapie. Ze geven de therapeut diagnostische informatie en helpen de cliënt bij de bewustwording van verdrongen ervaringen en het naar boven komen van onderdrukte gevoelens. Daarmee ontstaat een ingang voor therapeutische interventies, al dan niet onder trance.

In deze tweedaagse cursus richten we ons op het ontvouwen van de symbolische laag in een tekening, om te ontdekken wat er verborgen ligt in het onbewuste. We gebruiken de associatieve methode, gebaseerd op principes uit de analytische psychologie van Carl Jung. Die gaat er vanuit dat het antwoord in de cliënt zelf ligt. De therapeut analyseert de tekening aan de hand van een aantal observatiepunten en komt zo tot een hypothese. Hij/zij geeft geen duiding maar stelt vragen die ervoor zorgen dat de cliënt in de diepere betekenislaag van de tekening komt. De associaties van de cliënt vormen het verhaal dat het onbewuste wil vertellen. De cursus biedt handvatten om met deze methode te werken en is ervaringsgericht. We gaan aan het werk met eigen tekeningen.

{tab Doelgroep}

  • Hypnotherapeuten
  • Psychotherapeuten
  • Psychologen
  • Psychiaters
  • Geestelijk verzorgers

{tab Accreditaties}

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

{tab Leerdoelen / resultaten}

  • De student heeft kennis van de analytische associatieve methode voor het werken met tekeningen en kan een aantal observatiepunten benoemen en herkennen.
  • De student begrijpt de werking van deze methode en heeft de waarde ervan ondervonden, zowel in de rol van therapeut als cliënt.
  • De student is zich bewust van de eigen associaties, gedachten en gevoelens en kan deze omzetten in een vraag aan de cliënt of ze parkeren
  • De student herkent bij zichzelf eventuele weerstanden en vluchtmechanismen bij het als therapeut werken met de methode
  • De student doet ervaring op met het spelen met de methode: gebruik van de eigen intuïtie, nieuwsgierigheid en voorkeuren

{/tabs}

Evenement-informatie

Startdatum 05-03-2022 10:00
Einddatum 05-03-2022 17:00
Max. deelnemers 12
Prijs per persoon €245,00
Dag 1 5 maart 2022
Dag 2 6 maart 2022

Docent(en)