Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Integral eye movement therapy (IEMT)

Door het werken met patronen die een persoon „vasthouden” in een probleem en het gebruik van
specifieke oogbewegingen worden er nieuwe verbindingen gemaakt in de hersenen.

De combinatie van structuren in het IEMT model biedt een frame om de volledige probleemervaring aan te pakken vanuit de belevingswereld van de client, zelfs als deze niet in taal kan worden uitgedrukt.

IEMT kan zodoende met goed resultaat worden ingezet als een „content-vrije-tool” voor het werken
met sterke ongewenste emoties en trauma en ook als „generatieve-tool” voor verandering op het
niveau van identiteit.

Integral Eye Movement Therapy

 • Is een model wat ontworpen is rondom het herkennen en oplossen van de 5 Patronen van
  Chronisiteit.
 • Adresseert imprints van emotie om verandering in het gevoel te creëren
 • Adresseert imprints van identiteit om verandering in het zelfbeeld/ zelfconcept te creëren
 • Heeft toepassingen om verandering te creëren via de fysiologie van mensen
 • Heeft ook toepassingen voor het oplossen van PTSS, Angst, Depressie en Burn-Out
 • Is een methode waarbij de herbeleving van traumatische gebeurtenissen hoofdzakelijk
  irrelevant aan het process
 • Is ontwikkeld door Andrew T. Austin gebaseerd op het werk van Steve en Connirea Andreas

Oogbewegingen en Herinnering

De ervaring laat zien dat technieken met oogbewegingen zeer effectief zijn met betrekking tot
indringende beelden en‚ flashback” fenomenen. In essentie werken deze methodes door het
vasthouden van problematische beelden in gedachte, terwijl de ogen in verschillende richtingen
worden bewogen. Het resultaat is vaak dat de voorstellingen hun emotionele impact verliezen en
veel minder belemmerend worden.

Emotionele Imprints

De toepassing van het IEMT-model is niet beperkt tot alleen het gebruik van oogbewegingen op
traumatische of storende herinneringen, maar is ook ontworpen om toegepast te worden op
„herinneringen van emoties”.

IEMT vooronderstelt dat mensen een emotionele kaart hebben aangeleerd die zowel de context
bepaald waarin emoties worden ervaren als ook soort en intensiteit van de emoties.
Emotionele imprinting vind plaats wanneer een persoon een nieuwe kinesthetische reactie verbindt aan een ervaring of stimulus. Dit leert de persoon hoe hij/zij zich voelt over bepaalde bepaalde dingen

Bijvoorbeeld:

Je baas vertelt je dat hij „je even iets te zeggen heeft” in zijn kantoor en je voelt je meteen als een
klein kind die streng aangesproken gaat worden door je ouders, terwijl je natuurlijk feitelijk een
volwassen individu bent.

Je neurologie heeft geleerd zich op een bepaalde manier te voelen in een bepaalde situatie in het
verleden. Het zal automatisch hetzelfde gevoel produceren in huidige situaties waar gelijkaardige
informatie wordt waargenomen. Dit is een emotionele imprint in actie IEMT beantwoordt de vraag:
„Hoe heeft de persoon geleerd zich te voelen zoals hij/zij doet, over hetgeen wat hem/haar
dwars zit”?

Op een elegante manier zorgt IEMT voor een „update” van vroegere ervaringen zodat de baggage
van het verleden niet langer omhoog komt om de reacties in het huidige moment te vervormen.
IEMT bouwt bronnen in de probleemstaat , brengt de persoon meer in het „hier en nu” en zorgt
ervoor dat de persoon definitief uit beperkende vroegere ervaringen kan blijven.
Hierdoor kan de persoon uit de emotionele reacties blijven die „nu” niet meer toepasselijk en
krijgen ze weer controle over hun eigen manier van handelen.

Identiteit imprints

Terwijl het belangrijk is om te kunnen werken op de beperkende emoties van een persoon, wordt
er vaak te veel nadruk gelegd op alleen het gevoel. Er is namelijk een significant verschil tussen
het identiteit-systeem en het emotionele systeem van een persoon.

Dus IEMT adresseert ook de vraag: „Hoe heeft een persoon geleerd om zo te zijn?”

In sommige gevallen kan een persoon een een aspect van identiteit aannemen die problematisch
kan zijn.

