Intake Anders

Ik heb deze intake is voor een cliënt ontwikkelt omdat het meestal een erg belangrijk en vaak een spannend gebeuren is.

De intake vormt de eerste indruk die een cliënt van jou als hypno-/psychotherapeut krijgt. In haar praktijk werd het Monique van der Klooster steeds duidelijker dat de meeste cliënten vaak al op meerdere plaatsen geweest waren, voordat ze bij een hypnotherapeut kwamen. Bij deze instanties hadden ze al veel van zichzelf en hun verleden moeten vertellen. Alles over hun ouders, familieomstandigheden en meer van dezelfde vragen die ze keer op keer hebben moeten beantwoorden. Dat, terwijl de cliënten het juist over zichzelf wilden hebben. Voordat deze in haar praktijk kwamen, hadden de cliënten al zoveel weerstand opgebouwd tegen hulpverlening, dat zij met veel voorzichtigheid en argwaan aan weer een nieuwe therapie begonnen.
Dat wilde Monique “anders”. Zij heeft een bepaalde vraagstelling ontwikkeld die anders, namelijk kort en bondig, omhoog haalt waar de cliënt mee zit, waarna de cliënt de therapie anders, direct krachtiger, voor zichzelf beleeft.

Doelstelling:

De therapeut kan de íntake anders’ met metaforen afnemen bij een cliente en de gegevens meteen toepassen als interventie.
In de intake direct met metaforen gaan werken werkt! De kunst is wel om dit door de cliënt zelf te laten ontdekken. De metafoor moet de lading dekken van wat de cliënt ermee toevoegt en bedoelt. Zodoende vul je als therapeut niets in voor de cliënt en vergroot je daardoor al indirect zijn of haar eigenwaarde. De cliënt ervaart direct dat het over hem of haar gaat, niet alleen over gebeurtenissen vanuit het verleden. Al snel is duidelijk dat zijn of haar innerlijke overlevingstechnieken de eigen innerlijke talenten en krachten zijn die als een cadeautje meteen na een eerste intake mee gegeven worden.

Voorbeeld: uit de opvoeding blijkt dat de moeder een moeilijke vrouw voor de cliënt is geweest en ze noemt haar een kreng. De vader blijkt ook nog en een slappe man geweest te zijn, die niks terug durfde te zeggen tegen moeder. De cliënt vervalt in slachtoffergedrag, spiegelt zich aan vader en zal geen oplossing zien. Door een bepaalde vraagstelling te hanteren, kan ik dit gegeven van moeders energie door de cliënt zelf laten vervangen door een metafoor. Moeder wordt bijvoorbeeld benoemt als een serpent, een slang. Vaders energie wordt in de beleving omgezet in een bang vogeltje. De cliënt voelt zich dan al snel “anders”. Samen met de cliënt ga je dan haar overlevingstechnieken eensbekijken. De cliënt ziet een baby die heeft weten te overleven met die slang en dat bange vogeltje en dat ze volwassen is geworden. Ze ziet haar eigen kracht en talent dan al snel in.
Laat in de intake de weg van de ziel zien. De cliënt ontdekt bij de intake dat hij of zij niet afhankelijk is van het verleden om de toekomst in te gaan; niet afhankelijk van ouders, van relaties of wat dan ook. De cliënt ziet dat hij of zij zelfstandiger, onafhankelijk en verantwoordelijk is of wordt voor zichzelf door de innerlijke kracht die hij of zij al bezit.

De intake is niet leeftijdsgebonden. Wel pas je als therapeut gevoelsmatig je vragen aan.

De eigen kracht in 4 stappen laten zien! Soms heeft de intake twee tot drie sessies van een uur nodig om deze stappen te doorlopen. De ervaring leert dat cliënten er graag voor terugkomen.

Bijscholing-informatie

Startdatum 03-12-2022 10:00
Einddatum 04-12-2022 04:00
Prijs per persoon €290,00

Programma

Docent(en)

Hypenzo is aangesloten bij:
Image
Image
Image