Structuur van de gezondheidszorg

385,00

Wis selectie

Type opleiding: training van 1 lesdag

Niveau: Introductie (lees meer over niveaus in onderwijsaanbod)

Locatie: Petunialaan 26 5582 HA Waalre (routebeschrijving)

Docent: Dhr. A. van Woerkom

Deel deze cursus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dat er een goed aanbod en goede organisatie van de zorg in Nederland aanwezig is lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. Er zijn veel ontwikkelingen die consequenties hebben voor medici, verpleegkundigen, paramedici en andere zorgprofessionals. Vanuit de kant van de overheid wordt benadrukt dat de efficiency in de zorg nog verder verhoogd moet worden. In dat kader wordt mee nadruk gelegd op het beter organiseren van een goed zorgaanbod in de buurt. Maar tegelijkertijd ondervinden zorgprofessionals dat optimalisering van de zorg en verhoging van efficiency niet altijd via standaard management tools kan verlopen en haar eigen dynamiek en cultuur kennen. Goede communicatie tussen verschillende hulpverlenende organisatie is van groot belang om de efficiëntie en de optimaliseren van zorg te verbeteren.

In voorbije jaren is duidelijk geworden dat zorg- en welzijnsvoorzieningen in toenemende mate met elkaar verweven zijn. Ketensamenwerking en integrale hulp-, zorg- en dienstverlening maken dat beroepsgroepen die oorspronkelijk autonoom opereerden in toenemende mate moeten samenwerken. De gedachte dat er voor de burger/cliënt één centrale ingang dient te zijn is de heersende geworden.

In deze module wordt getracht de student aan te zetten tot een verkenning van de structuur van de gezondheidszorg.

 

Doelgroepen

De psychosociale therapeut in het complementaire werkveld

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg

Maatschappelijk werkers

 

Accreditatie

NBHV: 6 studiepunten

CPION: 1,6 ECT

 

Resultaat

De student is in staat om cliënteninformatie methodisch vast te leggen.

De student is in staat om op een professionele wijze te corresponderen met betrokken externe organisaties.

De student kan een plan van aanpak m.b.t. de behandeling van een cliënt a.h.v. een casus schriftelijk uitlijnen;

De student kan toegepast op een casus een korte beschrijving geven van de te verwachten hulp vorm van de externe organisatie.

De student kent sociale kaart van de samenwerkende organisaties in eigen regio

De student is op basis daarvan in staat samen met de cliënt een keuze te kunnen maken voor mogelijke doorverwijzing.

 

Lesprogramma

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Schrijf je nu in!

385,00

Wis selectie

Nog vragen?

Heb je nog vragen voordat je je wil inschrijven? Laat het ons hier via het contactformulier weten, en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Heb je nog vragen over deze cursus?