Bijvoorbeeld: een emotionele imprint kan zijn: „Ik voel me stom” of „Ik voel me ongelukkig”
Terwijl een identiteit imprint kan zijn : „Ik ben een stom persoon” , „Ik ben een ongelukkig persoon” of zelfs „Ik ben een depressief iemand”

Het hebben van zo’n identiteit- label kan er tot leiden dat de persoon zijn realiteit filtert op een
manier dat het probleem steeds weer bekrachtigd en bevestigd wordt.

Het specifiek richten op de identiteit- imprints stelt de IEMT- practitioner in staat om de
overtuigingen te omzeilen die deze labels ondersteunen en het probleem in stand houden.

Zoals bijvoorbeeld: „ Ik kan dat niet doen , want ik ben een stom persoon”, of „Ik zal nooit kunnen gaan werken, want ik ben een depressief persoon”

Het werken met de identiteit-imprints kan het potentieel van een persoon vrij zetten. Hierdoor kan
de persoon die eerder vast zat in beperkende overtuigingen, zich nu beginnen te bewegen in de
richting waar hij/zij naartoe wil.

5 Patronen van Chronisiteit

Het IEMT proces is opgebouwd rondom het herkennen, uitdagen en veranderen van „de 5
patronen van Chronisiteit”. Deze patronen uiten zich in gedrag, zijn vaak onbewust en blijken veel
voor te komen bij mensen die „vast” zitten, met of zonder historie van trauma.

Deze 5 gedragspatronen verstoren (therapeutische) interventies en dragen bij tot het in stand
houden van emotionele stress.

Het gevolg van de patronen van chronisiteit is dat de client of in eerste instantie onbedoeld
engagement vermijd in het veranderingsproces, of dat deze elke verandering saboteert die
plaatsvindt.

Dit is waarom inzicht in deze patronen zo belangrijk is wanneer je cliënten wilt helpen die voorheen of geen verandering konden bewerkstelligen of de positieve veranderingen niet konden aanhouden

Fysiologie

Vaak, zonder te beseffen, gebruiken mensen een hele specifieke volgorde van minieme
bewegingen om in een bepaalde gemoedstoestand te komen. Dit doen ze dus ook om toegang te
krijgen tot staat die ze als probleem ervaren.

Dit ga je leren te gebruiken om de client bewust te maken dat het probleem niet iets is wat hem/
haar overkomt, maar dat dit iets is wat ze zelf doen. Tegelijkertijd train je met deze methode de
client (onbewust) hoe hij/zij hier zelf weer uit kan komen.

Precisie in Oogbewegingen

IEMT gaat over precieze kalibratie bij de client. De oogbewegingen bij IEMT zijn, in tegenstelling
tot andere behandelingen die gebruik maken van oogbewegingen, zowel niet willekeurig als ook
niet een repetitieve beweging van links naar rechts in de hoop dat verandering zal plaatsvinden.

De Practitioner zal nauwkeurig leren te kalibreren door welke assen de ogen te bewegen om zo
het werk toe te passen met precisie en opmerkelijke snelheid.

 

Bijscholing-informatie

Startdatum 21-04-2023 10
Einddatum 13-05-2023 17
Max. std 12
Aanmeldingen 1
Beschikbaar 11
Prijs p.p €899,00
NBVH Studiepunten 30
Duur vijf dagen
Niveau 1e deel basis, 2e deel verdieping
STAP Ja: snel aanvragen per 1 maart 2023
Dag 1 21 april 2022
Dag 2 22 april 2022
Dag 3 23 april 2022
Dag 4 12 mei 2022
Dag 5 13 mei 2022
Locatie Opleidingscentrum HypenZo
Bijlage Algemene-Voorwaarden-NRTO-B2B.pdf
Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf

Docent(en)

Hanneke Van Der Voort

Hanneke van der Voort

Hanneke coacht met humor, uitdaging, directheid en grote alertheid op jouw patronen. Hanneke prikt direct door al je woorden en verhalen heen. Hanneke is ervaringsdeskundige HSP-HSS en gespecialiseerd in rejection sensitivity, trauma en onbewuste innerlijke processen. Hanneke is trainer I.E.M.T. en Rejection Sensitivity Release Model.

Locatiekaart

Hypenzo is aangesloten bij:
Image
Image
Image